Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ tájékoztatója!

 

A szerződő felek megállapítják, hogy a Szervezet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló agrárminiszteri rendelet szerint a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztő szervezet a NÉBIH 02.5/1298-2/2014. számú határozat szervezet a kuvasz ebfajta vonatkozásában, jelen szerződés ezen ebfajtára vonatkozik.Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ tájékoztatója!A 2014. 06. 11- én a MEOESZ és az MKFE elismert tenyésztői Szervezet közt megtörtént a törzskönyvezésre vonatkozó megbízási szerződés megkötése.Kivonat a megbízási szerződésből:Megállapodás mely létrejött egyrészről a 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége képviseli: Korózs András elnök, másrészről 1147. Gervay utca 117/A. szám alatti székhelyű Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület. képviselője Pischoff Ferenc elnök közt.

A szerződő felek megállapítják, hogy a Szervezet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló agrárminiszteri rendelet szerint a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztő szervezet a NÉBIH 02.5/1298-2/2014. számú határozat szervezet a kuvasz ebfajta vonatkozásában, jelen szerződés ezen ebfajtára vonatkozik.

- Felek megállapítják azt is, hogy a MEOE Szövetség a Fédération Cynologique Internationale, 13 Place Albert Ier, -B-6530 THUIN Belgique (továbbiakban FCI) nemzetközi kinológiai civil szervezetnek kizárólagos magyar tagja.

- Felek megállapítják továbbá azt is, hogy a Szervezet a MEOE Szövetségének tagja.

A fent rögzített három körülményre tekintettel és azok együttes fennállásának idejére szólóan kötik meg szerződő felek a jelen szerződést, azzal a céllal, hogy a Szervezet állami, tenyésztőszervezeti elismerésből és a MEOE Szövetség FCI tagságából eredő, őket illető jogaik és kötelezettségeik eredményes teljesítése és a fajtatiszta ebek tenyésztésének továbbá hazai és nemzetközi szereplésének elősegítése érdekében a szervezet elismerésébe tartozó fajta vonatkozásában a tenyésztők számára a magyarországi állami elismertséget és az FCI nemzetközi elismertséget a két szerződő szervezet kölcsönös kompatibilitásával biztosítsa, a vonatkozó jogszabályi, nemzetközi szervezeti és a MEOE Szövetség alapszabályi előírásokat is figyelembe véve…I/a.; regisztrációs és származási lapok adattartalmának kitöltése, adatrögzítés./b.; I/a. szolgáltatás mellett törzskönyvi adatok rögzítése, tárolása…2014. 06. 12 – én a megállapodás anyaga beadásra került, a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságra.Magyar Kuvasz Fajtagondozó EgyesületBudapest, 2014. június 11.

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület tenyésztő szervezet közleménye!

Kivonat,

A Nemzeti Élelmiszerlánc -biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság

határozatból:

Tárgy: tenyésztői szervezeti elismerés

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (1147 Budapest Gervay utca 117/a. ; továbbiakban : Kérelmező)

a fenti tárgyú kérelmére meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A kérelemnek helyt adok, és a Kérelmezőt ebtenyésztő szervezetként

elismerem.

Az elismerés a kuvasz ebfajta fenntartására, az eljárás során benyújtott és elfogadott kérelemre, tenyésztési programra és törzskönyvi szabályzatra, a szakmai és térbeli tevékenységi területre vonatkozik, valamint feljogosít, kötelezővé és felelőssé tesz mindezek végrehajtására…

A Kérelmező jogosult a fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni és a tenyésztési dokumentációt kiadni.

Az elismerés visszavonásig szól…

A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013.(X.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján eb fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni tenyésztési adatot gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni, a tenyésztési dokumentációt kiadni csak tenyésztő szervezet jogosult. Fajtánként egy tenyésztő szervezet ismerhető el.

A kérelem átvizsgálása után a tenyésztési hatóság megállapítja, hogy a kérelem megfelel a Rendelet 7. és 8. §-ban előírt jogszabályi feltételeknek…

A határozat a közléssel jogerős és végrehajtható...

Budapest, 2014. május 29.A fönti Határozatnak megfelelően az elfogadott tenyésztési programunk értelmében, a származási lapot megkaphatja az az utód, amelynek mindkét szülője rendelkezik a már korábban megrendezett, - 2014. május 29.- előtt - a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, a MEOESZ (MEOE) szervezetek, valamint a Hungária Kuvasz Klub tenyészszemléjén elért tenyészthető minősítéssel, ezzel élete végéig tenyészthető.

Amelyik szülőnek, nincs meg a fönt említett valamely tenyészszemlén elért tenyészthető minősítése, a megszületett utódok ez esetben regisztrációs lapot kaphatnak. Az előírt tenyészthető minősítés pótlólag is megszerezhető, de már az új tenyésztési program szerint:

Az MKFE tenyészszemléjén elért küllemben és alaptermészetben megfelelt minősítés,

valamint rendelkezik, dp. szűrés legalább "Közepes" (D) csípőízületi diszpláziaszűrés eredménnyel. Amennyiben teljesülnek az előírt feltételek az utódok megkaphatják a származási lapot.

