Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Kuvasz Speciális CAC Kiállítás.

 

Juhász József Emlékkiállítás.
2017. 05. 28. Várpalota
2017. május 28. Várpalota ismét beírta magát azon rendezvényeink sorába, amelyre ezidáig nem került sor, amely egyedi és különleges, a kuvasz történelemben.

Két évvel ezelőtt rendeztük meg „Kuvasz a múzeumban” időszakos kiállítást a Thury –Várban nagy sikerrel, kuvaszos relikviákból, irodalmi, munkákból, festményekből, használati és egyéb, a pásztor kultúrát is bemutató eszközökből. Számos segítséget, felajánlott tárgyakat kaptunk, még olyan barátunktól ismerőseinktől is, akiknek sohasem volt kuvaszuk, más kutyafajtát tartanak, de átérezték az ügy fontosságát. Mint ahogy az akkori rendezvényünk úgy a mostani, a Juhász József emlékkiállítás szintén túlnyúlt Egyesületünkön, és ez így van rendjén. A lényeg, hogy a hívó szóra hova tartozástól függetlenül eljöttek, akik ismerték, szerették, elismerték Juhász József munkásságát, tevékenységét, fontosnak tartották, hogy jelenlétükkel leróják tiszteletüket Juhász József és a megjelent családtagok előtt. Köszönet érte!
A kiállítást Várpalota polgármestere Talabér Márta nyitotta meg az elhangzott himnuszt követően. Beszédében tömören és világosan fejtette ki csodálatos pásztorkutyánk, a kuvasz erényeit, őseink által ránk hagyott értékeit, majd felhívta a figyelmet a jelen kor emberének felelősségére, a fajtával szemben. Az emlékkiállításra való tekintettel köszöntötte a megjelent családtagokat. Zárásként megemlítette, hogy mindig tisztelettel nézett a kuvaszra, megtudtuk, hogy neki is magyarfajta kutyája pulija van, jól eső érzéssel töltöttek el záró szavai: „A kuvasz, az Egyesületük, mindig szívesen látott vendég Várpalotán”
A polgármester asszonynak megköszöntem a szép és bíztató szavakat, a szívélyes vendéglátást, a kiváló helyet, amelyet a rendezvényünk részére biztosított az Önkormányzat, valamint a Thury –Vár Non Profit Kft. Ezt követően Juhász József feleségét Éva asszonyt kértem meg, hogy szóljon egy pár szót a megjelentek előtt. A mély fájdalom, amelyet élete párjának az elvesztése, szívbe markoló hiánya okoz érthetően nehezen engedte meg, hogy gondolatai mondattá, szavakká formálódjanak. Döbbent csend, az emlékezés csendje volt az a pár másodperc, amely után Éva asszony a feleség, a családanya, meg tudott szólalni. Köszönetet mondott, hogy szeretett férje tiszteletére megvalósult ez a rendezvény, hogy az MKFE fontosnak tartja, hogy e kiállítással megemlékezzen férje szakmai munkásságáról, a kuvasz tenyésztés terén kiemelkedő eredményeiről, küllembírói tevékenységéről. Örömmel hallottuk, hogy a Gábor fia átveszi, a stafétabotot folytatja édesapja munkásságát, ami a kuvasztenyésztést illeti. A bejelentést nagy taps fogadta. Éva asszony szavai után egy pár gondolattal megemlékeztem Juhász Józsi barátunkról, a hosszú éveken át tartó közös munkánkról, elért eredményeinkről. Ezt követően bemutattam a kiállítás bíróját, Prof. Dr. Kovács András FCI küllembírót, a ringtitkárokat, majd ismertettem a kiállítás menetét. 27 előnevezés történt. Szebbnél szebb kuvaszokat láthattunk büszkék lehetünk a felvonult állományra. Népes nézőközönség ismerkedett a kuvaszokkal és a kiállítással, remélhetőleg sikerült híveket szerezni a fajtának. Sajnos az örömünkben egy kis üröm is vegyült, három kutya hiányos ringdresszujára miatt, amely már nagy örömünkre szokatlan jelenség a rendezvényeinken. Felhívom a figyelmet, hogy ez esetben sem a kuvaszt, a kutyát kell hibáztatni, hanem a felvezetőjét, a gazdát, aki nem fordított kellő figyelmet a szocializációra. Ez a viselkedés teljes mértékben elfogadhatatlan, még akkor is, ha a nézők közül egyesek helyeselték. (Megj. Nem a bátorság, a „keménység” a magabiztosság dominált, a jelenetekben, hanem a kutyák bizonytalansága, a felvezető tehetetlensége) Egyébként mindhárom kuvasz