Bemutatkozás

A MEOE Hungária Kuvasz Klub. (MEOE HKK) a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének, (MEOE) belső klubja volt. Több évtizeden át a MEOE – n belül működött a MEOE HKK, melynek keretén belül végeztük a kuvasz érdekében a munkánkat. A MEOE elnöksége 2011-ben úgy határozott, hogy legkésőbb 2012. december 31.-ig, a MEOE valamennyi belső klubjának önálló jogú szervezetté kell átalakulniuk. A MEOE HKK átalakulása rendben megtörtént. (2012 május 18) A Veszprémi bíróság a Magyar Kuvasz Klub elnevezést nem engedélyezte, mert már volt egy hasonló nevű klub Magyarországon (amely idővel megszűnt). Így Egyesületünk a bíróságon Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület néven lett bejegyezve. Az MKFE igaz jogilag nem, de a szellemiség szempontjából valós örököse a már több évtizede működött MEOE Hungária Kuvasz Klubnak, így utódjának is tekinthető. Ez annál is inkább igaz miután a jelenlegi tagságunk, vezetőségünk többségében ugyanaz maradt. Természetesen azóta számos új taggal bővült Egyesületünk. Különösen büszkék vagyunk fiataljainkra, a kuvasz jövője az ő kezükben van. Szerződéskötésünk a MEOESZ-el 2013 szeptemberében megtörtént. 2014 ben a NÉBIH elfogadta tenyésztési programunkat, május 27.-től államilag elismert tenyésztői szervezet lettünk, kuvasz vonatkozásában jelenleg egyedüliként hazánkban. Töretlen lendülettel, nagy lelkesedéssel vágtunk bele a felelősségteljes munkába. 2014 június elsején postáztuk Egyesületünk által kiadott első származási lapot, amely mára elhagyta az ezrediket.
2012. június 02-03 Viselkedés Képességfelmérő Verseny (karakter teszt) főleg kezdő kutyásoknak. Közös rendezésben: MKFE valamint a Duna Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sportegyesülettel. (DTE) Helyszín: Salföld. Balaton Felvidék Nemzeti Park.
2012. Szeptember 8-9 Magyarfajta pásztorkutyás hétvége. A MEOE Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye az év II. OB futama, valamint a két napos Viselkedés Képességfelmérő Verseny (karakter teszt) Közös rendezésben: MKFE + DTE Helyszín: Hortobágy Község, Vásártér.
2012. Szeptember 15. Klubkiállításunk. Délután tenyészszemlénk, majd „Használati Értékfelmérő Versenyünk”. Helyszín: Dinnyés
2012-2018.-ig Egyesületünk fajtamentést végez. Hét év alatt, kb. 200 kuvaszt mentettünk meg, amelyeket kidobtak, vagy megszöktek, elkóboroltak, vagy a végső elaltatástól mentettük meg.
2013. Január 02. REX Kutyaotthon Alapítvánnyal megállapodásunk. Kuvaszmentés érdekében.
2013 Január 07. Tárgyalás a NÉBIH-ben.
2013. Április 21 Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. Délután tenyészszemlénk. Helyszín: Jászberény
2013. Május Kiadtuk a "Kuvasz Híreket" Egyesületünk szakmai lapját, a 2011-2012. évről.
2013. Május 16-19 Budapest Word Dog Show rendezvény keretén belül Pischoff Ferenc MKFE elnöke Keszi Jázmin Kuvasz kutyájával és 4 unokájával látványos bemutatót tartott.
2013. Május 17. 2013. évi Világkiállításhoz kapcsolódó, MEOE egyik társrendezvénye volt a MEOE Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye, a "Gödöllő - Világkupa". Közös rendezés: MKFE, MEOE, Gödöllő Önkormányzata. Résztvevő versenyzők száma: 25 (magyar, német, finn, versenyzők részvételével) Helyszín: Gödöllő.
2013. Május 25 Speciális Kuvasz CAC kiállítást tartottunk. Helyszín: Hortobágy község
2013. December 07. Első Kuvaszos Évzáró Egyesületi napunk. Szakmai előadások. Bírói szemléletegyeztetés, ringdresszúra kuvaszok részvételével. Mikulás ünnepség. A Kossuth Kifli című filmben szerepelt, Jázmin és Fickó bemutatása, akiket lehetett simogatni, barátkozni velük.
