Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Tájékoztató, értesítő, beszámoló.

 

Tájékoztatom a kuvasz tenyésztőket, tartókat, hogy a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ Tenyésztési Programjában, valamint a mellékletekben változtatás, pontosítás kiegészítés, bővítés történt, amelyet az elmúlt majd két év tapasztalata tett szükségessé.

A változtatásokat a NÉBIH jóváhagyta elfogadta.

A www.magyarkuvasz MKFE honlapján olvasható a teljes részletes Tenyésztési Program.

A mellékletek letölthetőek, (dokumentum, űrlap) két formátumban is.

A Tenyésztési Programból, felhívnám a figyelmet az alábbi három pontra.

  1. Alombejelentés.

  2. A származási lap kiállításának előírásai

  3. Változások bejelentése.

Ezen a három területen több pontatlanság, hiányos adatszolgáltatás történt. Olyan is előfordult, hogy más egyesület dokumentuma lett kitöltve, elküldve. Az „Alombejelentésnél” módosítás vált szükségessé, a 4 hónapos bejelentési határidő többszöri figyelmen kívül hagyása miatt.

A származási lapok kezelésénél is előfordult, félreértés, szabálytalanság. /pl. kérésre sem kapja meg a származási lapot, egy-egy új tulajdonos a tenyésztőtől)

„Változások bejelentése” mellékletet általában nem veszi figyelembe a kuvasz tartók, tenyésztők többsége, pedig bármely változás bekövetkezik a kutya életében (kihelyezés, elajándékozás, ivartalanítás, elhalálozás) a „Változások bejelentése” űrlapon (dokumentumon) az Egyesület székhelyére 15 napon belül jelezni kell. Lehet online módon is. /térítésmentes/ Egyesületünknek az állomány nyilvántartás végett fontos tudnunk bármely változásról, amely a rendes tagok tulajdonában lévő kuvasznál/kuvaszoknál bekövetkezik.

Kérném, hogy a mellékleteket pontosan kitöltve, időben és kizárólag az MKFE dokumentumát használva küldjétek el a székhelyre. Elkerülve ezáltal a fölösleges egyeztetést, időelhúzódást.

  1. Megalakult az MKFE Fegyelmi és Etikai Bizottsága. A honlapon olvasható a Fegyelmi és Etikai Szabályzat, valamint a három tagú vezetőség. A felmerülő panasztételt írásban lehet a bizottsághoz, vagy a székhelyre megküldeni, amelyet továbbítok a bizottság elnökének. Remélem minél kevesebb munkája lesz a bizottságnak.

  1. Egyre közelebb kerülünk a Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozójához A rendezvény iránt nagy az érdeklődés a központi rendezvény helyszínén foglalható szálláshelyek már beteltek. Jönnek USA – ból Kanadából Nyugat Európa számos országából, Dél –Vidékről és természetesen Magyarországról.

A rendezvény szervezését, már 2015 szeptember végén elindítottuk Egyesületünkre komoly szervezési és anyagi terhet ró a rendezvénnyel kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek előteremtése. Egy példa a szinkrontolmácsolás előreláthatólag 450000 ezer forintba kerül. Ezt mindenképpen be kellett vállalnunk, a szakmai nap sikere érdekében. Nagyon fontos, hogy a többi napokon is állandóan legyenek, olyan angol, német nyelven értő beszélő emberek, fiatalok, akik eligazítják a vendégeket, segítenek ügyes bajos dolgaikban. Jól észrevehető egyen sálat, sapkát, vagy esetleg trikót viselnének, hogy bármelyik vendég, aki nem tud, magyarul bizalommal fordulhasson hozzájuk. Kérnénk erre a munkára jelentkezőket. /Acsai Magdolna, Krebs Andrea, már idáig is igen sokat segítettek, ők ott is jelen lesznek, jelentkezett még Haluskáné Taar Enikő és Marozsán Ferenc / Fontos, hogy a külföldi vendégeink biztonságban, szinte otthon érezzék magukat. Az együvé tartozást, a kuvaszosok nagy családjához tartozást sugározzuk feléjük. Ez az egyik fontos üzenete a világtalálkozónak.

