Együttműködési megállapodás.

2020.07.19.

Az állatorvosi Egyetem Állattenyésztési és genetikai osztálya és a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület együttműködési megállapodást kötött.Amely létrejött egyrészről, Állatorvostudományi Egyetem 1078 Budapest István u. 2. Képviseli Dr. Sótonyi Péter rektor, másrészről, Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület 1147. Budapest Gervay u. 117/A Képviseli: Pischoff Ferenc elnök.

A Megállapodás tárgya: A felek rögzítik, hogy a kuvaszfajta megőrzése és tenyésztésének előmozdítása érdekében kölcsönösen együtt kívánnak működni.
Felek rögzíti, hogy a Megállapodás annak mindkét Fél általi aláírásával a keltezés napján lép hatályba és határozott ideig -3 éves időtartamra- 2023. július 15-ig hatályos."
Dr. Maróti-Agóts Ákosnak Phd, egyetemi docens tanszékvezető helyettes úrnak, az együttműködésről írt tájékoztatóját alább közöljük.
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége nevében,
Pischoff Ferenc
MKFE elnök
Dear Kuvasz Holders Dear Kuvasz Breeders!
The Department of Animal Husbandry and Genetics of the University of Veterinary Medicine and the Hungarian Kuvasz Breed Care Association have concluded a cooperation agreement.
Which was established on the one hand, University of Veterinary Medicine 1078 Budapest István u. 2. Represented by Rector Dr. Péter Sótonyi, on the other hand, Hungarian Kuvasz Breed Care Association 1147. Budapest Gervay u. 117 / A Represented by: Ferenc Pischoff President.
Subject of the Agreement: The Parties agree to cooperate with each other in the conservation and promotion of the kuvasz variety.
The Parties agree that the Agreement, upon signature by both Parties, shall enter into force on the date of its entry into force and shall remain in force for a specified period of three years until 15 July 2023. "
The information on the cooperation written by Dr. Ákos Maróti-Agóts, PhD, Deputy Head of the Associate Professor, is provided below.
On behalf of the management of the Hungarian Kuvasz Breed Care Association,
Ferenc Pischoff
President of MKFE

Kuvasz 2.0
Tisztelt kuvasz tenyésztők!
Az állatorvosi Egyetem Állattenyésztési és genetikai osztálya és a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület együttműködési megállapodást kötött a tenyésztési adatok hatékony és korszerű feldolgozása érdekében.
A kutyatenyésztés hazánkban egészen hagyományos módszereket használ, pedig körülöttünk minden eszköz, eljárás már számítógépesítve van.
Az adatokat egy rendszerben, korszerűen értékelve olyan lehetőségek nyílnak a kutyatenyésztői, fajtamegőrzési munkában, amelyek képesek ellensúlyozni 150 év fajtatiszta tenyésztés szükségszerű következményeit.
A modern, adatokon alapuló tenyésztői döntés támogatási rendszer úgy segítheti a kutyatenyésztői döntések meghozatalát, hogy nem kényszerrel, hanem az előnyök megmutatásával segíti a kölykök és a fajta jövőjének szempontjából előnyös választásokat.
Ezért kezdtük meg az együttműködés keretében integráltan feldolgozni kuvaszfajta a törzskönyvi, fenotipizálási (testméretek, súly, viselkedési tulajdonságok stb.) és a NÉBIH-el együttműködve a genotipizálási adatait.
Az együttműködésünk legfontosabb célja az, hogy az őshonos kuvasz fajtában, a tenyésztők közreműködésével megvalósulhasson a korszerű adatokra alapozott tenyésztési munka, a Kuvasz2.0!
Maróti-Agóts Ákos
Kuvasz2.0
Dear Kuvasz breeders!
The Department of Animal Husbandry and Genetics of the University of Veterinary Medicine and the Hungarian Kuvasz Breeder’s Club have concluded a cooperation agreement for the efficient integrated processing of breeding data.
Dog breeding in Hungary uses quite traditional methods, although all the tools and procedures around us are already computerized.
By evaluating the data in an itegrated system that is up-to-date, there are opportunities in dog breeding and breeding work that can offset the necessary consequences of 150 years of purebred breeding.
A modern, data-based breeding decision support system can help dog breeding decisions by helping the breeders to make informed choices for the future, not by coercion.
Therefore, in the framework of the cooperation with MKJSZ, we started to process the pedigree, fenotyping (body sizes, weight, behavioral characteristics, etc.) and genotyping data of the Kuvasz breed in an integrated way.
The most important goal of our cooperation is to be able to implement the breeding work based on modern data, Kuvasz2.0 in the native kuvasz breed, with the participation of the breeders!
Ákos Maróti-Agóts

Vissza
Támogatóink