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, (MKFE) mint államilag elismert tenyésztői szervezet bemutatása, elért eredményeink, megvalósult rendezvényeink ismertetése, terveink.
Egyesületünk felépítése
Az öt tagú vezetőségünk mestertenyésztőkből, FCI őrző-védő teljesítménybíróból, FCI küllembíróból, gazdasági és informatikai szakemberekből áll.
Vezetőség: Elnök. Alelnök. Három vezetőségi tag, egy póttag.
Tenyésztési Bizottságunk: Nyolc tagból áll, élén a Tenyésztés vezető, aki állatorvos, FCI küllembíró, a HáGK munkatársa, tudományos Tanácsunk tagja.
Tudományos Tanácsunk: Négy tagból áll. Állatorvosok, állatorvos professzorok. (Tudomány bevitele a tenyésztésbe.)
Tenyésztési Felügyelőnk: Nyolc fő
Irodavezető. 1 fő
Fegyelmi és Etikai Bizottságunk: Egy Elnökből, két vezetőségi tagból áll.
Jogi képviselőnk: 1 fő
Egyesületünkben mindenki önkéntesen díjazás nélkül végzi elvállalt feladatait, munkáját.
Elismert tenyésztői szervezetként: az eltelt 4. év 9 hónap alatt 246 kuvaszt tenyészszemléztünk. Közel 100 tenyésztő tagunk van. 156 (72 kan, 84 szuka) tenyészállatot minősítettünk. 15 kiállítást tartottunk, amelyen 590 kuvasz vett részt. 1050 kuvaszt törzskönyveztünk.
Az elmúlt 20 év átlagát nézve megállapítható, hogy a megszületett származási lappal ellátott kuvasz egyed szám általában nem csökkent, inkább a stagnálás volt rá jellemző. A 2000-es évek első feléhez, valamint a 2011-2012. évhez képest az elmúlt 4.5 évben kisebb emelkedés tapasztalható. (200-230)
Örvendetes, a tenyésztést korábban abbahagyó tapasztalt tenyésztők újra bekapcsolódnak a tenyésztői munkába. Több kezdő és fiatal tenyésztő megjelenése bizakodással tölt el bennünket. MKFE számára igen fontos a tenyésztők megbecsülése, megsegítése, e téren több intézkedést hozott vezetőségünk. A kuvasz sokoldalúságának megfelelő új munkaterületeket kerestünk („Kuvasz Őr” program, „Kuvasz a Polgárőrségben” program) és keresünk a fajtának, ahol a kuvasz eredményesen alkalmazható, bevethető. Az állomány növelése érdekében fontos a genetikai kutatás a tudomány bevitele a tenyésztésbe. (MKFE, a Tudományos Tanács, a HáGK, az Agrárminisztérium, a NÉBIH, közti együttműködés) A tudományos kutatások eredményeit megismerve, a tenyésztés terén szerzett értékes tapasztalatokat felhasználva, a kuvasznak minden reménye megvan arra, hogy kikerüljön jelenlegi veszélyeztetett helyzetéből. MKFE-nek kiemelt célja megőrizni a kuvaszt a jelen és a jövő nemzedéke számára.
Egyesületünk kiemelten fontosnak tartja a kuvasz bemutatását az ifjúságnak, óvodákban, iskolákban. Évente (több évtizede folyamatosan) 10-12 bemutatót tartok kuvaszaimmal óvodákban, iskolákban, nyári táborokban, annak érdekében, hogy a gyermekek megismerjék nemzeti kincsünket, a kuvaszt. Előadásaimban rendszerint kitérek a felelős kulturált kutyatartás fontosságára, gyakorlati tanácsokkal látom el őket. Nagy örömömre Egyesületünk tagjai is bekapcsolódnak a munkába. Rendszeresen részt veszünk a DTE által szervezett hagyományőrző bemutatókon, falunapokon, különféle rendezvényeken. A pásztorkultúrát, a pásztorok által használt eszközök ismertetése után a pásztorok napi tevékenysége is bemutatásra kerül, pl. terelés, nyírás körmölés. Ezeken a találkozókon magyarfajta pásztorkutyáink látványos produkciója mindig nagy sikert arat. A találkozó végén örömmel veszi őket körül a közönség, lehet őket simogatni testközelből ismerkedni velük.