A regisztrációs lappal rendelkező utód, ha betöltötte a 15 hónapos kort és a tulajdonosa elviszi az MKFE által rendezett tenyészszemléjére, ott eléri a megfelelt minősítést, valamint rendelkezik dp. szűrés legalább "Közepes" (D) csípőízületi diszpláziaszűrés eredménnyel megkaphatja a származási lapot.

Regisztrációs lap. (fehér színű)

Nem FCI kompatibilis.

Export, törzskönyv kiváltására, valamint FCI nemzetközi kiállításon való részvételre nem jogosít fel.

Magyarországon, bármely MEOESZ CAC kiállításon, valamint az MKFE bármely kiállításán részvételre feljogosít!

2014. május 29.- től a tenyészthető minősítéshez szükséges feltételek:

- MKFE tenyészszemléjén megfelelt minősítés, küllem és alaptermészet,

- dp. szűrés legalább "Közepes" (D) csípőizületi diszpláziaszűrés.

Az alombejelentéshez szükséges nyomtatványok az MKFE honlapról letölthetőek.

www.magyarkuvasz.hu

Az elmaradt törzskönyvezések pótlására, az összegyűjtött anyagok, igazolások, az MKFE székhelyére postán küldhetőek el, Budapest 1147. Gervay utca 117/ A.

Kérjük a nyomtatványokat olvashatóan pontosan kitölteni, a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Alombejelentéshez szükséges dokumentumok:

Az alombejelentőt (4. számú melléklet) a tenyésztőnek egyértelműen és hiánytalanul kell kitöltenie, saját kezűleg kell aláírnia és csak postai úton küldhető el!

Csak az MKFE által előírt alombejelentőt tudjuk elfogadni!

A hiánytalanul kitöltött alombejelentőhöz papír alapon, postán küldve mellékelni kell a következőket:

- a szuka és a kan korábbi tenyészengedélyének a másolatát, vagy a tenyészszemle jegyzőkönyvének a másolatát.

- a szuka, és a kan származási lapjának mindkét oldali másolatát,

- az esetleges kiállítási eredményének és a szűrővizsgálatok, munkavizsgák másolatát,

- fedeztetési jegyet, illetve igazolást, (3. számú melléklet) a korábbit is elfogadjuk, (2014. május 29.- előtti igazolást)

- az állatorvos igazolását a kölykök chippel való megjelöléséről, (5. számú melléklet) az állatorvos más formátumú kiállított igazolását is elfogadjuk,

- diszplázia szűrésről kiállított igazolást.

Amennyiben a származási lapon rögzítésre került a teljesítményvizsgálat és egészségügyi szűrés eredménye, ezeket nem szükséges az alombejelentőhöz mellékelni.

Az alombejelentő aláírására, - tulajdonos által – kérjük mindenki figyeljen oda!

Az összes dokumentum az MKFE honlapjáról letölthető: www.magyarkuvasz.hu

A származási lapok kiadásának az időpontja 2014. 06. 23.(!) – tól, a beérkezés sorrendjében.

A szükséges nyomtatványokat, igazolásokat lehet már küldeni, az MKFE székhelyére. Aki a bugaci CAC kiállításra, vagy a tenyészszemlére jön a származási igazoláshoz szükséges dokumentumokat és a befizetéseket a helyszínen is átvesszük.

A szolgáltatást a fent ismertetett 2014. évben érvényes díjszabások befizetése után áll módunkban teljesíteni. A feltüntetett árak a MEOESZ díjszabását követi. A befizetéseket az Egyesület bankszámlaszámára: 11600006-00000000-57449755 kérjük, a befizető nevének és a befizetés céljának feltüntetésével. Nemzetközi bankszámlaszám: (IBAN) HU31 1160 0006 0000 0000 5744 9755

Szolgáltatás

MKFE tagdíj

Más szervezet tagja, szövetségi kártyával

Szövetségi kártyával nem rendelkezik

Külföldi tag

Külföldi nem tag

Egyesületi rendes tag éves tagdíja (fő/év)

4 000

-

-

 

-

Egyesületi pártoló tag éves tagdíja (fő/év)

3 000

-

-

 

-

Szövetségi kártya (db)

3 000 +postaktsg.

-

-

3 000+postaktsg.

-

Törzskönyvezés ügyintézési díj/ alom

4 000

4 000

8 000

-

-

Származási lap (db)

5 000

5 000

10 000

-

-

Regisztrációs lap (db)

5 000

5 000

10 000

-

-

Tulajdonjog átírás (db)

3 000

3 000

6 000

-

-

Tenyésszemle (db)

4 500

4 500

9 000

15 EUR

30 EUR

Honosítás (db)

5 000

5 000

10 000

-

-

A kiállítások díjszabása jelenleg folyamatban van, későbbi időpontban kerül kihirdetésre!Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület nevében,

Pischoff Ferenc

elnök

2014. június 12.

vissza