Rokontenyésztési eljárásrend! Érvényes 2021.01.01 től.

2021.11.30.

Rokontenyésztési eljárásrend! Érvényes 2021.01.01 től.

Tisztelt Tagtársak, Tisztelt Tenyésztők!

A kuvasz számunkra a világ legcsodálatosabb kutyafajtája, hungarikum, ezért kötelességünk, hogy gyönyörű külsejét, kiváló belső értékeit és szilárd egészségét változatlanul megőrizzük az utókor számára.

Sajnos az utóbbi időben a törzskönyvezett kuvaszok száma jelentősen csökkent, és ezeknek a kutyáknak csak kis része szerzi meg a tenyésztéshez szükséges tenyészszemle eredményeket és vesznek részt egészségügyi szűréseken. Emiatt kevés szerez minősítést és mard a tenyésztésben. Ezért van az, hogy egyre nehezebb lesz olyan egyedeket párosítani, amelyek nem állnak egymással rokonságban. Az egymással rokonságban lévő egyedek párosítása beltenyésztéshez vezet. De minél kisebb az állomány, annál jobban kell kerülni a szoros beltenyésztést, különben minden kutya közeli rokona lesz a többinek.

 

1. A beltenyésztettség fogalma

Beltenyésztésnek vagy rokontenyésztésnek nevezzük az olyan egyedek párosítását, amelyek szorosabb rokonsági kapcsolatban állnak egymással, mint a fajta vagy kisebb (pl: magyarországi) populáció átlagos rokonsági foka.

A beltenyésztettség vonatkozhat egy egyedre is, de ki lehet számolni az átlagos beltenyésztettségi fokot egy adott fajtára vagy populációra is.

A rokonpárosítás alkalmával bizonyos kívánatos külső és belső tulajdonságok rögzíthetők, előfordulási arányuk növelhető az adott fajtában és ezzel növelhető az állomány homogenitása. Ez előnyös és kívánatos. Érdemes tehát olyan kutyára „visszatenyészteni”, olyannak a leszármazottjait párosítani, amely – küllemi és alaptermészet szempontjából is – kiemelkedő reprezentánsa a fajtának. Az ő tulajdonságai fognak gyakrabban megjelenni az utódokban. De sajnos ugyanakkor a hátrányos, pl. betegséget okozó gének is felszaporodnak és gyakrabban jelennek meg az utódokban, akár recesszív (rejtett) akár domináns (megnyilvánuló) formában. Ezt szem előtt tartva kell a tenyészpárokat kiválasztanunk.

Minden mesterségesen kitenyésztett kutyafajta kevés-számú őstől származik, ezért a fajta kialakításánál szükségszerűen gyakran alkalmaztak rokonpárosítást, ezért minden ilyen fajtához tartozó kutya távoli rokona a fajtatársának, akkor is, ha ez a származási lapon már nem nyomon követhető. Fontos azonban tudni, hogy a kuvasz nem mesterségesen kitenyésztett fajta. Évszázadokon, sőt több évezreden keresztül nem a zárt törzskönyv határozta meg a fajta alakulását, a tenyésztést hanem kizárólag a használhatóság. A kuvasz tehát nem eredetileg is beltenyésztett. (Nem úgy, mint pl. Ha két terrierfajta utódainak szoros rokonpárosításából származik egy harmadik terrier) Ezért nem szabad a kuvasz beltenyésztettségi fokát a mesterségesen kitenyésztett fajtákhoz hasonlítani, és megnyugodni, hogy a kuvasz még mindig „nagyon jól áll”. Inkább tanulni kell belőle, megnézni hogy milyen egészségi állapotban vannak a jobban beltenyésztett fajták. Az angol bulldog pl. már képtelen önállóan párosodni, minden alom császármetszéssel születik, a megszületett kiskutyák elülső két és hátulsó két lábát hetekre összekötik, hogy csak az oldalukon tudjanak feküdni, mert különben a mellkasuk úgy összenyomódna, hogy a tüdőnek már nem lenne elég helye. És ezen kívül is az állatorvosok legjobb páciensei örökös szív, légzőszervi és mozgásszervi, szaporodásbiológiai problémákkal.

