Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

Tisztelt MKFE Tagjaink, Kuvasz Tenyésztők, Kuvaszt Tartók!

 

A tenyésztők által jogosan kifogásolt a törvényes tenyésztési szabályozással kapcsolatban felmerült súlyos problémákról többször egyeztettem, beszéltem, Korózs Andrással a MEOESZ Elnökével, Dr. Német Csabával a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatójával, valamint az ETESZ HKK Elnökével, Dr. Nagy Ferenccel.

Tisztelt MKFE Tagjaink, Kuvasz Tenyésztők, Kuvaszt Tartók!

Tájékoztatlak benneteket az utóbbi hónapok hetek munkájáról.

A tenyésztők által jogosan kifogásolt a törvényes tenyésztési szabályozással kapcsolatban felmerült súlyos problémákról többször egyeztettem, beszéltem, Korózs Andrással a MEOESZ Elnökével, Dr. Német Csabával a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatójával, valamint az ETESZ HKK Elnökével, Dr. Nagy Ferenccel.

Több megnyugtató hírről számolhatok be.

2014-01-17.- én telefonon hosszasan beszéltem Korózs Andrással a MEOESZ Elnökével, aki elmondta, hogy a következő napokban, hetekben állandóan tárgyal a minisztériumban, hogy szülessen végre egyértelmű megnyugtató határozat, a felmerült vitás kérdések ügyében. A MEOE – ben korábban kiállított összes FCI származási igazolást, és az összes elért eredményeket az ETESZ szervezeteknek minden diszkriminatív lépés nélkül kötelezően el kell fogadniuk (!), különben nem lehetnek tagjai a MEOESZ –nek, ez az ETESZ cím elvesztésével járna, amelynek az lenne a következménye, hogy az FCI jogok származtatása nem lenne elérhető az adott fajtára nézve. Korózs András közölte, február végére minden ETESZ szervezetnek meg kell kötnie a MEOESZ – el a szerződést, ha ezt nem teszi a NÉBIH bevonja az ETESZ címét! Türelemre intette a kuvaszos társadalmat ígérte, hogy minden jelenlegi problémát megszüntetnek 1-1.5 hónapon belül!

Többször tájékozódtam, Dr. Német Csabánál, a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatójánál, hogy a 2014-01-08. – án küldött levelemre, történt e már állásfoglalás? Tájékoztatott, hogy a levelemet kiadta a szakérőinek átnézésre majd ők továbbították a VM felé állásfoglalásra. Később tájékoztatót küld, a felvetett kérdésemre. Mindenképpen találunk megoldást. Felhívta a figyelmemet a békés megegyezésre az ETESZ HKK – val, szerinte ez viheti előre ügyünket. Tájékoztattam, hogy folyamatos párbeszéd van az MKFE és az ETESZ HKK közt.

Az elküldött levél másolata:

Tisztelt Dr. Németh Csaba Igazgató Úr!

A 2014-01-06. – i telefonbeszélgetésünkre hivatkozva fordulok Önhöz, Nemzeti Kincsünk, őshonos magyarfajta pásztorkutyánk a kuvasz fennmaradása miatt érzett aggodalom, aggodalmunk miatt. Számos tisztázatlan, nem egyértelmű kérdésre, szeretnénk irányt mutató választ kapni, amely elsősorban a tenyésztéssel áll összefüggésben.

1.) Azoknak a kuvaszoknak, amelyeknek a MEOE korábban FCI származási lapot (törzskönyvet) egyszer már kiadott, ezeket a kutyákat kötelezheti e az ETESZ Hungária Kuvasz Klub „konfirmálni?”

Vagy pedig az új törzskönyvezési eljárást szabályozó rendelet életbelépéséig a MEOE által a kiadott törzskönyveket kötelessége elfogadni az ETESZ Hungária Kuvasz Klubnak, a benne foglalt eredményekkel együtt?

Az ETESZ Hungária Kuvasz Klub (ETESZ HKK) állítása szerint konfirmálni kell a kuvaszokat, ha nem történik meg a konfirmálás a már korábban kiadott MEOE törzskönyvét, nem veszik, nem vehetik figyelembe, továbbá a MEOE által elfogadott eredményeket sem. Ha tehát valamely kuvaszt nem konfirmálják, a született utódok nem kaphatnak államilag elismert törzskönyvet?

A konfirmálás elmondásuk szerint abból áll, hogy az ETESZ HKK részére el kell küldeni a MEOE által korábban kiadott FCI törzskönyvet, ők azt az adatbázisukba bejegyzik, majd ezután kap a kutya egy államilag elismert törzskönyvi számot.

Ez jogos követelés az ETESZ HKK részéről?

Ez a hivatalos eljárás, minden kutya fajta tekintetében?

