Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Szabályzatok

Nekünk, magyaroknak kiváló képességekkel rendelkező, karakteres, az elmúlt évszázadokban komoly munkát (terelés, terület-, személy- és haszonállatok védelme) végző pásztorkutyáink voltak és vannak.

MEOE

Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye

- BEVEZETŐ -

Nekünk, magyaroknak kiváló képességekkel rendelkező, karakteres, az elmúlt évszázadokban komoly munkát (terelés, terület-, személy- és haszonállatok védelme) végző pásztorkutyáink voltak és vannak.

A komondor és a kuvasz eredeti alkalmazása - mint a nyájőrzés, a gulyák védelme - hazánkban a már kialakult körülmények miatt háttérbe szorult, helyette házőrzés, majorságok, objektumok és személyek védelme lett igazi munkaterületük, de sportkutyáknak is kiválóak. A puli, a pumi és a mudi élettere nem szűkült be annyira, mint a komondoré és a kuvaszé. A jól terelő kutyák ma is keresettek, előszeretettel alkalmazzák őket ősi mesterségükben. A többség azonban kiszorul erről a területről; jó adottságukról a terelőversenyen tehetnek tanúbizonyságot. A komondor, a kuvasz, és a terelőkutyáink az elmúlt évszázadokban együtt dolgoztak, sok esetben közösen oldották meg a rájuk bízott feladatokat, segítették egymást a munkában. Ezt az összetett cselekvéssort csak azok az egyedek tudták végrehajtani, melyek engedelmesek, fegyelmezettek voltak és kiemelkedő intelligenciával rendelkeztek. Ezeknek a tulajdonságoknak a szinten tartására és felmérésére kedvező és vonzó alkalmak a megfelelően előkészített és igényes szakmai színvonalon

lebonyolított versenyek.

1. A szinten tartásról a versenyre való felkészítéssel már gondoskodik maga a kutyavezető.

2. A felmérésről a versenyt levezető szakember, a teljesítménybíró gondoskodik azáltal, hogy mindegyik kutyavezető munkáját pontozással, majd a gyakorlatok befejezése után szóban is értékeli.

A Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye egy olyan versenyzési lehetőség, melyben a komondor, a kuvasz, a puli, a pumi és a mudi egyenlő eséllyel küzdhet az első helyért és erre biztosítékot ad a versenyszabályzat előírása és követelményrendszere.

A verseny a tenyésztői munkát is segíti olyan formán, hogy a bemutatott gyakorlatok végrehajtását szakmailag jól felkészült FCI ő-v. tb-k értékelik, így azok a kutyák (k-k), amelyek jó eredményt érnek el, a munkavégzésre alkalmasságukat bizonyítják, amit a tenyészpárosításnál és a szelekciós

munkánál figyelembe lehet venni.

A versenyen elért minősítés nem minősül munkavizsgának és nem feltétele a tenyésztésbe állításnak.

MEOE Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye

A verseny célja:

- megismertetni és minél szélesebb körben népszerűsíteni a magyarfajta pásztorkutyákat, eloszlatni a távhiedelmeket;

- szinten tartani, sőt emelni pásztorkutyáink használati értékét a munkakészség megőrzésével;

- a kutyák egészségének és állóképességének megőrzése (a versenyre való

felkészítés által);

- összefogni a magyar pásztorkutyás sport iránt érdeklődőket;

- a fiatalság minél szélesebb körben való bevonása;

- egészséges versenyszemlélet elsajátítása;

- erősíteni az együttműködést itthon és külföldön egyaránt a magyar fajtás pásztorkutyaklubokkal és mindazon fajtaklubokkal, amelyek rokonfajtának számítanak a magyar pásztorkutyákkal. (Közös

verseny- szervezés, rendezés stb.);

- hagyomány őrzés.

A versenyre való felkészülés tökéletesíti a résztvevő kutyák egészségi állapotát, ezen kívül a fizikai kondíció megőrzését is szolgálhatja.

A versenyszabályzatban előírt gyakorlatoknak az elsajátítása elősegítheti egy mindenki által elfogadható és kívánatos viselkedési norma megszerzését. A munkakészség megőrzése a fajták fennmaradását szolgálja, a munkaversenyen elért jó eredmény növelheti az egyed értékét.

Az etikai és egyéb előírásoknál (pl: a kv. jogai és kötelességei, az ő-v. tb. feladata, egyes szakkifejezések, stb.) a versenyszabályzat figyelembe veszi a MEOE által kiadott és az FCI által előírt ő-v. munkakutyák versenyszabályzatát is.

Pischoff Ferenc

FCI ő-v. tb.