Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

Tájékoztató a kuvasztenyésztőknek a törzskönyvezés folyamatáról.

2015.01.31.

A „Vidékfejlesztési Miniszter 98/2013.(X.24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési rendeletben meghatározottak és a NÉBIH határozata alapján a Kuvasz fajta tekintetében az Elismert Tenyésztő Szervezet a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület. A Kuvasz fajta vonatkozásában mindenfajta tényészfelmerést, egyfajtás kiállítást és a tenyésztéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetését, a származási lapok kiadását a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület végzi.

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület Elismert Tenyésztői Szervezet (MKFE ETSZ) nyolc fős Tenyésztési Bizottsága a fajtatiszta ebek tenyésztéséről szóló rendelethez igazított Tenyésztési Programját elfogadta és azt a NÉBIH VM 2014. 05. 29-án jóváhagyta. Az elfogadott Tenyésztési Programot a 2014. november 23 - án megtartott Tenyésztő Bizottság ülésén a Tenyésztési Bizottság teljes tagsága változatlan formában ismételten jóváhagyta.

A Tenyésztési Program rendelkezései minden Magyarországon regisztrált kennelnévvel és állandó lakhellyel rendelkező kuvasztenyésztőre érvényesek, aki államilag elismert (egyben FCI) származási lap kiadását igényli. Iránymutató, a Tenyésztési Programban leírt Törzskönyvezési Szabályzat.

A legfontosabb tudnivalók a Származási Lap kiváltáshoz:

 1. A fedezés megtörténte után a fedező kan tulajdonosának haladéktalanul három példányban ki kell töltenie a Fedeztetési Jegyet. (a honlapról letölthető) Két példányt át kell adnia a szuka tulajdonosnak egy példány a kan kutya tulajdonosé.

 2. A tenyésztőnek az alom megszületését követően legkésőbb 14 napon belül be kell jelenteni az „Alombejelentő a 14. napig” (alombejelentes_14_napig.docx) dokumentumon, postai, vagy elektronikus úton (a honlapról letölthető) az MKFE ETSZ Székhelyére, a teljes alomra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy az alomból hány kölyköt kíván származási lappal ellátni. Regisztrációs lap kiváltáshoz, hasonlóan kell eljárni. A bejelentés elmulasztása esetén a származási lap igénylésénél alkalmazott egyszeri alom/4000 forint adminisztrációs díj, a duplájára, azaz 8000 forintra módosul.

 3. A született kölyköket állatorvos által mikrocsippel kell megjelölni és a Magyar Állatorvosi Kamara által vezetett Kisállat Nyilvántartó rendszerben regisztrálni kell.

 4. A tenyésztőnek az alom születésétől számított legkésőbb 4 hónapon belül a lent felsorolt mellékleteket a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület Székhelyére kell benyújtania, kizárólag postai úton, egyértelműen és hiánytalanul kitöltve.

 • alombejelentő jegy (a tenyésztő saját kezű aláírásával)

 • szuka és a kan tenyészengedélye, (tenyészszemlén megfelelt minősítés igazolása)

 • szuka és a kan származási lapjának mindkét oldali másolatát,

 • az esetleges kiállítási eredmények és a szűrővizsgálatok, munkavizsgák, másolatát,

 • fedeztetési jegy

 • az állatorvosi igazolás a kölykök mikrocsippel való megjelöléséről,

 • csípőízületi diszplázia szűrésről kiállított igazolás /kan és szukáé/ elfogadott a legalább D=közepes. A Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület igazolásával.

A származási lap ügyintézésének az elindítását csak abban az esetben kezdjük meg, ha a kért adat és dokumentum hiánytalanul rendelkezésünkre áll és a tenyésztő az összes szolgáltatási díjat előre befizette az MKFE ETSZ bankszámlaszámára, vagy személyesen befizette az Egyesület Székhelyén.

A Regisztrációs lap kiváltása, a kölyköknek. Például, ha nincs meg a csípőízületi diszplázia szűrésről kiállított igazolás, a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület igazolásával, legalább közepes „D” eredménye valamelyik szülőnek, vagy ha nincs a tenyészszemlén megfelelt minősítés eredmény igazolása valamelyik szülőnek. A Regisztrációs lap kiváltásának a menete és a költsége azonos a Származási lap ügyintézési menetével. Nemzeti, és az MKFE Kiállításokon a regisztrációs lappal lehet nevezni. CACIB-ra nemzetközi kiállításra viszont nem.

Amennyiben az összes adminisztrációs és fizetési kötelezettség teljesítésre került, elindítjuk a származási lap ügyintézését. Azok elkészülte után a Származási Igazolásokat postai úton tértivevénnyel küldjük el a tenyésztőnek, vagy személyesen is átvehető az MKFE ETSZ Székhelyén előzetes egyeztetés esetén.

A kölyök értékesítése után, a kölyök tulajdonosváltozását, az átírást, az Egyesület által előírt dokumentum, kitöltésével kell átíratni. (a honlapról a dokumentum letölthető)

A részletes szabályozás az MKFE ETSZ Tenyésztési programjában olvasható.

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége.

M.K.F.E. Vezetőség!

vissza