 

2. A beltenyésztettség fokának kiszámítása, beltenyésztettségi (BTE) együttható

 

A beltenyészettség fokát a beltenyésztettségi együttható számszerűsíti. A beltenyéstettségi együtthatót bonyolult matematikai képlet segítségével lehet kiszámítani, mely figyelembe veszi az apa és az anya felmenői között előforduló közös ősök számát és a generációs távolságot. Értéke elméletileg 0 és 100 % között mozog, és azt fejezi ki, hogy mi annak a valószínűsége, hogy a gén egy bizonyos részén (lokusz) levő két allél (gén változat) azonos, tehát közös őstől származik.

0 % akkor, ha a két szülő között egyáltalán semmilyen rokonság nem áll fenn a nagyon távoli generációkban sem

100 % akkor lenne, ha egypetéjű ikreket párosítanánk

25 % teljes testvérek vagy apa – lánya vagy anya – fia párosításnál

12,5 % féltestvérek párosítása esetén

6,25 % ha a párosítandó kutyák egyikének a szülő, másikánál a nagyszülő azonos

3,125 % ha a párosítandó kutyák nagyszülei között van egy közös ős.

 

3. A FEDO (FEDeztetés Online) honlap bemutatása

A beltenyésztettségi együttható kiszámítása még egy matematikus számára sem egyszerű, a számítógép azonban másodpercek alatt boldogul vele. Egyesületünk pályázati forrásból létrehozott egy honlapot, melynek adatbázisában több, mint 7000 kuvasz szerepel.

A tenyésztőknek óriási segítség, hogy bármelyik kutyának az ismert (az adatbázis által ismert) őseit meg tudja nézni a negyedik generációig, tehát a dédszülőkig bezárólag.

De a legnagyszerűbb, hogy tetszőlegesen ki lehet választani egy szukát és hozzá egy kant és a program 1-2 másodperc alatt kiszámítja az ebből a párosításból születendő kölykök beltenyésztettségi, rövidítve BTE együtthatóját. Ha teszünk néhány próbát, azt fogjuk látni, hogy csak ritkán jönnek ki azok az értékek, amiket fentebb példaképpen írtam. Ennek az az oka, hogy a párosítandó kutyák felmenői között sokszor több közös ős is van.

Minél több ősét ismerjük a párosítandó egyedeknek, annál pontosabban lehet kiszámítani a születendő kölykök BTE értékét. Optimális lenne legalább tíz ősi sort vizsgálni. Tíz, vagy annál több ősi sor vizsgálatánál a számítás azonban nagyon hosszú ideig tartana, ezért a BTE-számoló függvényt hat generációra korlátoztuk. Ez már elég gyorsan számolható és elég mélység ahhoz, hogy pontos képet kapjunk az egyedről, ugyanis a távoli generációkban lévő közös ősök már csak nagyon kis mértékben befolyásolják a BTE-t.

 

 

4. A beltenyésztettségi együttható megfelelő szintje

A fentebb felsorolt okok miatt a fajta érdekében kívánatos a genetikai sokszínűséget megőrizni, azaz a beltenyésztettség fokát minél alacsonyabban tartani.

Ez nem új dolog, ez a törekvés a Tenyésztési Szabályzatban is le van írva:

 

„2.2. Tenyésztés módszere: Fajtatiszta tenyésztés.

A fajtatiszta tenyésztési eljárások:

a) Idegen párosítás

Általános elv, hogy a párosítandó egyedek között a negyedik ősi sorig bezárólag rokonok ne forduljanak

elő.

b) Beltenyésztés

Rokontenyésztés

- A fajta veszélyeztetett jellege miatt - kevés egyedszám - előfordulhat, bár kerülendő, hogy a

párosítandó egyedek között az első négy ősi sorban azonos egyedek forduljanak elő.

