Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Egyesületi nap (mikulásnap).

 

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesületünk megtartotta 2013-12-07 – én a szokásos évzáró egyesület napját, amely egyben a korábbi hagyományunkat is őrző, Mikulás ünnepségünk is volt.


MKFE egyesületi nap 2013-12-07.

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesületünk megtartotta 2013-12-07 – én a szokásos évzáró egyesület napját, amely egyben a korábbi hagyományunkat is őrző, Mikulás ünnepségünk is volt.

Köszönetet mondok, magam és a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetőségének a nevében, is mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket.

A szeles, hideg, kellemetlen időjárás, a szombati rendkívüli munkanap sem riasztotta vissza tagjaink nagyobb részét és az érdeklődőket attól, hogy együtt legyünk, baráti hangulatban eltöltsünk egy kuvaszos délutánt. Szeretettel üdvözölhettük körünkben Vajó Zoltánt „akuvaszesMi” csoport vezetőjét.

/A csoport legközelebbi rendezvénye december 22. – én, lesz: „Közös séta az Öreg Tatai Tó körül”/

Öt tagunk e-mailben üdvözölte a rendezvényünket. „Érezzétek jól magatokat, sok sikert kívánunk,” írták. Elfoglaltságuk miatt sajnos nem tudtak eljönni, azonban így is sokan voltunk.

A kiküldött meghívóban felhívtuk a figyelmet, egy új lehetőségre, „aki megteheti, és szeretné nyugodtan, hozza el magával a kuvaszát.” Úgy gondoltuk, hogy velük még vidámabb, még komplettebb, még hitelesebb lesz a rendezvényünk. Nem tévedtünk, jó ötletnek bizonyult a felkínált lehetőség. Nyolc kuvasz jelent meg, akik valóban beragyogták a késő estig tartó rendezvényünk minden percét. A Kossuth Kifli című film egyik jelenetében szerepelt két kuvasz, Fickó, és Jázmin is jelen voltak, akiket többen szerettek volna közelebbről is megismerni. Jövőre a kuvaszoknak újra itt lesz a helyük, amellyel igyekszünk hagyományt teremteni. Egy nagy merészet gondolva, „Mikulás Kupa” néven netán kiállítást is rendezhetnénk.

