Kuvasz könyv Tájékoztató.

2020.07.21.

A Kuvasz Könyv kiadása körül kialakult helyzetről tájékoztató.

Miután „A Kuvasz” könyv kiadásával kapcsolatban egyoldalú tájékoztatás került fel egy magán internetes oldalra, a félre értések elkerülése, a tisztánlátás és a megnyugtatás végett az alábbi tájékoztatóval hívjuk fel a figyelmet a kialakult váratlan helyzetre.

Az 1996-ban kiadott „Kuvasz” könyv újbóli korszerűsített kiadásával - elsősorban a felmerült jogi anomáliák miatt több pontban változtatni vagyunk kénytelenek! Sajnos a fent említett helyzetre a könyv munkálatainak a 95% - os elkészültsége után derült fény. Érdeklődésünkre, hogy melyek a kiadás előtti hivatalos teendőink, megtudtuk, hogy a régi és az új fejezetek íróival is „Felhasználói megbízási szerződést” kell kötnünk. A hivatalos megszövegezését Egyesületünk ügyvédje készítette el. Ekkor szembesültünk azzal a sajnálatos ténnyel, hogy „A régi Kuvasz” könyv újbóli kiadásához kapott hozzájárulás jogilag nem állja meg a helyét, szó szerinti idézet: „Alulírott Hódosi József az 1996. évben kiadott „A Kuvasz” könyv szerzői jogának kizárólagos tulajdonosa, a könyv tartalmának átdolgozási jogát magamnak fenntartva, annak újbóli második kiadásának jogával a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesületet államilag elismert tenyésztői, közhasznú szervezetet kívánom megbízni, amennyiben az ehhez szükséges anyagi javakkal rendelkezik.”

A könyv szerzői joga kizárólag a szerzőket illeti meg, a szerző halála után még 70 évig az örökösöket is. Hódosi József az 1996-ban kiadott könyvnek a szerkesztője volt és a kiadást az akkori elnökkel együtt ő is finanszírozta, de a fejezeteket nem ő írta, ebből következően a fenti hozzájárulásában rögzített jog gyakorlása pl. a könyv szerzői jogának kizárólagos tulajdonosa, a könyv tartalmi átdolgozási jogának fenntartása, annak újbóli második kiadása, nem állja meg a helyét. A szerzői jog védi a szerzők jogait így az 1996-ban kiadott könyvben megjelent írásokba sem belejavítani, sem törölni, sem hozzá írni nem lehetséges. Ebből következik, hogy az 1996. ban „A Kuvasz” könyvben megjelent fejezeteken módosítani, beleírni, törölni, javítani tilos. Sajnos mi ezt tájékozatlanságból hiábavaló munkával tettük meg, a vélt „szerzői jog kizárólagos tulajdonosával” közösen. A tervezett új könyvbe a régi könyv anyaga átalakítva, módosítva az elavult részeket kihagyva itt ott korszerűsítve került volna kiadásra. Ez, mint kiderült a szerzői jog védelme miatt törvény sértő lett volna. Merőben új helyzet állt elő. MKFE fedezi pályázati és saját forrásból a könyv kiadásának teljes költségét, az MKFE fizeti ki a cikk írókat, az MKFE köt velük szerződést, Hódosi Józsefnek sem a régi sem az új könyvre kizárólagos szerzői joga nincsen, ezért a hozzájárulása is érvénytelen, emiatt az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályától módosításra engedélyt is kellett kérnünk.

 

 

Jogilag egyértelművé vált, hogy az MKFE felelős az Agrárminisztérium felé a kiadásra kerülő új „A Kuvasz” könyv tartalmáért és a szellemiségéért is. Az eltelt hosszú időszak alatt főleg azon folyt a vita, hogy milyen jellegű, milyen szellemiségű anyag kerüljön be a könyvbe, amely legyen hiteles, szakmai szempontból is korrekt, előremutató, egyben a kuvaszt népszerűsítse. Mindezekről hosszas egyeztetések történtek több esetben is nehezen, de végül is sikerült nagyobb részben megállapodnunk, sajnos több mindenben még nem, annak ellenére, hogy a vitatott kérdéseket széles szakmai körben megvitattuk és nekünk adtak igazat.

A kialakult új helyzetet vezetőségünk megtárgyalta és egyhangúan úgy döntöttünk, hogy a régi könyv új kiadása miután a régi szerzők közül kettő nem érhető el, egy nem járul hozzá, nem lehetséges, ezért egy hasonló szellemiségű, de valójában egy új „A Kuvasz” könyvet kell kiadnunk.

Az MKFE vezetősége ezt követően Hódosi József részére két javaslatot tett:

- Az új könyvet Hódosi József szerkesztésében, munkáját kifizetve, de az Egyesületünknek megfelelő a kuvasz, mint nemzeti kincs és Hungarikum szellemiségben írjuk meg, a lektorálás, a kiadás jogát az MKFE magának tartja meg.

- A másik lehetőség, hogy a viták elkerülése érdekében Egyesületünk az ő munkája nélkül adja ki a könyvet, a már általunk kifizetett és ajándékba kapott cikkekkel, további újabb szerzők cikkeivel kiegészítve.

 

Sajnálatunkra Hódosi József úgy döntött, hogy a munkát nem kívánja velünk folytatni.

Megnyugtatásul közöljük mindenkivel, hogy mi tovább folytatjuk e fontos munkát!

A kuvasz népszerűsítése érdekében (a pályázati pénzt is erre kaptuk) magas szakmai színvonalon  elkészítjük, az új „A Kuvasz” könyvet erre garanciát a szerzők nyújtanak.

Ha elkészül minden tagunk és szponzorunk ingyenesen fogja megkapni a könyvet.

 Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége nevében,

Pischoff Ferenc

MKFE elnök

Vissza
Támogatóink