Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Megbeszélés az FM-ben.

 

2017 augusztus 25-én (pénteken) dr. Mezőszentgyörgyi Dávid kiemelt génmegőrzési feladatokért felelős miniszteri biztos úr a kuvaszfajta génmegőrzése tárgyában egyeztető megbeszélést hívott össze. A PDF Alapítvány részéről megjelent, Sárközi Hajnalka, valamint Hajnal Gyöngyi, az MKFE részéről, Dr. Hudák Péter, Pischoff Ferenc. A MAKU Park Alapítványt Kobulej Ildikó képviselte. A HáGK részéről jelen volt Mészáros Mihály úr.

A Kuvasz és Mi alapítvány részéről Vajó Zoltán úr a meghívásnak nem tett eleget, nem jelent meg.

dr. Mezőszentgyörgyi Dávid kiemelt génmegőrzési feladatokért felelős miniszteri biztos úr nyitotta meg a megbeszélést, először ismertette eddigi tevékenységét, munkásságát, majd a kinevezéssel járó feladatait, amelyek közé szervesen illeszkedik a mai megbeszélés is. Sok sikert kívánt és reményét fejezte ki, hogy az ellentétes álláspontok, a különböző szereptévesztések, a megbeszélés végére rendeződnek.

A kölcsönös bemutatkozást követően az alapítványok ismertették céljaikat, munkásságukat, eddig elért eredményeiket.

Kobulej Ildikó (A 90-es évek második felében a MEOE Hungária Kuvasz Klub, tenyésztési vezetője volt) felszólalásban, kifejtette, hogy semmilyen formában nem kívánnak beleszólni az MKFE munkájába, hiszen azt a szakmájukat magas szinten és eredményesen művelő szakemberek irányítják, kiemelkedő eredménnyel. Munkájukat a MAKU Park Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Siegler Konrád, valamint az Alapítvány kuratóriuma is elismerte. Az Alapítvány első közhasznú lépésként 50000 forintot, adományozott elismerve az MKFE-nek a tevékenységét, a nemes cél érdekében tett, kitartó, hasznos és eredményes munkáját. Az Alapítvány célja a Pomázon megvalósuló MAKU Park létrehozása, (megnyitása 2018-ra várható) amely a nagyközönség számára nyitva álló, hagyományőrző állatpark lesz. Kobulej Ildikó elmondta, hogy az állatpark létesítésének és működésének szakmai és anyagi támogatását, kizárólag önerőből végzik, semmilyen támogatásra nem tartanak igényt. Kiemelt céljuk a magyar kutyafajták egyesületeinek, klubjainak és szakmai szervezeteinek támogatása, tevékenységük széleskörű segítése./A bejelentést, dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, Mészáros Mihály, valamint jó magam igen nagyra értékeltük, e nemes cselekedetet!/ Kobulej Ildikó kijelentette, hogy nem érti, csodálkozik, hogy a génmegőrzés tárgyában miért is lett meghívva, hisz ők ezzel egyáltalán nem kívánnak semmilyen szinten foglalkozni.

Hajnal Gyöngyi ismertette a PDF Alapítvány Kuvasz és Ember programot, továbbá több korosztály körében tett felmérésüket, amelynek témája: a "kuvasz" szó hallatán, kinek mi jut az eszébe? Megtudtuk, hogy ebből tudományos munkát is készít az Alapítvány.

Dr. Hudák Péter felszólalásában többek közt kifejtette, hogy más fajta tevékenységet végez az elismert tenyésztőszervezet, - amelyből egy van hazánkban – és mást egy Alapítvány. A tenyésztéssel járó szakmai, adminisztratív, egyéb feladatokat a jogi kereteknek megfelelően kizárólag az MKFE végezhet. Az alapítványoknak nem az a dolguk, hogy beleszóljanak a munkánkba. Végezze mindenki a saját feladatát, legfeljebb a marketing tevékenység területén, ha netán szükségesnek tartjuk e területen esetleg elképzelhető valamilyen fajta közös tevékenység.

Felszólalásomban kifejtettem, hogy a jelenlegi állattenyésztési rendelet értelmében tenyésztési adatot, nyilvántartani, tárolni, kezelni, gyűjteni, feldolgozni, kizárólag a tenyésztő szervezet feladata. A magyar ebfajták génmegőrzése tárgyában a jelezett adatok kiemelt hangsúlyt kapnak, amelyből egyenesen következik, hogy az Alapítványoknak ebben a munkában tevékenykedni, közreműködni semmilyen formában sem lehetséges. Éppen ezért kissé furcsállottam e téma megbeszélését illetően miért is lettek az Alapítványok meghívva. Mészáros Mihály úr, aki a HáGK - munkatársa, az operatív csoport vezetője, programvezető, valamint a HáGK több évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező a különböző fajok génmegőrzési programjának kidolgozásában, fenntartásában és koordinálásában lévő szakemberek, genetikusok feladata a génmegőrzéssel járó összes tevékenység végzése.