Az elnöki megnyitó után azonnal rátértünk első programunkra. Egyesületünk tagjai, Géczi Imre FCI küllembíró többszörös aranykoszorús mestertenyésztő, és Professzor Dr. Kovács András FCI küllembíró, állatorvos (édesapja a híres gyapjús kuvasz tenyészet, alapítója, volt) előadásukban szemléletesen, magas szakmai színvonalon ismertették a bírálati módszerüket, a bírói metodikát. Kihangsúlyozták, hogy a bíró kellő szakmai hozzáértéssel, és korrektül lássa el a feladatát. A bírálat legyen határozott, részletes. A közönség jó néven veszi a hangos indoklásokat. Elmondták, hogy mire fektetnek nagy hangsúlyt a kuvasz bírálatánál. Bevonták előadásukba a megjelent kuvaszokat is. Részletesen kitértek a fejre, az egyes testtájakra, a mozgásra, a végtagállásokra, a helyes mellső szögelésre, a helyes hátulsó végtagszögekre, a szőrzetre, a viselkedésre, az összbenyomásra. Feszülten figyeltük, érdekfeszítő előadásukat. Az elmondottak pontos megértését a jelen lévő kuvaszok rögtönzött részletes, bírálata is elősegítette. Azt is megtudhattuk, hogy ki-ki a saját szemszögéből mit tart perdöntőnek a végső összevetésnél. A szabadban végzett bemutató program után, bent a klubhelységben folytattuk az eszmecserét, ahol csakúgy záporoztak a kérdések, a két szakember felé, akik alig győzték a válaszadást. Jó volt látni az emberek aktivitását, érdeklődését! Következő izgalmas programunkban, Pető Zoltán többszörös aranykoszorús mestertenyésztő elnökhelyettesünk elméletben, majd azt követően gyakorlatban is ismertette a kuvasz kedvező bemutatását, felvezetését a kiállításon. Aprólékosan kitért a lábak helyes beállítási technikájára, a fogak bemutatására, amely főleg a kezdő kiállítóknak okoz sok fejtörést. Megismerhettük, hogy miképpen lehetséges kiváltanunk kuvaszunknál a megfelelő a korrekt mozgást, valamint a mutatós pózban történő beállítást. Az elmúlt évtizedek alatt megszerzett elméleti és tapasztalati tudását, tiszteletet érdemlő alázattal, magas szakmai színvonalon örömmel osztotta meg velünk, érthetően világosan szellemesen. Számos fontos információt kaptunk, beavatott féltve őrzött, egy-két titkos trükkjébe is. A következő előadóként jó magam ismertettem az MKFE jelen helyzetét, terveit, cselekvési területét a jövőt illetően, az új jogi helyzet vonatkozásában. Beszámoltam a legutóbbi közgyűlésünk, /2013, 10. 27./ eredményéről, a tagság határozatáról, többek közt a tagdíj, vonatkozásában, a HKK ETESZ – tel újra folytatandó, tárgyalásról, az esetleges együttműködésről, a jövő évi terveinkről. Megköszöntem a tagság példás, baráti összefogását, egymás iránt tanúsított tiszteletét, megbecsülését. A jászberényi tavaszi kiállításunk (megjelent közel 40 kuvasz) a jelenlegi törvényi szabályozás miatt utoljára megrendezhetett Főtenyészszemlénk, a budapesti világkiállításon tanúsított emlékezetes sikeres munkánk, a hortobágyi kiállításunk és a mai rendezvényünk, min-mind példaértékű volt, köszönet érte. A jelenlegi 50 fős tagságunk létszámát növelnünk kell. Vonzóvá, követhetővé igyekszünk tenni egyesületünket. Az ETESZ HKK – val igyekszünk együttműködni, a Főtenyészszemlén a viselkedés bírálatra korábban már fölkértek. Amennyiben tagjaink közt vannak, akik szemléztetni szeretnék kuvaszukat, az ETESZ HKK kérésünkre bármikor tart tenyészszemlét. Kérjük, hogy igényüket időben jelezzék felém. Kiállításokra szabadon kapunk engedélyt. Anyagi megkülönböztetést, nem tervez az ETESZ HKK a mi és a saját tagjaik közt. A MEOESZ – el érvényes szerződésünk van, tehát az MEOESZ kártyákat tagjaink igényelhetik nálunk. A tagdíj alakulásáról is beszámoltam, amelyet a közgyűlés korábban már megszavazott: Pártolói tagdíj 3000 forint, teljes jogú tagdíj, (választhat, választható) 4000 forint, MEOESZ kártyával 7000 forint. A hibákból az elmulasztott lehetőségekből okolnunk kell, a nehézségek tegyenek erősebbé. Várunk ötleteket, javaslatokat. Több kérdés is felvetődött a jelenlegi törzskönyvezési gyakorlat és a tenyészszemlék vonatkozásában. A tenyésztők aggodalmukat fejezték ki a születendő almok törzskönyvezését illetően. A kérdések tisztázására elsősorban az érintetteknek van lehetőségük, a megfelelő fórumokon. Az MKFE annyit tud lépni ez ügyben, mihelyt sor kerül a HKK ETESZ - el történő újabb tárgyalásra jelezni fogjuk feléjük a felmerült problémákat, ismertetjük a tenyésztők aggodalmát, egyben kérjük, őket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy FCI kompatibilis legyen a kuvaszok törzskönyve. Pető Zoltán ismertette az „Az Év Kuvasza” pályázat új részletesen kidolgozott szabályzatát, a lehetőségeket. Ismertette, majd kiosztotta az erről szóló dokumentumot, amelyet a honlapunkra is felteszünk. A tagság elfogadta azt a javaslatot, hogy aki nem tagja az egyesületünket, ő is teljes joggal pályázhat, a pártoló tagdíjjal megegyező összeg, a 3000 forint egyidejű befizetésével. Az FCI és a MEOESZ által elismert bármely rendezvényen elért eredménnyel lehet pályázni, a pályázati szabályzat előírása szerint. A pályázatok beadásának tervezett határideje, 2014. február második fele, a pontos időpontot a honlapunkon közöljük./ www.magyarkuvasz.hu /