Évente a tenyésztéssel kapcsolatos szakmai napokat tartottunk, neves előadók szaktekintélyek bevonásával. Vezetőségünk tagjai, Egyesületünk tagjai, itthon és külföldön a kuvasszal kapcsolatos előadásokat tartottak. Szakmai kiadványokat jelentettünk meg. Honlapot, www.magyarkuvasz.hu valamint adatbázist működtetünk.
A "Magyarfajtás Pásztorkutyás Iskolát," amely 1997- ben alakult, az MKFE is támogatja, szorgalmazza a kuvaszok részvételét a foglakozásokon. Foglakozás vezető, oktató Egyesületünk jelenlegi elnöke. Alapcél a magyarfajta pásztorkutyák kulturált viselkedésének elősegítése, szocializáció, emberekhez, állatokhoz, ügyességi, együttműködő készségük fejlesztése, baráti egymásért tenni akaró, tudó kutyás közösség fenntartása.
Egyesületünk szorgalmazza, támogatja a kuvasznak a különféle kutyás sportokba történő bekapcsolódását, a kuvasz nevelését, tanítását, képzését Az elért eredményeket, sikereket jutalmazzuk. A fajta fennmaradásának az érdekében fontos lenne, hogy minél több kuvasztartó felismerje ennek a fontosságát. A rendszeres foglakozás, tanítás, nemcsak a kuvasz kognitív képességét, hanem egészségének a megőrzését is nagyban elősegítheti. Egyesületünk több tagja sikeres BH I.II-III, ketten pedig IPO I vizsgát tettek. Több kuvasz TKV vizsgát teljesített, számos kutyás sport rendezvényen, bajnokságon győztes, vagy 2. 3. helyezést értek el.
2014. évtől "Életmű Díjjal" jutalmazzuk azon kuvasz tenyésztőket, akik meghatározó értéket hoztak létre a kuvasz tenyésztés terén az elmúlt évtizedekben. Önfeláldozó munkájukkal, igényes szakmai tudásukkal, életútjukkal követendő példát mutattak, mutatnak.
Életműdíjban részesültek: Dr. Hudák Lajos, Dr. Hudák Lajosné, Id. Horváth Ernő, (2014) Juhász József (2015) Géczi Imre (2016)
2014. Június 22. Egyesületünk, mint államilag elismert tenyésztői szervezet megrendezte első kiállítását, 33 kuvasz részvételével. Délután tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Bugac Karikás Csárda.
2014 Szeptember hatodikán és hetedikén Magyarfajta Pásztorkutyás Bemutatócsoportunk a Népligetben tartott engedelmességi, ügyességi és a bátorságukat is bizonyító gyakorlatokat.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) „MÚLTIDÉZŐ PIACTÉR” szabadtéri rendezvényén, komondorokkal, kuvaszokkal, mudival, pulival és mudival léptünk fel. A bemutatócsoportot az MKFE elnöke vezette.
2014-2015-2016 A kuvasz, mint Hungarikum elindításával kapcsolatos munkánk.
Három lépcsőfokot kellett teljesíteni a Hungarikum cím eléréséhez
I. Ágazati Értéktárba történő felvételre a pályázatunkat, Fazekas Sándor, VM. Miniszter úr hagyta jóvá, egy elismerő levélben. A kuvasz bekerült az Ágazati Értéktárba, miután megfelel a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nemzeti értékre vonatkozó meghatározásának.
II. Magyar Értéktárba, majd a
III. Hungarikum cím megszerzését az FM a kilenc magyarfajta egyesület, közös pályázatának a benyújtásával fogadta el. (mindegyik egyesület saját maga készítette el a pályázatát, majd közösen adtuk be az FM-be elfogadásra) 2016 tavaszán Hungarikum lett mind a kilenc magyar kutyafajta!
