Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

MPKM Tenyésztési Program részlet /34. oldal/

 

11.3. A származási lap kiállításának előírásai /34. oldal/

Az állomány nyilvántartásába vett egyedek részére az Egyesület származási lapot állít ki.

A nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat az Egyesület tenyésztési szabályzata, az „Alom bejelentése” pontja (4.6. pontja) tartalmazza.

A származási lap az Egyesület tulajdona, amelyet az eb mindenkori tulajdonosának ad ki használatra. A származási lapnak a tenyészeb telephelyén mindig rendelkezésre kell állnia.

A származási lap elkészítésével az Egyesület más szervezetet, vagy személyt is megbízhat. A megbízás a kezelési, adatszolgáltatási jogosultságokat részletesen szabályozó szerződéssel jöhet létre. A származási lapot a tulajdonosnak az Egyesület nevében az irodavezető adja ki.

A fenti feladatok ellátására az Egyesület a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségét bízza meg.

A származási lapot szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. A származási lapról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.

MPKM Tenyésztési Program részlet /35. oldal/

12. Külföldre történő értékesítés

Ha a származási lappal rendelkező, vagy arra jogosult ebet külföldön értékesítenek, akkor a Kinológiai Szövetség úgynevezett „Kiviteli Származási Lap” export pedigrét állít ki pótlólag;

Ha az FCI által elismert, eredeti és hiteles származási lappal rendelkező ebet külföldről hoznak be az országba, az eredeti származási lapot honosítási záradékkal kell ellátni, amelyben a kutya Egyesület által adott törzskönyvi száma, sorszám „/H” jelölése mutatja a honosítás tényét/

13 Változások bejelentése.

1.) Ha a korábbi tulajdonos pl. a tenyésztő a tulajdonjogát képező kutyát átruházza az új tulajdonosnak, a tulajdonjog átruházást szerződésbe köteles foglalni, illetve a „Tulajdonos változás igazolása” űrlapot (11. számú melléklet) kitöltve átadni.

A tulajdonos változást 15 napon belül köteles bejelenteni az új tulajdonos, az MKFE tenyésztő szervezet székhelyére és azt a származási lapra rávezettetni.

A tulajdonosváltozás bejegyzését a kutya származási lapjára az MKFE ETSZ Egyesület elnöke aláírásával hitelesíti.

Amennyiben a kölyök kettős tulajdonba kerül (a tulajdonjog felerészben a tenyésztőnél marad) a tulajdonos átírás akkor is kötelező érvényű.

2.) Ha az eb:

A) ivartalanításon esett át, vagy a tenyésztésből véglegesen kivonásra került,

B) elveszett,

C) kimúlt,

D) kihelyezésre került, (ha a kutya a tenyésztő tulajdonában marad, de máshova elhelyezésre került)

a „Változást bejelentő űrlapon” (12 számú melléklet) kell az Egyesület részére bejelenteni.

A-B-C esetben a származási lapot az Egyesület részére 30 napon belül, külön felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatni, de a tulajdonos, vagy a tenyésztő kérésére a származási lap érvénytelenítése után az érvénytelenítés okának feltüntetésével véglegesen birtokba adható.

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat vagy azok kölykeit kutya kereskedőnek, vagy állatkereskedésnek adja el.

Amennyiben a tag ezt a rendelkezést bizonyítottan megszegi, az Egyesület kizárja a tagok sorából!

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ  

vissza