Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Közgyűlés!

 

Napirendi pontok (Kivonat):

1. A szavazati jogok ellenőrzése
4. Elnöki beszámoló a 2014. év első félévét áttekintve
12. Egyesület elnökének a megválasztása.
13. Egyesület elnökségének és póttagjának a megválasztása.
14. Közhasznúság elérésének megszavazása.
16. A módosított Alapszabály elfogadása.

MEGHÍVÓ!
Tisztelt Sporttárs / Nő!
Értesítem a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /MKFE/ rendes tagságát, pártoló tagságát, hogy 2014-08-31. – re (Vasárnap) 10, 00 órára a Budapest MEOE Székház. 1116. Tétényi út 128/b-130 alatt, 10, 00 órára az MKFE elnökség határozata alapján Közgyűlést hívok össze.
Az MKFE Közgyűlésének, továbbá a Törvényszék által elfogadott Alapszabályának előírása szerint a Közgyűlés nem nyilvános, melyen a rendes tagok szavazati joggal a pártoló tagok, valamint személy szerint meghívottak tanácskozási jogkörrel vehetnek részt.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha szavazásra jogosult tagok 50% - a + 1 egy fő jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek száma miatt, a fenti időpontban határozatképtelen lenne, úgy ugyanezen napra és helyre, azaz 2014. augusztus 31. – re (Vasárnap) a MEOE székházának klubhelyiségében, Budapest MEOE Székház. 1116. Tétényi út 128/b-130 szám alatt 10, 30 órára a Közgyűlést ismételten összehívom. 
Felhívom a tagság figyelmét, hogy a Közgyűlés az újonnan meghirdetett időpontban a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
Az Egyesület Alapszabályának a módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A napirendi pontok kiemelt fontosságára való tekintettel, nagy tisztelettel kérem rendes tagjainkat,
pártoló tagjainkat, hogy a meghirdetett Közgyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Megjelentnek kell tekinteni azt a személyesen meg nem jelent tagot is, aki egy ténylegesen megjelölt tagot – meghatalmazottként – felkér képviseletére.
Minden rendes tagunk, pártoló tagunk aktív részvételére feltétlenül és köszönettel számítok.
Napirendi pontok:
1. A szavazati jogok ellenőrzése, jelenléti ív aláírása.
2. Határozatképesség megállapítása.
3. Napirendi pontok jóváhagyása.
4. Elnöki beszámoló a 2014. év első félévét áttekintve.
5. Elnöki beszámoló elfogadása.
6. Levezető elnök megválasztása.
7. Jelölőbizottság vezetőjének beszámolója.
8. Jegyzőkönyvvezető megválasztása.
9. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
10. Szavazatszedő és Számláló Bizottság megválasztása.
11. A szavazás menetének ismertetése.
12. Egyesület elnökének a megválasztása.
13. Egyesület elnökségének és póttagjának a megválasztása.
14. Közhasznúság elérésének megszavazása.
15. Alapszabály szükséges módosításának ismertetése.
16.  A módosított Alapszabály elfogadása.
17. Egyebek.
A Közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók.
Budapest 2014-08-19
Sporttársi üdvözlettel
Pischoff Ferenc
MKFE elnök
vissza