- A tenyésztésvezető előzetes engedélyét kell kérni, amennyiben a párosítandó apa és anyaállat

második generációjában (nagyszülők) közös ős fordul elő!”

Tehát pl. ilyen esetben, Ha Fecskét Gubával akarjuk párosítani, akkor engedélyt kell kérni.

 

apa

szülők

nagyszülők

dédszülők

 

 

 

 

 

GUBA

 

 

NÓTÁS

 

 

TÁLTOS

BETYÁR

HATTYÚ

 

AKÁC

APACS

KEDVES

 

 

REGE

 

CUDAR

HAVER

TISZA

 

DORI

BÁRÓ

ALMA

 

anya

szülők

nagyszülők

dédszülők

 

 

 

 

FECSKE

 

 

HAMIS

 

ISPÁN

DURCÁS

FRUSKA

 

GALIBA

NIMRÓD

CSENGE

 

 

ANGYAL

 

TÁLTOS

BETYÁR

HATTYÚ

 

KACÉR

ÉKES

KINCSEM

 

Akkor a közös ős a kölyök Garas dédszülei között lesz.

 

kölyök

szülő

nagyszülő

dédszülő

ükszülő

 

 

 

 

 

 

 

 

GARAS

 

 

 

 

 

GUBA

 

 

NÓTÁS

 

 

TÁLTOS

BETYÁR

HATTYÚ

 

AKÁC

APACS

KEDVES

 

 

REGE

 

CUDAR

HAVER

TISZA

 

DORI

BÁRÓ

ALMA

 

 

 

 

FECSKE

 

 

HAMIS

 

ISPÁN

DURCÁS

FRUSKA

 

GALIBA

NIMRÓD

CSENGE

 

 

ANGYAL

 

TÁLTOS

BETYÁR

HATTYÚ

 

KACÉR

ÉKES

KINCSEM

 

Garas BTE értéke 3,125 % lesz.

 

Természetesen akkor is előzetes engedélyt kell kérni, ha ennél szorosabb a rokonsági fok, pl. ha Harmatot pároztatjuk Gubával. Akkor Atyafi BTE érték 6,25 % lesz.

 

kölyök

szülő

nagyszülő

dédszülő

ükszülő

 

 

 

 

 

 

 

 

ATYAFI

 

 

 

 

 

GUBA

 

 

NÓTÁS

 

 

TÁLTOS

BETYÁR

HATTYÚ

 

AKÁC

APACS

KEDVES

 

 

REGE

 

CUDAR

HAVER

TISZA

 

DORI

BÁRÓ

ALMA

 

 

 

 

HARMAT

 

 

TÁLTOS

 

BETYÁR

DURCÁS

FRUSKA

 

HATTYÚ

NIMRÓD

CSENGE

 

 

VARÁZS

 

 

TALPAS

BITANG

HAVAS

 

RÉKA

TORDA

CSILLAG

 

FEDO program nagyon jól segíti a tájékozódást.

A 3,125 % alatti értékek zölddel jelennek meg. Ez zöld utat jelent a párosításhoz. Nem kell kérni engedélyt a párosításhoz. A kölykök törzskönyvén nem fog megjelenni közös ős. Közös ősök csak a távolabbi generációkban lehetnek.

A FEDO alkalmazás sohasem fog 0,2 % alatti értékeket nem tud számolni, mert csak a 6. generációig vizsgálja az ősöket. Ha addig nem talál egyezést „0,2 % alatt” fog megjelenni a számításnál.