2014. Október 05. Klubkiállításunk. Délután tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Jászberény.
2015. Február. 28. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín Budapest OMSE
2015. Április 04. Speciális Kuvasz CAC Kiállításunk. Részt vett: 60 kuvasz Délután tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Szentes. Közös rendezés: MKFE, Kíséri állatorvosi szemészeti rendelő, Szentes Önkormányzata.
2015. Június 07. MEOESZ Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye, Jubileumi év II. OB futam. Közös rendezés: MKFE, DTE. Helyszín: Salföld. Balaton Felvidék Nemzeti Park. Salföldi Major.
2015. Június 27 Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Kápolna
2015. Augusztus 01. Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. Délután tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Bugac Karikás Csárda.
2015. Szeptember 01. Kuvasz Időszaki Kiállításunk a Thury várban. A kiállítást megnyitotta: Várpalota Polgármestere, a múzeum igazgatója, valamint az MKFE elnöke. Az ünnepélyes állófogadást követően a termet zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. Az anyagok begyűjtését Egyesületünk tagjai és nem tagjai is végezték, példaértékű összefogással. A terem berendezését, esztétikus elrendezését a Thury vár szakemberének az irányításával közösen végeztük. Az időszakos kiállítást több ezer látogató tekintette meg. Közös rendezés: MKFE, Várpalota Önkormányzata, valamint a Thury vár igazgatósága.
2015. Szeptember 06. Speciális CAC kiállításunk. A kiállítást Várpalota Polgármestere nyitotta meg. Délután tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Várpalota. Közös rendezés: MKFE és Várpalota Önkormányzata.
2015 December 05. Tenyészszemlét tartottunk, a MEOESZ központban, Budapest.
2016 Február 27 Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Budapest OMSE.
2016 Szép Ábrahám vadgazda mérnök MKFE tagja elindította a „Kuvasz Őr” Nagyragadozó Védelmi programot. Szép Ábrahám program vezető és az MKFE együttműködési megállapodást kötött. A „Kuvasz Őr” programot az MKFE bevette Tenyésztési Programjába.
Az eredeti élőhelyen történő megőrzés, (in-situ) a kuvasz eredeti környezetben történő munkavégzés biztosítása kiemelt célja az MKFE-nek.
2016. Április 10 Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. Helyszín: Jászberény.
2016. Június 11 Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. Helyszín: Salföld. Balaton Felvidék Nemzeti Park.
2016. Június 18. Tenyészszemlét és szakmai napot tartottunk, több vetített képes előadással, valamint kuvaszok ügyességének, bátorságának látványos bemutatójának tapsolt a közönség. Kuvasz bemutatót tartott Keszi Jázmin, valamint Vértesi Selymes Ékes Csillag. Helyszín: Veresegyház Medve Park
2016. Július 30. Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. Helyszín: Bugac Karikás Csárda.
2016 Augusztus 12 a "Kuvasz Hírek" 265 oldalas minőségi kiadványának bemutatása.
2016 Augusztus 12-13-14-15 Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozója. Egyesületünk a kuvasz történetében egyedülálló kiemelkedő rendezvényt tartott kuvaszfajta vonatkozásban. Helyszín: Hortobágy község. Részt vevők számát tekintve a négy napos rendezvényen több százan vettek részt. Augusztus 13.-án szakmai napot tartottunk, amelyen 12 előadás hangzott el, szinkron tolmácsolásban. Előadó országok voltak: Magyarország, Svédország, USA, Kanada, Norvégia, Németország, Hollandia. Európa és Amerika több országából jöttek a kuvaszosok. Kirándulásokat is szerveztünk, továbbá a hazai és a külföldi vendégekkel megismertettük a magyar pásztorkultúrát, a magyar népzenét, a magyar néptáncot, valamint Hortobágy növény és állatvilágát. Vasárnap megrendeztük az első „Kuvasz Világkupát” a kiállítást Hortobágy község polgármestere, a MEOESZ és az MKFE elnöke, alelnöke ünnepélyesen nyitotta meg. 86 kuvasz részvételével. Késő délután tenyészszemlét tartottunk. A nagyszámú közönség közel 100 kuvaszban gyönyörködhetett. (Számos TV tudósítás, helyszíni élőadás közvetítés volt a rendezvényről, valamint internetes élő közvetítés, sajtófogadás, rádió megjelenés)
Egy vélemény Németországból, a Kuvasz Freunde elnökétől, „Franz Steinsdörfer, Úrtól:
„A kuvaszok és kuvaszbarátok grandiózus világkongresszusa óta már egy egész hét telt el, így már lassan a múlté. Épp ezért itt az idő, hogy mindazoknak köszönetet mondjak, akik ezt az eseményt lehetővé tették. Elsöprő és kitűnő program, emberi találkozások, kutyakiállítás és remek előadások. A helyszín is jól volt kiválasztva, nagyon kellemesen éreztem magam és a vendéglátók is igyekeztek gondoskodni rólunk.”
