Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

TULAJDONOS VÁLTOZÁS ÁTÍRÁSÁNAK MENETE.

2014.09.07.

A tagjaink kérésének eleget téve Készítünk néhány írást ami a tenyésztés papírozásának a menete.
Most a tulajdonos átírás menetét írjuk le.

TULAJDONOS VÁLTOZÁS ÁTÍRÁSÁNAK MENETE.

A „Tulajdonosváltozás igazolását” csak az adott fajta elismert tenyésztői szervezete /ETSZ/ végezheti, - a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) rendelet a VM rendelet előírása szerint - jelen esetben, ETSZ Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /ETSZ MKFE/

A „TULAJDONOSVÁLTOZÁS IGAZOLÁSA” űrlap a www.magyarkuvasz.hu honlapról letölthető.

A lebonyolítás lehetséges formái:

A tenyésztő, a tulajdonos, - előfordulhat több tulajdonos is - letölti az Egyesület fent jelzett honlapjáról, az űrlapot, pontosan kitölti, majd aláírja azt az átruházó és az átvevő is. (több tulajdonos esetén mindegyik tulajdonosnak alá kell írnia) A pontosan kitöltött dokumentumot az Egyesület székhelyére, címére, postai úton: 1147. Budapest, Gervay utca 117/ A, vagy: talizman7@freemail.hu elektronikus úton kérjük elküldeni. Az új tulajdonos az egyesület bankszámlaszámára: 11600006-00000000-57449755 átutalja az átírás díját, amely 3000 forint valamint 500 Ft eljárási díjat. A gyors ügyintézést elősegíti, ha az ERSTE bankszámlán történik a befizetés.

Az átutaláson, a befizetésen feltétlenül szerepeljen: név, a pontos lakcím, és a befizetés célja.

Az Egyesület elnöke a tulajdonosváltozást regisztrálja. Az e-mailben beérkezett űrlapon a tulajdonosváltozást aláírásával és az Egyesületi bélyegzővel igazolja, majd az új tulajdonos részére a tulajdonosváltozást igazoló űrlap postázásra kerül.

Ha az új tulajdonos az eredeti származási lapot postán, vagy személyesen (átvétel ebben az esetben csak előzetes egyeztetés alapján) az Egyesület székhelyére juttatja, ebben az esetben a tulajdonosváltozás, a származási lapra is rávezetésre kerül.

A származási lap postázása kizárólag tértivevénnyel történik.

A tulajdonos változás igazolása az Egyesület bármely rendezvényén is lebonyolítható. A pontosan kitöltött, mindkét részről aláírt űrlapot, valamint a származási lapot a problémamentes ügymenet érdekében, kérjük, hozza magával.

2014. szeptember 3.

ETSZ Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület

vissza