Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Ingyen törzskönyv Tájékoztató!

2021.01.17.

A megjelent miniszteri rendelet módosítása, (43/2014. (XII. 29.) FM) lehetővé teszi az ingyen törzskönyvet.

I. Ingyen törzskönyv

A magyarfajta tenyésztői szervezetekkel folytatott levelezések, információ áramlások egyeztetések, valamint a hivatalos előírások értelmezését követően kezd kibontakozni az ingyen törzskönyvvel kapcsolatos ügyintézés pontos menete, amelynek igaz van még egy-egy tisztázandó pontja, de a lényegi lépések pontokba szedve alább olvasható.

A teljes jogszabály a www.magyarkuvasz.hu oldalon olvasható

A www.magyarkuvasz.hu oldalon elérhető:

- a tenyésztőnek a regisztrációhoz szükséges űrlap link,

- a kedvezményezett részére annak az űrlapnak a linkje, amelyet a tenyésztőnek el kell juttatnia a tenyésztőszervezethez, mkfe.iroda@gmail.com

- a link, amelyen elérhető, a MÁK kirendeltségei országos szinten.

TÁMOGATÁS!

Az eljárás lépésenkénti menete.

Első lépés:

Kedvezményezett (tenyésztő) és tenyésztőszervezet (TSZ) is nyilvántartásba veteti magát, regisztrál a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfél-nyilvántartási rendszerében, a saját körzetében.

További lépések:

1. A kedvezményezett a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethez. A tenyésztőnek elég most ebben az évben először beadni a kérelmét, amely 2027 december 31.-ig érvényes lesz.

A kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, egységes nyomtatványon kell benyújtania.

A támogatást a 2021 január 01-től kiállított származási lapokra lehet majd igényelni!

2 A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás (vagyis a törzskönyvbe vétel) megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

3. A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az előírásoknak, és megállapítását hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére.

4. A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

5. A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

6. A tenyésztőszervezet a - kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó - kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

A tenyésztőszervezetek a saját költségvetéséből lesznek kénytelenek kigazdálkodni, biztosítani, kifizetni a MEOESZ felé a származási lapok árát, amely összeghez legkorábban 2022 első negyedévében tud majd csak hozzájutni.

7. A KINCSTÁR a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

A Kincstár a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

8. A tenyésztőszervezet az általa nyújtott szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét

9. A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy a megbízottjának.

Azonban a kedvezményezett a költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek, amennyiben a szolgáltatás nyújtására a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor. /Időben történő benyújtás esetén erre nem kerülhet sor/

10. A tenyésztőszervezet a kérelmezett támogatásokra vonatkozóan részletes nyilvántartást vezet

Az őstermelő ügyben jelenleg az állásfoglalás a következő:

Az a tenyésztő tudja igénybe venni a kedvezményt, aki másodállású vagy főállású egyéni vállalkozó (adószámos magánszemély nem!), vagy cége van, ami megfelel a KKV feltételeknek és ezen formában végzi a kutyatenyésztést. Tehát az nem elég, ha van egy cégem, vagy őstermelő vagyok, ha nem abban tenyésztek, akkor nem kérhetek támogatást.

II. MEOESZ kártya, tagjainknak.

MEOESZ kártyát az mkfe.iroda@gmail.com e-mail címen lehet igényelni, a 3000 forint/kártya díj egyidejű befizetésével. A kártya számot a kísérő lappal együtt az iroda továbbítja, elektronikus, vagy postai úton a kérelmező felé.

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége nevében,

Pischoff Ferenc

MKFE elnök

vissza