A szakmai nap előadóit kértem, hogy írásban készítsék el az előadásukat, a tolmácsok ez esetben előre feltudnak készülni. (főleg a szakszavakból)

A világtalálkozó színvonalának emelése érdekébe kérünk a tagságtól hasznos ötleteket, felajánlott munkát, esetleg szponzorok bevonását, felkutatását, felkérését, akik támogatnánk a rendezvényt. Keresünk olyan szak műhely tulajdonosokat, akik kedvező áron készítenének kuvaszos pólót, kézműves tárgyakat, ötletes kuvaszos ajándékokat, (pl. volt olyan ötlet, hogy kuvaszos mézeskalácsot ajándékoznánk, tud ebben valaki segíteni, esetleg készíteni) nyomdai termékeket, ki tudna ezekben segíteni, ajánlani?

Két nagyobb kutyás nagykerrel tárgyalásban vagyok. Két Minisztériumtól is kértem segítséget, megírtam egy EUS pályázatot, pénzt és eszközt kérve. Tehát dolgozunk ezerrel, azonban a siker az eredmény csak akkor lesz meg, ha a kuvaszos tagság megmozdul, közösen dolgozunk a cél érdekében. Sokan vagyunk, sok lelkes tagunk van, mindenkire számítunk, akár a legapróbb segítséget, felajánlást is örömmel fogadjuk.

  1. Új szemlélet, új lehetőségek új távlatok. /Továbbra is megmarad az Állami felügyelet, nemzeti kutyafajtáinknál./

Az állam szerepét nézve, az Állam nem versenytársként, lép fel a tenyésztő szervezetekkel szemben, hanem partnerként vállal szerepet. Az irányítást, mind szakmai, mind egyéb vonatkozásban a tenyésztőszervezetekre bízza, amelyeknek már megfelelő a tapasztalatuk szakmai ismeretük. /Pl. az MKFE - nél Tenyésztési Bizottság. Tudományos Tanács / Az állam felelőssége dominánsan a gén megőrzésben lesz. Az FM-ben történt megbeszélésünkön, V. Németh Zsolt államtitkár ezt a tényt külön kihangsúlyozta, valamint bejelentette, hogy a kutya kikerült a „haszonállat” besorolás alól. Dr. Fazekas Sándor Miniszter úr 2016. január 29. - én elfogadta nemzeti kutyafajtánk állami génbanki fenntartási programját. A program végrehajtásának szakmai és szervezeti koordinációjával a Miniszter úr a Haszonállat-génmegőrzési Központot (HáGK) bízta meg. A HáGK a felkérésnek eleget téve szakértői bizottságot hozott létre, melynek vezetésére Mészáros Mihály urat kérte fel. Vezetőségi tagnak tenyésztési vezetőnket Dr. Hudák Pétert beválasztották a bizottságba. Egyesületünk ebben a programban működik szorosan együtt a HáGK –val. Új feladatunk, lesz a HáGK szakembereivel, a Nemzeti Parkok szakembereivel, a rendszeres munkakapcsolat, továbbá folyamatos egyeztetés tanácskozás, kuvaszunk érdekében. A Nemzeti Parkok állományának fokozatos kialakítása 6 éves program keretében valósulna meg. /eredeti környezeti viszonyok, eredeti funkciók, belső érték, egészség megőrzése/ Segítséget kapunk, a HáGK – tól pl. mintatárolás, DNS, vizsgálatok, génbank, spermabank.

Sikeres, eredményes kuvaszozást, kívánok, kíván az MKFE vezetősége.

Pischoff Ferenc

MKFE elnök 2016. április 8.

vissza