2016. szeptember 24 Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Miskolc.
2016. Október 01. MEOESZ Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye, Országos Bajnoki Döntő Helyszín. Pomáz, Magyar Vár. Közös rendezés: MKFE, és DTE. (Egyesületünk tagjai közül többen kiemelkedő eredményt értek el)
2016 Október 27. Az MKFE elnöke, mester kiképző, oktató 2 kuvaszával a „Fogyatékkal élők napközis otthonában” tett látogatást. Helyszín: Budapest. Nevelők véleménye: „Szeretet béke és öröm köszöntött be hozzánk”! A gondozottak igen hálásak, és együttműködőek voltak, maguk által készített kis ajándékkal kedveskedtek. Visszavárják a kuvaszokat!
2016. November 06. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Kápolna
2016. December 17. Évzáró Egyesületi napunk, Mikulás, és Karácsonyi ünnepségünk, valamint 5 szakmai előadást is tartottunk. Helyszín: Budapest
2017. Február 18. Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. Helyszín: Budapest. Hungexpo. Az MKFE elnökét a MEOESZ OE életműdíjjal tüntette ki.
2017. Március 11 Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín Budapest, OMSE
2017. Április 23. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Kápolna.
2017. Május 28. Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. "Juhász József Emlékkiállítás" A kiállítást Várpalota polgármestere nyitotta meg. Helyszín: Várpalota.
2017. Június 15-16-17-18. Szakmai út Erdélyben (Erdőfüle, kb. 700 km) szakmai tanulmányúton vettünk részt, a Bükki Nemzeti Park szervezésében, meghívására. A programon részt vett: Az MKFE tenyésztési vezetője, a Kuvasz Őr Nagyragadozó Védelmi Program vezetője, az MKFE elnöke, az MKFE fajtavédője. Programok voltak: Szakmai nap, kirándulások, Esztena látogatás. A szakmai nap reggeltől késő estig tartott. Témák voltak: Vadkárok megelőzése, kompenzálása, a vadállomány becslése Románia-Kovászna megyében, 10 éves tudományos felmérés a farkasok táplálkozási szokásairól, környezetvédelem, vadászat. Egyesületünk részéről is tartottunk két vetített képes előadást. Egész napos Esztena látogatáson vettünk részt. (juhos-gazdánál) Megismerkedtünk a terepi adottságokkal, a sajtkészítéssel, a legeltetési szokással, tanulmányoztuk a kutyák munkáját, szerepét, helyzetét a nyáj körül az Esztenán A juhos gazda igen szemléletes előadással érzékeltette a mindennapi munkájukat. A feltett kérdéseinkre készséggel válaszolt. Elmondta, hogy a medvére nem, a farkasra viszont igen haragszik, "rafináltak, ügyesek sok kárt okoznak, annak ellenére, hogy legalább 20 kutya van a nyáj körül”… (kuvasz nem volt köztük)
2017. Július 02. Speciális Kuvasz CAC kiállításunk. Helyszín: Bugac Karikás Csárda.
2017. Július 29. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Vép
2017. Augusztus 11 MKFE elnöke, tenyésztésvezetője, tenyésztésbizottsági tagunk, valamint az MKFE irodavezetője, látogatást tett meghívásra Délvidéken, Apró István kuvasz tenyésztőnél. Szíves baráti vendéglátásban volt részünk, megismerkedtünk István kuvaszaival, a lovakkal, a csodálatos délvidéki tájjal, helyi állattartási szokásokkal.