2.) A MEOE által az új tenyésztési rendelet megjelenése előtt kiadott a tenyészszemléken egyszer már megfelelt minősítéseket az ETESZ Hungária Kuvasz Klubnak kötelessége e elfogadni, vagy ezeknek, a kuvaszoknak újból részt kell venniük a HKK ETESZ által rendezett tenyészszemlén? Sok kuvaszról van szó, mivel hazánkban számos MEOE szervezet, egyesület tartott az elmúlt években tenyészszemlét. A tenyészszemle minősítéseket, a bírálatokat nemzetközileg elismert küllembírók, és munkabírók végezték. A tenyésztők körében ez az eljárás komoly felháborodást váltott ki! Érthetően, nem hajlandók elvinni újra kuvaszukat, hisz ha már egyszer egy hivatalos kinológia szervezet az engedélyt számukra kiadta mármint, "a kutya tenyészthető", ezt újból ne követeljék meg tőlük. Az ETESZ HKK vezetőségének jelenlegi álláspontja: Tenyészszemlére csak az általuk konfirmált kuvaszok mehetnek. A korábban már tenyészszemlézett kuvaszok eredményes minősítését nem vehetik figyelembe, ha azokat nem viszik el újra az általuk rendezett tenyészszemlére, utódaiknak nem adhatnak ki törzskönyvet. Hivatkoznak az új állattenyésztési törvényre, amely szerint e lépésre a törvény, a rendelet, a határozat kötelezi őket. Valóban így van? Több száz kilométert utazzanak el újból az érdekeltek, továbbá még egyszer a fizessék meg a szemle díját? Ha valóban ez lenne az előírás, az nem elfogadható, hisz ez egy megalázó és igen költséges procedúrát róna a tenyésztőkre. Az újabb vizsgálatot végző szakbíró, korábban a bíró társa által egyszer már kiadott „tenyészhető minősítést” bírálja felül? Ez számos etikai aggályosságot is felvet, vajon ki a hiteles, az előző döntés, avagy az újabb? Mi lesz azokkal, akinek például elhunyt a kutyája időközben. A kölyköknek, és azok utódainak már soha nem lehet törzskönyve, mivel a szülőket nem lehet „konfirmálni” és az ETESZ HKK tenyészszemléjére elvinni, mivel már nem élnek?

Hivatalos állásfoglalást kérnénk a korábban egyszer már kiadott törzskönyvezett, tenyészszemlézett kutyákra vonatkozóan, amelyben kérnénk megjelölni mely hivatalos időpontig köteles az ETESZ HKK, a MEOE által egyszer már kiadott tenyészthető minősítést elfogadni. Természetesen a megjelölt időpont után az új jogszabály a követendő.

3.) Többen részt vettek az ETESZ HKK által rendezett tenyészszemlén és panaszkodnak, hogy nem kapnak semmilyen hivatalos dokumentumot, például a bírálati lap másodpéldányát, vagy hivatalos igazolást, hogy ők azon részt vettek, megjelentek, megfelelt a kuvaszuk. Milyen igazolást kell kiadniuk?

4.) Kötelezően előírhatja a MEOE HKK ETESZ a korábban már kiadott kennel engedélyek újabb engedélyezését? Többen 30-40 éve tenyésztenek.

5.) Megbeszélésünk szerint mellékletben küldöm az ETESZ HKK jelenleg a honlapukra feltett tenyésztési szabályzatát, az Ön kérésére, amelyet kérném összehasonlítani az ETESZ HKK által a NÉBIH részére benyújtott és elfogadott szabályzattal.

6.) Egy hivatalos kutyás versenyen, vizsgán a bírálati lapra, mely adatok vezethetők fel, amely adatok még nem sértik meg a tenyésztésre vonatkozó adatkezelés szabályát, pl: kutyaneve, szülők neve, tenyésztő neve, törzskönyvi szám, stb vonatkozásban. ETESZ címmel nem rendelkező egyesületek, klubok, szervezetek, szabadon tetszés szerinti számban rendezhetnek? Ha igen, milyen kötelezettséggel, engedélyezési procedúrával jár.

Kérném az igen tisztelt Igazgató Urat, hogy a feltett kérdéseink vonatkozásában segítsen eligazodni, annak érdekében, hogy a tenyésztők, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, az ETESZ Hungária Kuvasz Klub az előírt törvénynek, határozatnak, rendeletnek, eleget téve végezhesse jogkövető munkáját. A kuvaszfajta tenyésztése nem üzlet. A tenyésztők, akik ezt az áldozatos munkát végzik hivatástudatból, a fajta iránt érzett elkötelezettségből, szeretetből, elődeink iránt érzett mélységes tiszteletből, - akik megőrizték, ránk bízták, e kivételes képességű, adottságú fajtát - továbbá annak érdekében is teszik, hogy a jövő nemzedéke is megcsodálhassa Nemzeti Kincsünket, a Kuvaszt. Kérném, hogy segítsen, hogy szükségtelenül, fölöslegesen, ne rakódjanak megalázó terhek a kuvasztenyésztőkre, a törvény, a rendeletek, a határozatok esetlegesen tévesen, helytelenül értelmezett alkalmazásának a következtében, mert e nélkül is drámai helyzetben van a fajta. Ha tenyésztőink abbahagynák e munkát, kihalhat a törzskönyvezett állomány.

