MPKM Tenyésztési Program részlet a 19. oldal.

2016.04.17.

A tenyésztőnek a megszületett almot a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület székhelyére kell bejelenteni, elektronikus, vagy postai úton, a születéstől számított 14 napon belül.

4.3. Két kölykezés közötti idő

Egy szuka után két naptári évenként csak három alom törzskönyvezhető függetlenül az alomban felnevelt kölykök számától.

4.4. Almonként nyilvántartásba vehető utódok száma:

Az Egyesület minden egészséges, életképes kiskutyát nyilvántartásba vesz, ha a szülők rendelkeznek az előírt minősítésekkel.

4.5. Fedeztetés feltételei

Elsőfokú rokonok közötti párosítás nem engedélyezett.

Ilyen pároztatás: apa és leánya, anya és fia, testvérek egymással.

Minden pároztatás után a kan tulajdonosa a Fedeztetési Igazolás (3. számú melléklet) kitöltésével igazolja a fedezés tényét. A Fedezési Igazolás egyik példányát a szuka tulajdonosa a kan származási lapjának másolatával (mindkét oldalról) együtt az alombejelentő mellékleteként nyújtja be.

Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannal szabad pároztatni. Ettől eltérő illetve vitás esetekben DNS vizsgálatot lehet kérni az apaság megállapítására.

Az átmenetileg az országban tartózkodó fedező kanok esetében a származási lapon szereplő törzskönyvi számot kell elfogadni

4.6. Alombejelentés

Az alombejelentés menete:

A tenyésztőnek a megszületett almot a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület székhelyére kell bejelenteni, elektronikus, vagy postai úton, a születéstől számított 14 napon belül. „Alombejelentő a 14. napig.” (1. számú melléklet) Az alom bejelentése után, a született kölyköket az állatorvos útján mikrocsippel kell megjelölni - Igazolás a transzponder behelyezésről /5. számú melléklet/- és a Magyar Állatorvosi Kamara által vezetett kisállat nyilvántartó rendszerben regisztrálni kell.

Az alom törzskönyvezésére irányuló kérelmet annak születésétől számított legkésőbb 4 hónapon belül kell elindítani, a tenyésztési program által előírt mellékletek benyújtásával a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület részére.

Az alom törzskönyvezésére – rendes eljárásban – annak születését követően 8 hónapig van lehetőség, (megjegyzés: a 4 hónapos kor után az ügyintézési díj duplájára emelkedik!) e határidő után automatikusan csak DNS származásvizsgálat útján igazolt (két szülő és az utód/utódok) származás alapján kérhető a törzskönyvezés.

KIVÉVE: Bármely életkorban kiváltható a származási lap, de csak abban az esetben, ha az alombejelentést az MKFE székhelyre, („Alombejelentő jegy” + az előírt mellékletek) az előírásoknak megfelelően rendben, és időben elküldte a tenyésztő, azonban származási lapot akkor nem kért, az adott kölyökre/kölykökre.

Ez esetben a származási lap utólagos kiváltását is csak az adott kutya tenyésztője kérheti.

 

A hiánytalanul kitöltött „Alombejelentő jegyet” (4. számú melléklet) a tenyésztő saját kezű aláírásával hitelesítve, kizárólag papír alapon, postán küldve kell eljuttatnia az MKFE székhelyre, továbbá a következő mellékleteket:

- a szuka és a kan tenyészengedélyét (Tenyészszemle küllembírálati lap és Jegyzőkönyvben a Tenyészthető minősítés igazolása (8. számú melléklet)

- a szuka, és a kan származási lapjának mindkét oldali másolatát, (10. számú melléklet)

- az esetleges kiállítási eredményének és a szűrővizsgálatok, munkavizsgák másolatát,

- fedeztetési jegyet, (3. számú melléklet)

- az állatorvos igazolását a kölykök chippel való megjelöléséről, (5. számú melléklet)

- diszplázia szűrésről kiállított igazolást.

 

Amennyiben a törzskönyvben hitelesítve rögzítésre került a teljesítményvizsgálat (tenyészengedélye) és az egészségügyi szűrés eredménye, ezeket nem szükséges az alombejelentőhöz mellékelni.

Vissza
Támogatóink