2017. Augusztus 12 Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Szaporca. A tenyészszemlét megtekintette az FM államtitkára.
2017. Szeptember 16. Klubkiállításunk. Helyszín: Gödöllő. Közös rendezés: MKFE Gödöllői Önkormányzata. A rendezvényt Gödöllő polgármestere nyitotta meg.
2017. Október 04. A "Kuvasz Őr Nagyragadozóvédelmi Programban" dolgozó kuvaszok munkáját megtekintette az FM államtitkára, a miniszteri biztos, valamint a Bükki Nemzeti Park vezetősége, zoológusa. A helyi pásztor bemutatót tartott, majd közös beszélgetés. Délután a Bükki Nemzeti Park vezetősége, igazgatója, a miniszteri biztos úr, a Kuvasz Őr program vezetője, az MKFE elnöke egy közös megállapodás tervét dolgoztuk ki, a Kuvasz Őr Nagyragadozóvédelmi Program érdekében.
2017. November 8-9-10 Németország. (Klubkiállítás és szakmai nap)
Helyszín: Lipcse. Kuvasz Freunde e. v klubkiállítása. A Kuvasz Freunde e. v klubkiállítás két bírója: az MKFE tenyésztési vezetője, valamint az MKFE Tudományos Tanácsának tagja, FCI küllembírók voltak. A szakmai napot a Kuvasz Freunde e. v elnöke nyitotta meg. A szakmai napon két előadást is tartott az MKFE elnöke. További országokból jöttek előadók: Németország, USA, Hollandia, Szerbia.
Előadás hangzott el a német állattartóktól, gazdálkodóktól, a helyi kutyás állat és vadvédelmi munkáról, mely sikeresen működik, az USA előadója a kuvasz új munkaterületéről, beszélt. Végezetül a Kuvasz Freunde e. v Egyesület Elnökének, valamint a szervezőknek, az MKFE elnöke köszönetet mondott a meghívásért, a nagyvonalú vendéglátásért
2017. november 25. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Kápolna.
2017. December 09. Évzáró Egyesületi napunk, Mikulás, és Karácsony ünnepségünk, valamint két magas színvonalú szakmai előadást hallhattunk. Sok kérdésünkre készséggel válaszoltak az előadók. Helyszín: Budapest Sylvester János gimnázium.
Előadások voltak:
1) A fajtamegőrző kutyatenyésztés genetikai háttere.
2) A kutya anatómiája (testtájak anatómiája, funkcionális anatómia) a tenyészszemle tükrében.
2018. Január elsejétől DNS alapú származás ellenőrzés bevezetése.
2018. Január 13 "Kuvasz Őr Nagyragadozó Védelmi Programban" részt vevő dolgozó kuvaszok első tenyészszemléjét tartottuk. Helyszín: Mikófalva- Gazdasági telep, és Komlóska, az utóbbi helyszínen farkas megjelenés történt. A kuvaszok jelenlétének köszönhetően, a farkas jobbnak látta, kb.100 lépés kísérgetés után távozni, visszament az erdőbe.
2018. Február 24. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Budapest. Sylvester János gimnázium.
2018. Március 27. „Kuvasz a Polgárőrségben Program” a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikurnokért felelős államtitkárságával a MEOESZ-el, az Országos Polgárőr Szövetséggel, és a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesülettel mintaprogramot indított el. A program indításaként öt darab kuvasz kölyök került e napon átadásra a polgárőr egyesületek részére, valamint bemutatásra, hogy a fajta alkalmas a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ által meghatározott vizsga teljesítésére. Bemutatót tartott Biczó György német juhász kutyájával, valamint Pischoff Ferenc kuvaszával.
2018. Április 08. Speciális Kuvasz CAC kiállítás. Helyszín: Tápiószentmárton Kincsem Lovas Park.
