Tisztelt tagjaink, kuvasz szimpatizánsok

2020.05.13.

Tisztelt tagjaink, kuvasz szimpatizánsok

2020 év eseményei és a jövő évi tervekről.

1.) Dr. Hudák Péter, miután nyolc évig együtt dolgoztunk, munkahelyi új beosztása összeférhetetlenné vált Egyesületünkben végzett tenyésztésvezetői munkájával. Azonban továbbra is segíti munkánkat a tenyésztési bizottságunkban, a tudományos tanácsunkban és a tenyészszemléinken.

A vezetőséggel egyetértésben korábbi tenyésztésvezetőnket Drágossy Zsoltot kértem fel a feladatra, akivel úgy egyeztünk meg, hogy bár korábban voltak konfliktusaink, újra megpróbáljuk a közös munkát, ezzel nyitva hagytuk a végleges elköteleződést. Sajnos nem sikerült sem a kompromisszumok megteremtése, sem a kölcsönös bizalom helyreállítása, ezért vontuk vissza a megbízatását még a „próbaidőben.”
2020. május 01. től Egyesületünk tenyésztésvezetését, tenyésztői bizottságunk és tudományos tanácsunk jelenlegi tagja Dr. Wallner Gabriella állatorvos vállalta el. Mivel elköteleződése bizonyított, az együttműködést hosszú távra tervezzük, megbízását Vezetőségi Határozatban is megkapta. A kezdetektől részt vett az MKFE munkájában és a Tenyésztési Programunk kidolgozásában, minden jelentős rendezvényünkön segíti munkánkat. Már több kuvasza volt, akiktől almot hozott le az Árpádházi-Fehér kennel tulajdonosa, szakterülete az állatok homeopátiás kezelése, az Állatorvosi Kamara Alternatív Állatgyógyászati Tagozatának elnöke.
2.) Egyesületünk, az Állatorvostudományi Egyetem /Budapest/ és az Agrárminisztérium egy hármas szakmai együttműködést készít elő. Az Egyetemmel történő együttműködést korábban még Dr. Hudák Péterrel együtt határoztuk el a vezetőségi ülésünkön. Péter a kontaktus felvételében segítségünkre volt. Az Egyetem kész az együttműködésre. A megállapodás előkészítése folyamatban. Egyesületünk megbízásából a törzskönyvek alapján a beltenyésztettség és a rokonsági mutató tekintetében a számításokat az Egyetem elvégezi. A számítások eredményét, és az adatbázisban tárolt egyéb adatokat a tenyésztők használhatják majd fel, hogy kutyáik számára a leginkább megfelelő párt választhassák. Az ÁTE elektronikus adatbázisa csak a kutyák adatait (származási adatait, genetikai és egészségügyi szűréseit, tenyészszemle és kiállítási eredményeit és az utódellenőrzés eredményeit) tartalmazná! Az ÁTE törzskönyvi adatbázisa automatikusan frissülne, biztonságos kapcsolaton keresztül az egyesületi elektronikus törzskönyvből. Az ÁTE nem szolgáltathat adatokat senkinek, csak az MKFE-nek, az egyetem időszakos jelentéseket készítene az MKFE-nek a törzskönyvi adatok alapján.
3.) 2019. évben megrendezett Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia szellemiségét tovább folytatva vezetőségünk tervbe vette elsősorban a környező országok bevonásával, de a világ bármely országából érkezőket is szívesen fogadva Nemzetközi Kuvasz Klubkiállítás megrendezését.
A hazai rendezést követően minden évben más-más országban tartanánk meg ezt a rangos eseményt. Ezzel a kezdeményezéssel évenként ismétlődő nemzetközi kuvaszos találkozó valósulna meg!
Tervezett időpont:2021 szeptember
Helyszín: Tápiószentmárton
Tervezett program
Szombat
- Délelőtt nyomkövető verseny.
- Engedelmességi ügyességi bemutató.
- Késő délután állófogadás, majd a határon túlról érkezett Egyesületek elnökeivel, vagy képviselőjével megbeszélést folytatunk egy közös, a kuvasz nemzetközi helyzetét bemutató kiadvány, (könyv) lehetőségéről, amelyben az egyes országok beszámolnának hazájuk kuvaszos múltjáról, jelenéről, jövőjéről, az elért eredményekről, esetleges gondokról, amelyet szívesen megosztanának a világ kuvaszosaival.
Vasárnap
Nemzetközi Kuvasz Klubkiállítás
Minden érkező ország saját standot állíthatna fel.
4.) Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a rendezvényeinket a járványhelyzet alakulásától függően az előírt rendelkezéseket betartva rendezzük meg.
Kérünk minden érdekeltet, főleg akiknek a tenyészszemléjük esedékes, kísérjék gondos figyelemmel az Egyesületünk honlapját! www.magyarkuvasz.hu
Ismételten felhívjuk a tenyésztők figyelmét, hogy regisztrációs lappal rendelkező kutyát ne vonjanak tenyésztésbe, ha netán mégis utódai lennének, azokat csak később tudnánk törzskönyvezni, előbb a szülő minősítését kellene rendezni, ami tenyészszemle hiányában egyelőre nem lehetséges. Ha pedig a regisztrációs lapos szülő közben váratlanul elpusztulna, az utódok véglegesen elesnének a törzskönyvezés lehetőségétől. /Regisztrációs lappal nem lehet tenyészteni! MKFE Tenyésztési Program/
5.) A tavalyi tagdíjbefizetés jogán szerzett tagviszony 2020 március 31.-én lejárt. Aki ez évi tagdíját még nem fizette be, kérjük, mielőbb rendezze, mert ennek hiányában tagviszonya automatikusan megszűnik.

