Hivatalos NÉBIH állásfoglalás az "Ingyen Tk" ügymenetről!

2021.01.25.

A 2020. december 12-én megjelent rendelet (a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról szóló 62/2020. (XII. 12.)) alapján az ebtenyésztők a kedvezményes szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet – 2021. január elsejétől - nyújthatnak be annál a tenyésztőszervezetnél, amelynél a tagsági jogviszonyuk fennáll.

A kérelmek (KKV-s nyilatkozatok) és a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom.

I. A kérelmek (KKV-s nyilatkozatok) ügyintézésének folyamata:

 1. A tenyésztőknek a kedvezményes szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmeiket az érintett tenyésztő szervezethez kell benyújtaniuk;
  - a kérelemhez szükséges új formanyomtatványt és a hozzá tartozó kitöltési útmutatót jelen levelemhez csatoltam, de a Nébih honlapjáról is letölthető elektronikus formában. (https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok#allattenyesztes )
  - a kitöltési útmutatóban is megtalálható, hogy eb állatfaj esetében a tenyészet kód mezőket üresen kell hagyni (a csatolt nyomtatvány más állatfajok esetében is benyújtásra kerül, amelyek esetében viszont szükséges a tenyészetkód megadása)
  - felhívjuk figyelmüket, hogy egy kérelmen csak egy tenyésztőszervezetet lehet megjelölni.
  - amennyiben megoldható, úgy a kérelmeket kérjük egy lapon (kétoldalas nyomatatás) bekérni a tenyésztőktől, amelyek megkönnyítenék az ügyintézést.

 2. A tenyésztő szervezetnek kell gondoskodnia – tenyésztőktől beérkezett kérelmek - továbbításáról a NÉBIH felék az alábbi címre:

  NÉBIH

  Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (MGEI)

  Budapest

  Pf.: 407.

  1537

 3. A támogatási kérelmek záradékolásával kapcsolatos ügyintézés gyorsítása érdekében a tartóktól összegyűjtött, és a NÉBIH felé benyújtandó kérelmekről benyújtáskor elektronikus formában az mgei@nebih.gov.hu e-mail címre Excel kimutatást is mellékelni szíveskedjenek, mely tartalmazza legalább az alábbi fejléc szerinti információkat:
   

  Számsor 

  Ügyfélazonosító 

  Támogatott állatfaj 

  Fajta 

  Tartónév 

  Irányítószám 

  Város 

  Utca házszám 

  Vállalk. Min.

  Fájl név 

  Jelen levemhez mellékeltem egy mintatáblázatot, amelyben a tenyésztőszervezetnek szükséges kitölteni (mintatáblázat kifizetési kérelemhez mintatablazat-kkv-nyilatkozathoz.xlsx).

 4. A Nébih a beérkezett kérelmeket ellenőrzi, és amennyiben a nyomtatvány kitöltése megfelelő, ezt a tényt rájegyzéssel igazolja, majd a nyilatkozatokat másolatban visszaküldi az érintett tenyésztő szervezeteknek, az eredeti bizonylatot pedig irattározza.

Az egyesületek a jogszabály szerint a nyilatkozatok leigazolását követően kezdhetik meg az érintett tenyésztők felé a kedvezményes szolgáltatások nyújtását, illetve ezen szolgáltatások után a támogatás kifizetési kérelmek benyújtását. 

II. A kifizetési kérelmek ügyintézésének folyamata:

 1. A Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és a honlapján közzétett „Tenyésztésszervezési feladatok támogatása - Kifizetési kérelem Főlap” és az N0907 Betétlap - Magyar ebfajták tenyésztése „Kifizetési kérelem Betétlap” elnevezésű nyomtatványokat, kitöltést követően egy eredeti példányban a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (MGEI) felé (1537, Budapest, Pf.: 407.) kell eljuttatni.

   

 2. Az N0907 betétlapon a 2. pontban szereplő tételek számával (egyed) kapcsolatban elektronikus formában az mgei@nebih.gov.hu e-mail címre Excel kimutatást is mellékelni szíveskedjenek, mely tartalmazza legalább az alábbi fejléc szerinti információkat:
   

  Sorszám

  Törzskönyvező 

  tenyésztőszervezet neve

  Fajta

  Eb neve

  Tkv. szám

  Tkv. típusa

  Ivara

  Transzponder

  száma (chip)

  Törzskönyvezés

  éve

  Törzskönyv

  kiadásának dátum

  Jelen levemhez mellékeltem egy mintatáblázatot, amelyben a tenyésztőszervezetnek szükséges kitölteni (mintatáblázat kifizetési kérelemhez mintatablazat-kifiztesi-kerelemhez.xlsx).

   

 3. A kifizetési kérelmek jogosultság igazolását a Nébih végzi. Ellenőrzést követően, megfelelőség esetén hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelmeket a Nébih visszaküldi az eredeti kifizetési kérelmet a benyújtó tenyésztő szervezeteknek. 

Tájékoztatom, hogy a NÉBIH által  hatósági bizonyítvánnyal ellátott kifizetési kérelmeket a MÁK felé az adott naptári évben elvégzett szolgáltatások után legkésőbb az adott naptári évet követő év március 10-éig nyújthatják be kizárólag elektronikus (szkennelve) úton.

 

Kitöltési útmutató: 43_2014-fm-rendelet-nyomtatvany-kitoltesi-utmutato-2021-3.docx

Támogatási kérelem nyomtatvány: 43_2014-fm-rendelet-nyomtatvany-kitoltesi-utmutato-2021-3.docx

Vissza
Támogatóink