2018 május 23. A Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ által meghatározott polgárőr vizsgát sikeresen teljesítette Keszi Jázmin kuvasz szuka. Magyarországon Jázmin az első kuvasz, aki „JÁRŐRSZOLGÁLATRA ALKALMAS” MINŐSÍTÉST kapott. A kuvasz tenyésztője: Windháger Károly. Tulajdonosa egyben felvezetője, aki a vizsgára felkészítette: Pischoff Ferenc FCI őrző-védő teljesítménybíró, bronzkoszorús mesterkiképző, mestertenyésztő. A speciális őrző- védő munka felkészítésében, Csernik Zoltán kiképző oktató segített. A vizsga helyszíne: Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ, Dunakeszi. Repülőtéri u, 3.
2018. május 29. Az év elején beadott pályázatunkat a „Hungarikum Védjegy” használatra, az Agrárminisztérium elfogadta, a használati jogot az MKFE megkapta. Minősített tenyészegyed címet elért szülők kölykeinek származási lapjára május 29.-től felkerült a Védjegy embléma.
2018. Június 30. Magyarfajta pásztorkutyák kiállítása Dr. Ócsag Imre Emlékkiállítás. Speciális kuvasz CAC Kiállításunk. Közös rendezés MKFE, DTE. Délután tenyészszemlét tartottunk. A tenyészszemle után Schmidtné Pintér Erika a MEOESZ BE vizsga anyagából sikeres bemutatót tartott Csillag nevű kuvasz szukájával. Helyszín: Bugac, Karikás Csárda.
2018. Szeptember 29. Kuvasz Klubkiállításunk. Helyszín: Tápiószentmárton Kincsem Lovas Park.
2018. Október 06. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Alsószentiván.
2018. November 24. Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Kápolna
2018. December 08. Évzáró Egyesületi napunk. Két szakmai előadás hangzott el. A szakmai előadások után Mikulás és Karácsony ünnepség. Helyszín: Budapest Sylvester János gimnázium.
Előadások témái voltak:
1) A rokontenyésztés genetikai háttere
2.) Tenyészszemléken történő mérések. Összehasonlító táblázat bemutatása, kiértékelése.
2018-ban a „Kuvasz Őr Nagyragadozóvédelmi Program” kapcsán 3 alkalommal vettünk részt (Pétervására, Salgótarján, Miskolc) lakossági fórumokon a Bükki Nemzeti Park szervezésében. A program folytatódott, 2019. január 23. - án Ózdon. Ismert szaktekintélyek a védett vadállatokkal – medve, farkas, hiúz - szembeni helyes viselkedésre hívták fel figyelmet.
Tájékoztatták a lakosságot, hogy mire kell odafigyelni, ha valaki találkozna medvével, farkassal. Szép Ábrahám programvezető vadgazda mérnök a „Kuvasz Őr Nagyragadozóvédelmi Programról” tartott színvonalas vetített képes előadást, melyben hangsúlyozta, hogy a kuvasz hatásos védelmet nyújthat a gazdáknak a nagy ragadozók ellen, a nyáj védelmezésében. A kuvasz több gazdának már segítséget is nyújtott. A program több vonatkozásban is előremutató. Azáltal, hogy védi a jószágokat a vadállatoktól, védi magát a nagyragadozókat is, mert nem okoz kárt a gazdáknak így nem kerülnek puskacsővégre. Eredeti környezetben végezhető munkát ad a kuvasznak, így segít megőrizni a fajta szervezeti szilárdságát, egészségét, növeli népszerűségét, tekintélyét. A program bebizonyította, hogy a kihelyezett kuvaszok megállják a helyüket ebben a régi-új feladatkörben.
2019. január 10. Agrárminisztérium elfogadta, jóváhagyta a VI. Tenyésztési Programunk módosított változatát.
2019. Február 9.-én az MKFE közgyűlése elfogadta, jóváhagyta a javított módosított Fegyelmi és Etikai Szabályzatunkat.
2019. február 23 Tenyészszemlét tartottunk. Helyszín: Budapest. Sylvester János gimnázium.