Igen megköszönve szívélyes válaszát, segítségét.

Üdvözlettel: Pischoff Ferenc

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke, FCI őrző-védő teljesítmény és terelőbíró.

Budapest 2014-01-08

Idézet az ETESZ HKK – nak elküldött levélből:

…„Mint már említettem jó lenne összejönni a vezetőségünknek, a korábban megbeszélt együttműködés lehetőségéről, a nemrég felmerült egyéb problémákról, pl. a tenyésztők felháborodása ügyében is. Ugyanis kiverte náluk a biztosítékot, hogy a korábban egyszer már szemlézett kuvaszoknak miért kell újra szemléztetni. Ezt én sem tartom bölcs döntésnek, sok aggályt vett fel. Több általam is tisztelt tenyésztő, kijelentette, ha ez így van, befejezi a tenyésztést, vagy törzskönyv nélkül fog tenyészteni. Például egy - X éve sikeresen letett érettség vizsgát egy rendelettel el lehetne venni? Feri ezzel kellene kezdeni valamit. Sok tagunk és tenyésztő érdeklődött nálam, ez ügyben. Megkérdeztem Dr. Németh Csabát a NÉBIH részéről, igaz írásban még nem válaszolt, de szóban elmondta, hogy utánanéz, de szerinte visszamenőleg ezt nem lehet megtenni. Korózs András pár napja azt közölte, hogy nem lehet visszamenőleg kérni, elmondta, hogy ez a NÉBIH álláspontja. Mi az igazság? És persze van sok kérdés is amit pontosítani, kellene, közölni a tagsággal jogi, törvényi, határozati, rendeleti konkrétumokkal megerősítve, azok helyes értelmezésével. „

Dr. Nagy Ferenccel az ETESZ HKK vezetőjével 2014-01-17. –én beszéltem. Közölte, hogy a korábban elküldött a fönt ismertetett levelemben, a felvetett számos kérdésre, megnyugtató választ ad. Az összes FCI származási igazolást, az állami törzskönyvezés számára és az összes elért eredményeket a HKK ETESZ elfogadja. Viszont a vidékfejlesztési miniszter 98/2013.(X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló rendelete előírja a törzskönyveket, a regisztrálás céljából, azt az ETESZ szervezeteknek regisztrálniuk kell! Költsége 3 ezer forint, 2013. évben még ingyenes volt. Közölte, hogy az eredeti FCI származási számot természetesen nem változtatják meg, ugyanazzal a számmal regisztrálják.

Láthatóan az MKFE végzi a munkáját, és ha nem is államilag elismert tenyésztői szervezet, de az alapszabályának az értelmében minden fórumon kiállt és a jövőben is kiáll a tenyésztők és a tagságának az érdekében. A levélváltásokból, a tárgyalásokból láthatóan a problémák egy része rendeződni, látszik, remélhetőleg ez az ETESZ honlapján is rövidesen megjelenik.

Köszönet a vezetőségnek és a tagságnak az eddigi elért eredményes munkához.

A 2014-01-18. –án rendezett „VIII. Gárdonyi Találkozón” az MKFE vezetősége részt vett, valamint tagságának egy része is. Megalakult a Kuvaszt Tenyésztők és Tartók Érdekvédelmi Szövetsége, amelyhez az MKFE is csatlakozott a fönti szellemiség érdekében, védelmében kíván részt venni annak a munkájában.

Az MKFE az eddigi nyilatkozataiban, állásfoglalásában rendre kifejtette, hogy a vitás, kérdésekben az elsődleges cél a békés tárgyalás, a türelmes egyeztetés, a békés megoldásokra való törekvés, a szövetségben is ezt az utat kívánja, képviselni.

Az MKFE a hivatalos szervekkel folytatott eddigi tárgyalásaiban, megbeszéléseiben, minden esetben a demokratikus, mindenkire egyformán érvényes, átlátható, megosztottságtól mentes, törvényes tenyésztési szabályozás mellett szállt síkra, és e cél érdekében is írt alá nyilatkozatot, a Kuvaszt Tenyésztők és Tartók Érdekvédelmi Szövetségével.

Pischoff Ferenc MKFE Elnöke, MKFE vezetősége.

Budapest 2014-01-19

vissza