Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

KÖZGYŰLÉSRE MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ Tagjai, Póttagjai
Alulírott Pischoff Ferenc, mint a 1147 Budapest Gervay utca 117/a szám alatti székhelyű Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ /MKFE ETSZ/ elnöke, az MKFE ETSZ Alapszabálya 6. § / 3. pontja alapján a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ közgyűlését összehívom,

 és Önt, mint az MKFE ETSZ rendes tagját, / póttagját, a közgyűlésre jelen levéllel meghívom.
A közgyűlés időpontja:
2016. március 05. (szombat) 15 óra
A közgyűlés helye:
Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ Regiment Étterem. Zászlós Terem
1143. Budapest, Stefánia út 34-36.
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Szavazati jogok ellenőrzése, jelenléti ív aláírása.
2. Határozatképesség megállapítása.
3. Napirendi pontok ismertetése.
4. Levezető elnök megválasztása.
5. Jegyzőkönyvvezető megválasztása.
6. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
7. Szavazatszedő és számláló Bizottság megválasztása.
8. Szavazás menetének ismertetése.
9. Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökségének és egy póttagjának a megválasztása
10. A tenyésztési felügyelők/alomellenőr/ névsorának, ismertetése, tisztségük megtartásnak szavazással történő, elfogadása, megerősítése.
11 Gazdasági vezető beszámolója a 2015. évről.
12. Gazdasági vezető beszámolójának az elfogadása.
Amennyiben az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen lenne, azon nem jelenik meg legalább a tagság 50%-+1 tag, úgy már most összehívom a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ megismételt közgyűlését, és arra az MKFE ETSZ rendes tagját/póttagját meghívom. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az első időpontra összehívott, 2016. 03. 05. (szombat) 15 óra a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlés 2016. március 05. (szombat) 15. 30 órára, már a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes, az első közgyűlés napirendjeként megjelölt napirendi pontokban.
A megismételt közgyűlés helye és időpontja:
2016. március 05. szombat 15. óra 30.
Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ Regiment Étterem. Zászlós Terem
1143. Budapest, Stefánia út 34-36.
A megismételt közgyűlés napirendrendje mindenben megegyezik az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt pontokkal
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, nagy tisztelettel kérem rendes tagjainkat, valamint pártoló tagjainkat, hogy a meghirdetett közgyűlésen minél nagyobb számban vegyenek részt. Megjelentnek kell tekinteni azt a személyesen meg nem jelent tagot is, aki egy ténylegesen megjelölt tagot – meghatalmazottként – felkér képviseletére.
Minden rendes tagunk, pártoló tagunk aktív részvételére feltétlenül és köszönettel számítok.
Közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirendi pont tárgyalható.

Sporttársi üdvözlettel:

Pischoff Ferenc
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ elnöke        Budapest, 2016. január 20.

vissza