A beszámoló után ismertettem a „Kuvasz Hírek” helyzetét. A Kuvasz Hírek megbízott felelőse: Petrovácz Attila, (tanyacsardaore@uw.hu) és Nagy András (erdosorkincse@indamail.hu) Miután ők betegség és a munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak jelen lenni, én számoltam be az eseményekről, terveinkről. Egyesületünk 2012. őszén kezdett el hivatalosan működni, a MEOE HKK, - nak a megszűnése után, (A MEOE felszámolta a belső klubjait) ugyanis ekkor kötöttünk szerződést a MEOE – val. A közel négy hónapos esemény minden történéséről beszámoltunk. Természetesen igyekeztünk a korábbi időszakról is írni, hisz ha jogilag nem, de végül is az MKFE az utódja a MEOE HKK – nak. Többszöri sürgető felhívásunkra, többszöri beküldési határidő módosításra, is csak igen-igen lassan érkeztek be az írások, Petrovácz Attilához. Annyi anyag érkezett be, amit jelenleg olvashat a kedves olvasó. Természetesen köszönet mindazoknak, akik fontosnak érezték, hogy megszólaljanak a fajta érdekében és vették a fáradságot, annak érdekében, hogy írjanak egy-egy kuvaszos eseményről, véleményt formáljanak egy-egy témakör kapcsán. A nyomdai és egyéb munkálatok Nagy Andrásnak a közreműködésével, irányításával történtek, köszönet érte. Anyagi és egyéb nehézségeink ellenére örültünk, hogy végül is meg tudtuk jelentetni a budapesti világkiállításra. Megkérjük mindazokat, akik bár nem tagjaink, és kifogásolták a meg nem jelent cikkeket, hogy utólag a teljesség kedvéért írják meg a beszámolókat, megígérem, hogy a 2013. évi Kuvasz Hírekbe megjelentetjük. Terveink. Szeretnénk a Kuvasz Híreket kiterjeszteni a többi egyesületre és csoportokra, esetleg külföldi szervezeteket is megkeresve, hogy írjanak magukról, tevékenységükről, esetleg mutatkozzanak be. /Ez irányban már történtek lépések/ Bárki írhat, küldhet beszámolót kiállításról, sportról, eredeti környezetben történő munkavégzésről, élményeiről a kuvasszal kapcsolatban, tagsági hovatartozástól függetlenül! Felkérjük a kuvaszos csoportokat, szervezeteket, ha érdekli őket a felkínált lehetőség, jelezzék felénk, hogy miben tudnának segíteni, velünk együttműködni. Bekapcsolódásuk által növelni lehetne a példányszámot, amely olcsóbbá tenné a nyomdai költséget. Ezen túl, a tagjainknak is önköltségi áron adnánk a kiadványt. A „Kuvasz Hírek” a kuvaszról, a kuvaszozásról szóljon határainkon belül és azon túl is, lehetne ez a kiadvány egy közös nevező a kuvaszosok közt. Az írásokat, pdf formátumban benne a képekkel, és word formátumban külön a képekkel is küldjétek el, a tanyacsardaore@uw.hu vagy erdosorkincse@indamail.hu) Az egyes kutyákat, tenyésztőket, kutyás társainkat lejárató, őket rossz színben feltüntető írásokat nem közöljük! Hál Istennek ez idáig még egyszer sem fordult elő, hogy valaki küldött volna hasonló írást. Az írások tervezett végső leadási határidejét közöljük. A következő előadó, Zsóri Zsolt elnökségi tagunk volt. Az MKFE honlapjáról mondott néhány szót, majd statisztikát közölt a látogatottságról. Megtudtuk, hogy legtöbbször a fajtamentés miatt keresték fel a honlapunkat. Fejleszteni, érdekesebbé, vonzóbbá, széles körben ismertebbé kell tennünk a honlapot. Javaslat érkezett, hogy tenyésztő tagjaink elérhetőségét tüntessük fel. A javaslatot elfogadtuk, megszavaztuk. A beszámoló után ismertettem, hogy korábban felhívást tettem közzé küldjenek kuvaszos barátaink, beszámolót: „Mit tettem a kuvasz népszerűsítése érdekében a 2013. évben” címmel. Eddig mindössze két színvonalas írás érkezett be. Szerintem ennél jóval több kuvaszos dolgozott, tett az ügy érdekében. Az írásokat továbbra is várjuk a talizman7@freemail.hu címre, tagságtól, egyesülettől, függetlenül. Az összes elküldött írást, a „Kuvasz Hírekben” közöljük! Név és elérhetőséget is kérünk csatolni az esetleges egyeztetés érdekében, fényképet is lehet küldeni a beszámoló mellé, legfeljebb két darabot. A felhívás után javaslatot tettem, a tagság felé, hogy az évzáró - évnyitó vacsoránkon két idősebb kuvaszos tenyésztőnek, életműdíjjal köszönjük meg eddigi kuvaszos munkásságát, továbbá fogadjuk őket az egyesületünk örökös tiszteletbeli tagjává. Rendezvényünk zárásaként az ajtón kopogtatott a Mikulás, ezúttal segítője is volt Tóthné Böbe személyében. Úgy látszik mindenki jól viselkedett, hisz a Mikulás /Berényi Miklós/ mindenkinek adott a puttonyából számos finomságot. Még este fél nyolckor is lassan mozdulni a társaság. Elmondhatom, hogy kuvaszaink és gazdáik is kitűnően érezték magunkat, hasznos és emlékezetes napot tudhatunk a hátunk mögött. Köszönet mindazoknak, akik finom házi süteményeket, különféle édességeket, italokat hoztak ezzel is kellemesebbé téve e szép téli délutánt. Köszönet, mindazoknak, akik feldíszítették az asztalokat és a termet. Jó volt együtt lennünk e csodálatos kuvaszos közösségben.

Legtöbben jelezték, hogy várják az évzáró évnyitó vacsorát, ahol újra találkozhatunk.

Pischoff Ferenc elnök.

2013-12-09

vissza