 

A 3,125 és 6,25 % közötti értékek sárgával jelennek meg. Itt már majdnem biztos, hogy a szülők nagyszülei között közös ős van, és akkor a párosításhoz engedéyl kell kérni. Nagyon ritkán előfordul, hogy a szülők nagyszülői generációjáig nincs közös ős, de a távolabbi ősi sorokban több közös ős is van, 5-6 is lehet, és ezek a kicsi BTE értékek végül 3,125 % fölötti BTE adnak ki. Ebben az esetben a Tenyésztési Szabályzat értelmében nem kell előzetes engedélyt kérni.

 

A 6,25 % os és a fölötti BTE értékeket a FEDO piros színnel fogja jelölni. Ez nagyon magas fokú beltenyészettséget jelent, mint a példában Harmat és Guba párosításából származó Atyafi. Alaposan gondoljuk meg az ilyen párosítást és csak nagyon indokolt esetben végezzünk ilyet. Természetesen kell előzetes engedély, de számoljunk vele, hogy nem biztos, hogy a Tenyésztési Bizottság engedélyezi a párosítást, ezért ne az utolsó pillanatban küldjük el a kérelmet, hogy legyen idő másik kant keresni.

5. Eljárásrend a rokontenyésztés engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálására

1. Ha csak a szülők nagyszülői generációjában jelenik meg először a közös ős (mint a példában Fecske és Guba párosításánál) és a születendő kutyák BTE értéke nem éri el a 6,25 %-ot a következő feltételek teljesülése esetén a tenyésztésvezető minden esetben megadja az engedélyt.

- a párosítandó szülők rendelkeznek az előírt tenyészszemle és szűrési eredményekkel.

- a tenyésztő a párosítás előtt kéri meg az engedélyt a tenyésztésvezetőtől.

- indokolja meg, hogy miért akarja ezt a párosítást

Az a tenyésztő, aki nem kapott engedélyt, vagy mert nem is kért, vagy mert nem felelt meg a feltételeknek a kérvénye, regisztrációs lapot válthat ki a megszületett kölyköknek. A kölykök felnőve, ha teljesítik a Tenyésztési Szabályzat előírásait, származási lapot kaphatnak és bekerülhetnek a tenyésztésbe.

2. A születendő kölykök BTE értéke kétféleképpen érheti el vagy haladhatja meg a 6,25 %-os értéket: vagy a párosítandó kutyák nagyszülei között van egy közös ős, és a távolabbi ősi sorokban különösen sok közös ős van, vagy a párosítandó kutyák egyikének a szülője, másikának a nagyszülője közös (mint a példában Harmat és Guba párosítása esetén). Ezekben az esetekben a Tenyésztési Bizottság hozza meg a döntést az alábbiak figyelembevételével:

- a tenyésztő jártassága (nem követelmény, hogy mestertenyésztő legyen, de legyen egy pár sikeres alma)

- a párosítandó szülők tenyészszemle, alaptermészet-vizsgálat és egészségügyi szűrések eredményei

- a közös ős(ök) kimagasló tulajdonságai, ami miatt a rokonpárosítást szeretné

- a tenyésztő hozzáértését mutató indoklás

Az a tenyésztő, aki nem kapott engedélyt, vagy mert nem is kért, vagy mert nem felelt meg a feltételeknek a kérvénye, regisztrációs lapot válthat ki a megszületett kölyköknek. Akölykök felnőve, ha teljesítik a Tenyésztési Szabályzat előírásait, származási lapot kaphatnak és bekerülhetnek a tenyésztésbe.

3. A születendő kölykök BTE értéke kétféleképpen érheti el vagy haladhatja meg 12,5 %-os, vagy annál magasabb értéket: vagy féltestvérek párosításáról van szó, vagy több közös ős van a közeli ősi sorokban. A tenyésztésvezető – függetlenül a kérelem indoklásától, minden esetben elutasítja a kérelmet. Az ilyen párosításból származó kölykök csak N jelű regisztrációs lapot kapnak, és ezzel végleg ki lesznek zárva a tenyésztésből.

Vissza
Támogatóink