Vezetőségi határozat, a Tenyésztésvezetői megbízás visszavonásáról.

2020.04.27.

Drágossy Zsolt szóbeli tenyésztésvezetői megbízását az MKFE ETSZ vezetősége határozatban visszavonta!

Tisztelt Drágossy Zsolt!


Tárgy: Tenyésztésvezetői megbízatás visszavonása.

Elnökségünk teljes egyetértésével, a szóban történő megbízást amit részedre adtam 2020 március 1.-vel kezdődően Egyesületünk Tenyésztésvezetői feladatainak ellátására, a mai napon vezetőségi határozattal 2020 04. 30.-i hatállyal visszavonjuk.
Indokolás:
A gyümölcsöző együtt működéshez nagy reményeket fűztünk, azonban mára egyre inkább világossá vált számunkra, hogy sem a célok, sem az irányok és eszközök tekintetében nem jutottunk előbbre csupán folyamatos konfliktus helyzet alakult ki. Az egyesületi munka korrekt egyeztetésen, kompromisszumok bevállalásán alapuló csapatmunka. A kialakult helyzetet értékelve láthatóan nem tudjuk álláspontjainkat sem rövid, sem hosszú távon közelíteni, egyeztetni, miután a vitákat, ellenvéleményünket, döntésünket egy-egy felvetett témában csupán egymás legyőzéseként értékelted.
A tenyésztésvezető feladata, hogy tegyen javaslatokat megvitatásra, de elvárásunk, hogy ha az nem egyezik a vezetőség álláspontjával, szellemiségével, akkor a kölcsönös tiszteletet megtartva egy közös álláspont kialakítására kell törekedni és nem mások munkájának, személyének leminősítésére.
Az Agrárminisztérium és az Őshonos Tanács által elfogadott, a Tenyésztői Bizottságunk által kidolgozott Tenyésztési Programunk szerint dolgoztunk eddig és a jövőben is aszerint kívánjuk a munkánkat folytatni a közgyűlés által megválasztott elnökség döntései alapján.
Kitűzött feladatainkat sorban elvégezzük. Tenyésztőink és tagjaink folyamatos szakmai képzését illetően van elmaradásunk, amelyet ez évben a még 2019. őszén megjelölt négy szakmai napon kívántuk bepótolni, sőt folyamatossá tenni, azonban a világjárvány közbeszólt. Jelenleg ezt elektronikus úton igyekszünk megoldani.
Mint tagunkra, munkádra, továbbra is számítunk, építő javaslataidat örömmel fogadjuk.
Tisztelettel kérlek, hogy a tenyésztési adatokat, amelyeket megküldtünk a részedre, szíveskedjél az elektronikus rendszeredből törölni, mivel annak tárolására, kezelésére, továbbadására a továbbiakban nem vagy jogosult.
A létrehozott mkfe.tenyesztes@gmail.com levelezési cím hozzáférését küld el az mkfe.elnok@gmail.com év az mkfe.iroda@gmail.com címre.
A tenyésztési adatok külföldi tárolása, felhasználása az Agrárminisztérium engedélyének hiányában egyelőre nem lehetséges.

2020. 04. 27.

Tisztelettel:

Pischoff Ferenc elnök, Pető Zoltán alelnök, Tóth György gazdasági vezető, Géczi Imre és Zsóri Zsolt elnökségi tagok.

Vissza
Támogatóink