Közgyűlés

Közgyűlés
2022.08.29.

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Alapszabályának 6.§ (3) bekezdése alapján az Egyesület közgyűlését összehívom, melyre ezúton meghívom.

Tisztelt Rendes és Pártoló Tagok!

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Alapszabályának 6.§ (3) bekezdése alapján az Egyesület közgyűlését összehívom, melyre ezúton meghívom.

A közgyűlés időpontja és helye:

2022. szeptember 3. 10.00 óra

7012 Alsószentiván, Béke u.112. (A Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda mögötti sportpálya.)

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Ügyrendi jellegű napirendek:

1. Mandátum vizsgáló bizottság jelentése, határozatképesség megállapítása.

2. Levezető elnök megválasztása

3. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

4. Napirendi pontok ismertetése, jóváhagyása

Érdemi napirendi pontok:

5. Elnöki beszámoló az utolsó Közgyűlés óta történt eseményekről

6. Tenyésztésvezető és a Tenyésztési Bizottság bemutatása

7. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása a Veszprémi Törvényszék iránymutatása alapján

8. Egyebek. Ezen napirend alatt érdemi határozat nem hozható!

Amennyiben az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen lenne, azaz azon nem jelenik meg legalább a tagság 50%-a +1 tag, úgy már most összehívom az MKFE megismételt közgyűlését.

A megismételt közgyűlés időpontja és helye:

2022. szeptember 3. 10.30 óra

7012 Alsószentiván, Béke u.112. (A Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda mögötti sportpálya.)

Felhívom a figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes; napirendrendje mindenben megegyezik az első időpontra meghirdetett közgyűlés napirendjével.

Amennyiben Ön egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a közgyűlésen, úgy tagi jogai gyakorlására (szavazás, hozzászólás) a jelen levélhez mellékelt „Meghatalmazás” megnevezésű dokumentum teljes körű kitöltésével és aláírásával megbízhat egy érvényes rendes tagi viszonnyal rendelkező MKFE tagot. Minden 2022. évre érvényes rendes tagi viszonnyal rendelkező MKFE tag a saját szavazatán kívül legfeljebb egy plusz szavazattal rendelkezhet. A „Meghatalmazás” megnevezésű dokumentumot regisztrációnál kell leadni a jelenléti ívhez csatolás céljából.

Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok!

A közgyűlés helyszínén 9.30 órától történik a résztvevők regisztrációja.

Vissza
Támogatóink