Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

MKFE évzáró évnyitó vacsora.

 

MKFE évzáró évnyitó vacsora.beszámoló!
2013. március másodikán a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület megtartotta idei első rendezvényét évzáró- évnyitó vacsoráját. Az ország közelebbi és távoli szegletéből is szép számmal jöttek kuvaszos barátaink. 32 fő jelent meg

MKFE évzáró évnyitó vacsora.beszámoló!

2013. március másodikán a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület megtartotta idei első rendezvényét évzáró- évnyitó vacsoráját. Az ország közelebbi és távoli szegletéből is szép számmal jöttek kuvaszos barátaink. 32 fő jelent meg, 14 barátunk pedig jelezte az MKFE felé, hogy betegség (influenza) és egyéb váratlan esemény  miatt maradnak csak távol.
Az egyesület kör email - ben, elküldött, valamint a honlapján közölt felhívásából világosan kiderült, hogy az elmúlt évektől egy kicsit különbözni fog  ez a mostani rendezvény.
A felhívás:
..."Tény, hogy a jelenlegi állattenyésztési törvény behatárolja a lehetőségeinket.
Az évzáró - évnyitó vacsorán fogalmazzuk meg az álláspontunkat a fennálló helyzetben.
Mi legyen az egyesület cselekvésének az iránya?
Milyen lehetőség kínálkozik a kialakult  helyzetben?
Az évzáró - évnyitó vacsorán vitassuk meg lehetőségeinket és döntsük, higgadtan,  bölcsen körültekintően, a már  megismert tények birtokában.
Tanúsítsunk példamutató összefogást, a kuvaszért.
Gondolkozzatok el egy esetleges új választás kiírásában  is, mivel a MEOE  legújabb kiadott közleményének a birtokában, talán már  mindenki eltudja dönteni, hogy mit is szeretne.
Gondolkozzatok az elnök és a vezetőségi tagok személyében is, ha a tagság egy új választás kiírása mellett dönt.
Minél több tenyésztőnek, tagunknak, pártoló tagnak, kuvasz szimpatizánsnak el kellene jönnie, akinek a kuvasz szívügye.
Egy újabb kezdeté  lehet a főszerep, amely rajtunk  is múlhat, hogy az milyen irányban megy el, várjuk a véleményeket, javaslatokat, ötleteket.
Töltsünk el egy szép baráti estét, ahol a főszerep a kuvaszé, a kuvaszosoké!"

Akit érdekelt, a fenti felhívás, akik úgy gondolták, hogy a helyszínen fejtik ki a véleményüket szemtől szemben, és nem az internet arctalansága mögé bújva Ők mind ott voltak!
 Az elmúlt év eseményei, történései, az elért eredmények, valamint az MKFE előtt álló lehetséges lépéseknek az ismertetése után, közös szavazással döntöttek a jelenlévők, egy választással egybekötött Tisztújító Közgyűlés mielőbbi kiírásáról, egy tartózkodó kivételével.
Közös akarat volt a tagság részéről az egyesület megerősítése, a létszám növelése, a tenyésztők többségének a bevonása az egyesületbe. Petrovácz Attila által szerkesztett "Kuvasz Hírek" a napokban az MKFE honlapján lesz olvasható.  Ha az egyesület anyagi helyzete lehetővé teszi, vagy esetleg találunk szponzort, nyomtatott formában is kiadjuk, a szép számmal összegyűlt vaskos anyagot.
A vezetőség használható ötleteket, javaslatokat kért  a  megjelentektől, amelyet írásban is el lehet küldeni az MKFE - nek.
Továbbá kértük és várjuk a javaslatokat, a leendő elnök és a vezetőség személyeire is. Azok vállaljanak tisztséget, akik szolgálatnak és nem holmi pozíciónak tekintik az elnyert tisztséget. A munka csak egy erős tagság összefogásával végezhető el.
Az egyesületünk a HKK felé ne ellenségképet, hanem egy lehetséges alternatívát mutasson, esetleg a közös munka sem elképzelhetetlen, legalábbis az MKFE ez irányban is nyitott. (közös rendezvény, szakmai nap stb) Kértük, hogy mindenki tisztelje és becsülje meg azokat, aki kuvaszt tart, hisz másra nem, csakis egymásra számíthatunk. A tenyésztőkre ez fokozottan értendő, hisz a fajta sorsa az Ő kezükben van.
Az egyesületbe az este folyamán több belépés is történt.
Rendezvényeinket május 31.- ig a szokott színvonalon megtartjuk, a részletes program az MKFE  honlapján is olvasható.
A beszámolót, a munkára a küllemre kiírt  pályázatok kiosztása követte. Több olyan díjat is kiosztott az MKFE, amelyet korábban még nem, ezzel is elismervén azoknak az áldozatos munkáját, akik kiemelkedőt  nyújtottak a kuvasz érdekében. /A részletes lista a honlapon olvasható lesz/
A díjkiosztást kitűnő és bőséges  svéd asztalos vacsora, majd vidám hangulattal egybekötött tombola követett.
Köszönjük azt az igen sok ajándékot, amelyet a résztvevők hoztak magukkal, ez is a közös összefogásról a tenni akarásról tanúskodik! Köszönjük! Legalább 100 tombola jegy fogyott el!
A kötetlen lelkes baráti beszélgetések a kuvaszról, az egyesületünkről az MKFE  sorsának  a lehetséges változatairól, a cselekvés irányáról  és sok egyéb  témáról  késő estig folyt, amelyek igazolták, az összefogást a kuvaszért, az MKFE -ért.
A rendezvényen részt vevők alig akartak hazamenni és ez a tény a jövőt illetően bizakodással tölthet el bennünket.
Jövőre újra együtt ugyanitt mondtuk egymásnak búcsúzóul, no meg persze az előttünk álló bőséges rendezvény sorozatainkon.

 Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége.

2013. 03. 03.

vissza