a határinkon túlról érkezett, gazdáik tapasztalatlan kiállítók, ami persze nem indok kutyájuk nem kívánatos viselkedésére, hisz számos kuvasz érkezett már a határainkon túlról kiváló külső és belső értéket bemutatva. A szocializáció elengedhetetlen, a jól nevelt kutya magabiztos kiegyensúlyozott bízik a gazdájában, együttműködő viselkedése kiszámítható, kontrolálható. Ékes bizonyítéka volt ennek, annak a fiatal kislánynak (9 éves (!) Jázmin) a munkája, aki egy nála nagyobb kuvaszt kan kutyát vezetett fel, élénken határozottan, magabiztosan, profi módon mutatta meg a bírónak a kutya fogazatát. Ezt kérem így is lehet! Példaértékű!
Az osztálygyőztesek közül nem volt könnyű a bírónak kiválasztani a legjobbat, legszebbet, majd a legszebb ellenkező neműt. Az egyes osztályok győzteseinek Éva asszony, a férje és férjének barátja Drágossy Zsolt által közösen szerkesztett Kuvasznet IV. egyben záró anyagának ízléses nyomtatott formában kiadott változatát nyújtotta át.
A mai napon a bíró Hári Endre saját tenyésztésű szukájának, Jámborházi-Kedves Rózsásnak ítélte oda a kitűntető HFGY címet, amelyhez szívből gratulálunk.
Juhász József felesége Éva, egy különdíjjal jutalmazta a győztest, amelyet személyesen adott át. Elmondta, hogy ezzel a rendezvénnyel szeretne hagyományt teremteni.
A legszebb ellenkező nemű kuvasz felvezetője: Branislav Pantic, aki Szerbiából érkezett, a kutya neve: Fehér-Morcos Délceg.
Örömmel mondhatom el, hogy kiváló környezetben, kiváló kuvaszokat láthattunk. A bíró világosan részletesen, a hangosbemondón keresztül értékelte a felvezetett kuvaszok erényeit, esetleges hibáit. Döntéseit, a helyezések kiosztásánál kellőképpen megindokolta. Ezt a fajta bírálatot a közönség nagyra értékelte, hálásan fogadta.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik önfeláldozó munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez, akik benevezték és elhozták kuvaszaikat, továbbá mindazoknak, akik csak azért jöttek el, hogy tiszteletüket fejezzék ki Juhász József emlékének. Köszönet Harcos Gábornak, és Marikának a pontos és gyors ügyintézésért, az Alfa-Vet Kft-nek a díjakért, Pető Zolinak a katalógus elkészítésért. Dr. Hudák Péternek, aki a rendezvény alatt DNS mintát vett a kuvaszoktól. Természetesen köszönet Prof. Dr. Kovács Andrásnak, a bírói munkájáért. Köszönet a Juhász József családjának, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket. Köszönet Várpalota Önkormányzatának a szíves fogadtatásért, köszönöm a Thury-Vár Non Profit Kft nagyvonalú támogatását, Hegedüsné Beátának külön köszönet.
Pischoff Ferenc
MKFE elnök
Eredménylista
KANOK
Kölyök osztály
FV: Truong Judit, KN: Halasi-Pásztor Kobra, Nagyon ígéretes
Fiatal osztály
FV: Pető Zoltán, KN: Fehér-Morcos Kapitány, HPJ
Növendék osztály
FV: Pető Zoltán, KN: Fehér-Morcos Kurszán, CAC
FV: Alföldi István, KN: Királydombi –Fehér Bendegúz, Res CAC
Nyílt osztály
FV: Varga Zoltán, KN: Halasi-Pásztor Esterházy „Zoltán,” CAC
FV: Tar Zoltán, KN: Pataki-Pásztor Ügyes Fiú, Res CAC
Champion osztály
FV: Branislav Pantic, KN: Fehér-Morcos Délceg, BOS CAC
FV: Varga Zoltán, KN: Fehér-Morcos Dandár, Res CAC
SZUKÁK
Kölyök osztály
FV: Hári Endre, KN: Jámborházi-Kedves Tündér, Nagyon ígéretes
Fiatal osztály
FV: Varga Zoltán, KN: Halasi-Pásztor Jenna, HPJ
Növendék osztály
FV: Haluskáné Taar Enikő, KN: Dunamenti Jeles Ditta, CAC
FV: Nagy Gábor KN: Dunamenti Jeles Ékes, Res CAC
Nyílt osztály
FV: Hári Endre, KN: Jámborházi Kedves Rózsás, HFGY CAC
FV: Nagy Róbert, KN: Pusztahegyi Bátor Arta, Res CAC
Champion osztály
FV: Horváth Angéla, Nádas-Kincse Ametiszt, CAC
FV: Truong Judit, FV: Megyeri-Nomád Fodros, Res CAC
BEST IN SHOW
Fiatal felvezető: I. FV: Truong Jázmin, KN: Fehér-Morcos Csordás
Legszebb kutyapár: I Fehér-Morcos Csordás, Megyeri- Nomád Fodros
Tenyészcsoport: I Halasi Pásztor Kobra, Esterházy „Zoltán”, Jázmin, Jenna, Gyékény

vissza