Természetesen az adott tenyésztési szervezetekkel szoros együttműködés keretében. Az Alapítványoknak ehhez nincs semmilyen formában beleszólásuk. Ismertettem, hogy Egyesületünk a hazai tenyésztők jelentős részét tömöríti. 80 tagunk van a pártolói tagokkal együtt 120. A tenyésztők komolyan lelkiismeretesen és eredményesen végzik a munkájukat. Tenyészszemlénket a különböző egyesületek rendszeresen tanulmányozzák, elismeréssel szólnak a magas szintű szakmai munkánkról, amelyet az állam és a hazai kinológia csúcs szervezet a MEOESZ is elismer. Egyesületünket rendre példaként említik a többi egyesület felé. Vezetőségünket a tagság már harmadszor választotta meg, bíznak bennünk és mi is a tagjainkban. Kifejtettem, hogy egyenlőre a megszületett egyedszámot sajnos jelentősen nem sikerült emelni, azonban erről sem az MKFE sem a tenyésztők nem tehetnek, a probléma igen sokrétű, szerteágazó, azonban minden elkövetünk, hogy ezen a téren is eredményesek legyünk. Reményt adnak az előbbre lépésre az újabb terveink, elképzeléseink, programjaink, az állam jelentős szerepvállalására számítunk. Gyors sikert azonban e téren senki se reméljen. Végezetül kértem az Alapítványokat, hogy hagyjanak bennünket dolgozni, mindenki a saját területén végezze cél szerinti feladatát, önállóan saját erejéből, az MKFE is ezt teszi.

Mészáros Mihály úr felszólalásában ismertette, hogy a legkevesebb probléma az MKFE -el van, ezt a miniszteri biztos úr is megerősítette. A kilenc magyarfajtás tenyésztőszervezetek közül az MKFE adja számukra a legkevesebb munkát, ezt megköszönik, mivel az MKFE vezetősége példamutatóan magas szakmai tudással, körültekintéssel, lelkiismeretesen végzi az állam által előírtakat. Nyolc tenyésztési bizottsági tagjuk van, amelyből négy fő a Tudományos Tanács tagja, ők a különböző szakmai kérdésekben foglalnak állást. Mészáros Mihály úr az Alapítványok felé konkrét kérdést tett fel. Kívánnak e a jövőben tenyésztő szervezet lenni, törzskönyvezni, a tenyésztéssel járó szakmai munkát végezni? A PDF, és a MAKU Park Alapítvány részéről "nem akarunk végezni" volt az egyértelmű válasz.

Mészáros Mihály úr a tanácskozást lezárva, összefoglalta a mai megbeszélés eredményét: Az Alapítványok végezzék a saját marketing tevékenységüket, az elismert tenyésztői szervezet munkájába ne avatkozzanak bele.

Az elismert tenyésztői szervezet végezze a NÉBIH által elfogadott Tenyésztési Programjában előírtak szerint a feladatát, munkáját.

dr. Mezőszentgyörgyi Dávid bezárva az általa kezdeményezett találkozót, további eredményes, sikeres munkát kívánt a jelenlévőknek, megköszönte a kulturált eszmecserét.

A rendezvény végén, Kobulej Ildikónak, Sárközi Hajnalkának, a 2016-ban a négy napos Hortobágy községben megrendezett Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozója alkalmával kiadott "Kuvasz Hírek" ünnepi kiadványát nyújtottam át. (Vajó Zoltán úrnak is hoztam, egy példányt, de nem jelent meg.) Szándékom, célom ezzel a gesztussal, egyedül és kizárólagosan az volt, hogy az említett személyek megismerjék, tanulmányozzák, az MKFE-nek az elmúlt 4 évben elért eredményeit. /pl. az elismert tenyésztői cím elérése érdekében tett lépéseket, küzdelmet. A közhasznúság elérését, a Thury várban. A múzeumi megjelenése a kuvasznak, az életműdíjak átadása. A Hungarikum elérése érdekében tett sikeres lépésék pályázatunk, rendezvényeink stb./A kiadványból, megismerhetik az MKFE tagjaink, írásait, beszámolóit, továbbá az egyéb különféle színvonalas írásokat.

Pischoff Ferenc

MKFE elnök

vissza