Ingyen törzskönyv Tájékoztató!

2021.01.17.

A megjelent miniszteri rendelet módosítása, (43/2014. (XII. 29.) FM) lehetővé teszi az ingyen törzskönyvet.

I. Ingyen törzskönyv

A magyarfajta tenyésztői szervezetekkel folytatott levelezések, információ áramlások egyeztetések, valamint a hivatalos előírások értelmezését követően kezd kibontakozni az ingyen törzskönyvvel kapcsolatos ügyintézés pontos menete, amelynek igaz van még egy-egy tisztázandó pontja, de a lényegi lépések pontokba szedve alább olvasható.

A teljes jogszabály a www.magyarkuvasz.hu oldalon olvasható

www.magyarkuvasz.hu oldalon elérhető:

- a tenyésztőnek a regisztrációhoz szükséges űrlap link,

- a kedvezményezett részére annak az űrlapnak a linkje, amelyet a tenyésztőnek el kell juttatnia a tenyésztőszervezethez, mkfe.iroda@gmail.com

- a link, amelyen elérhető, a MÁK kirendeltségei országos szinten.

 

TÁMOGATÁS!

Az eljárás lépésenkénti menete.

 

Első lépés:

Kedvezményezett (tenyésztő) és tenyésztőszervezet (TSZ) is nyilvántartásba veteti magát, regisztrál a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfél-nyilvántartási rendszerében, a saját körzetében.

További lépések:

1. A kedvezményezett a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethezA tenyésztőnek elég most ebben az évben először beadni a kérelmét, amely 2027 december 31.-ig érvényes lesz.

A kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, egységes nyomtatványon kell benyújtania.

 

A támogatást a 2021 január 01-től kiállított származási lapokra lehet majd igényelni!

 

tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás (vagyis a törzskönyvbe vétel) megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

 

3. A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az előírásoknak, és megállapítását hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére.

 

4. A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

 

5. A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

 

6. A tenyésztőszervezet a - kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó - kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

A tenyésztőszervezetek a saját költségvetéséből lesznek kénytelenek kigazdálkodni, biztosítani, kifizetni a MEOESZ felé a származási lapok árát, amely összeghez legkorábban 2022 első negyedévében tud majd csak hozzájutni.

 

7. A KINCSTÁR a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

A Kincstár a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

 

8. A tenyésztőszervezet az általa nyújtott szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét

 

9. A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy a megbízottjának.

Azonban a kedvezményezett a költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek, amennyiben a szolgáltatás nyújtására a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor. /Időben történő benyújtás esetén erre nem kerülhet sor/

 

10. A tenyésztőszervezet a kérelmezett támogatásokra vonatkozóan részletes nyilvántartást vezet

 

Az őstermelő ügyben jelenleg az állásfoglalás a következő:

Az a tenyésztő tudja igénybe venni a kedvezményt, aki másodállású vagy főállású egyéni vállalkozó (adószámos magánszemély nem!), vagy cége van, ami megfelel a KKV feltételeknek és ezen formában végzi a kutyatenyésztést. Tehát az nem elég, ha van egy cégem, vagy őstermelő vagyok, ha nem abban tenyésztek, akkor nem kérhetek támogatást.

 

 

II. MEOESZ kártya, tagjainknak.

 

MEOESZ kártyát az mkfe.iroda@gmail.com e-mail címen lehet igényelni, a 3000 forint/kártya díj egyidejű befizetésével. A kártya számot a kísérő lappal együtt az iroda továbbítja, elektronikus, vagy postai úton a kérelmező felé.

 

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége nevében,

 

Pischoff Ferenc

MKFE elnök

Vissza
Támogatóink