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 években, hagyományunkat követve Évzáró-évnyitó rendezvényt tartottunk az adott év első negyedévében. E rendezvényen kerül minden esetben átadásra „Az Év kuvasza”, „Az Év Tenyészete” díj, a „Talizmán 7” díj a tenyészszemléken a legjobb munkaképességet bemutató tenyészetnek. „Az Év Legjobban Örökítő Minőségi Kuvasz Tenyészete” díj. Az „Év Legjobb Munkateljesítményt Elért Kuvasza” díj.
2018-ban az MKFE alelnöke négyszeres aranykoszorús mestertenyésztő címet ért el, egyedüliként a kuvasz törzskönyvezése óta.
Hungarikum fesztivál, 2017-ben öt alkalommal, 2018-ban három alkalommal vettek részt Egyesületünk tagjai az FM majd 2018-tól, az Agrár Minisztérium által szervezett Hungarikum fesztiválokon, amelyeken több ezer látogató volt.
Tárgyalásaink:2017-ben 4 alakalommal, 2018-ban egy alkalommal az FM-ben, majd 2019 első negyedévben 3 alkalommal folytattunk tárgyalást az Agrárminisztériumban.
A MEOESZ-ben, és a HáGK-ban a NÉBIH-ben számos alkalommal történt szakmai megbeszélés, egyeztetés.
2019 szeptember 13-14-15 kiemelt rendezvényünk az első Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia. Tápiószentmárton, Kincsem Lovas Park.
A rendezvény fővédnöke: Dr. Nagy István Magyarország Agrárminisztere.
A konferenciára jelentkeztek, Brazíliából, Uruguay- ból, Németországból, Szerbiából, Norvégiából, Hollandiából, USA-ból, Svédországból, akik előadást tartanak, ezenkívül nyolc magyar előadás is lesz, ismert, kiváló szakemberek tolmácsolásában.
Annak érdekében, hogy az állam által biztosított genetikai vizsgálatok segítségével az elért eredményeinket megőrizzük, előrébb lépjünk, a szaporulat, az egészség, a genetikai állomány megőrzése terén, 2019 szeptember 13-14-15-én Tápiószentmártonban a Kincsem Lovas Parkban megrendezzük az első „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferenciát” elismert hazai és külföldi szakemberek, szaktekintélyek részvételével, előadásaival.
A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (MKFE) szeretettel várja a hazai és határainkon túl működő kuvasztenyésztőket, szakembereket, valamint azokat a kuvasztartókat is, akik tervezik a kuvasz tenyésztését. A „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia” egyrészt a tudományos kutatások eredményeit megismerve, másrészt egymás tenyésztési tapasztalatait felhasználva segítheti megőrizni a jelen és a jövő nemzedéke számára nemzeti kincsünket, a kuvaszt.
A kuvasz tenyésztésével, kapcsolatos egészségügyi, - rokontenyésztés, beltenyésztés, szűrések, szaporodás, természetes, mesterséges – valamint a táplálási, tartási szokások, alomfelnevelés, témacsoportok megvitatása, a pozitív, negatív tapasztalatok kicserélése, a szocializáció, a nevelés, tanítás, képzés, a kuvasz használhatóságának a kérdése a felsorolt témakörök megvitatása a kuvasz fennmaradása érdekében szükségszerű, időszerű.
Tisztelettel és szeretettel várjuk a neves hazai előadók mellett, a külföldi előadókat, akik előadás keretén belül beszámolnak hazájuk tenyésztési eredményeiről, tapasztalataikról, tudományos kutatásukról, vagy akik a kuvasz helyzetéről hazájukban, - egészség, nevelés, tanítás, tartás, táplálás, munkavégzés stb. - a tenyésztéssel összefüggő témakörben tartanak előadást.
Rövidítések:
MEOE= Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete
MEOESZ= Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
MEOE Hungária Kuvasz Klub. (MEOE HKK)
DTE= Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület
FCI= Fédération Cynologique Internationale. Magyarul: Nemzetközi Kinológiai Szövetség
CAC= Nemzeti kutyakiállítás
FM= Földművelődésügyi Minisztérium, AM= Agrárminisztérium
OMSE: Országos Munkakutya Sport Egyesület
Magyar Kuvasz Egyesület vezetősége nevében,
Zsóri Zsolt
MKFE elnök Budapest, 2022.
Támogatóink