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület Pischoff Ferenc elnök és a vezetősége

Dear Members! Dear Kuvasz Friends!
Information


1.) After working together with Dr Péter Hudák for eight years, he announced us that his new job became incompatible with his work as a breeding manager in our Association. However, he will continue to assist our work in our breeding committee, in giving scientific advice and in our breeding inspections.
In agreement with our management I asked our former breeding manager Zsolt Drágossy for the task, with whom we agreed that although we had conflicts before, we would try to work together again, leaving the final commitment open. Unfortunately, we failed to reach compromises or restore the mutual trust, so the management decided to withdraw his mandate during the "probationary period."
Starting from May 1, 2020, Dr. Gabriella Wallner, a veterinarian, took over the breeding management of our association. As her commitment has already been proven before, we plan to cooperate with Dr Wallner in the long term. She has been involved in the work of MKFE and the development of our Breeding Program from the very beginning, she helps our work at all our major events. She used to be the owner of the Árpádházi-Fehér kennel, had several kuvaszes and litters. Her speciality is the homeopathic treatment of animals. Dr Wallner is the President of the Alternative Veterinary Section of the Veterinary Chamber.

2.Our association, the University of Veterinary Medicine / Budapest / and the Ministry of Agriculture are preparing a triple professional cooperation. The University is ready for cooperation. The agreement is being prepared.
We had previously decided to cooperate with the University together with Dr. Péter Hudák at our management meeting. Péter makes the calculations in order to make contact with us in terms of inbreeding and kinship index.
The results of the calculations and other data stored in the database will be used by breeders to choose the most suitable pair for their dogs. The electronic database of the PES would contain only the data of the dogs (pedigree data, genetic and health screenings, results of breeding inspections and shows and the results of the post-control)! The ÁTE pedigree database would be automatically updated via a secure connection from the association's electronic pedigree. The PES cannot provide data to anyone, only to the MKFE, the university would prepare periodic reports to the MKFE based on the pedigree data.

3.) Continuing the spirit of the International Kuvasz Breeding Conference held in 2019, our management planned the organization of the International Kuvasz Club Show-2021, primarily with the involvement of the surrounding countries, but also those coming from any country in the world.
After the domestic organization, we would hold this prestigious event in different countries every year. With this initiative, an annual international meeting would take place!

Scheduled date: September 2021
Location: Tápiószentmárton
Planned program
Saturday
- Morning tracking race.
- Obedience skill demonstration.
- Late afternoon reception, then discussion with the presidents or representatives of the Associations from across the border on the possibility of a joint publication (book) on the international situation of Kuvasz, in which each country would report on their Kuvasz past, present, future, achievements, possible problems that they would be happy to share with the kuvasz breeders, owners of the world.
Sunday
International Kuvasz Club Show
Each incoming country could set up its own stand.

Ferenc Pischoff, President of the MKFE and the Management

Vissza
Támogatóink