Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Beszámoló az MKFE ETSZ közgyűlésről

 

2014. augusztus 31.-én megtartott közgyűlésről beszámoló. A közgyűlés kiemelt napirendi pontjai: Közhasznú társasággá alakulás, új vezetőség megválasztása.

(2014. 08. 31.)- én az ETSZ Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület Közgyűlést tartott, amelyen a tagság közel háromnegyed része megjelent.

A távol maradottak közül, többen felhívtak telefonon, vagy e-mailben írták meg távol maradásuk okát, volt olyan, aki javaslatot is küldött. Többségük támogatásukat tolmácsolták, sok sikert kívántak a Közgyűlés munkájához, céljaink eléréséhez, továbbá megköszönték a vezetőség eddig végzett munkáját.

A napirendi pontok jóváhagyása után a 2014. év első félévét áttekintve, elnöki beszámoló következett. Összefoglalva a lényeget.

 • - Január, február több konstruktív levélváltás a NÉBIH és a MEOESZ felé, amelyben felhívtam a figyelmet az ETSZ HKK szabálytalanságaira és kértem működésük felülvizsgálatát

 • - Március 08. Évzáró évnyitó vacsora, 50 fő részvételével, ahol bejelentette az MKFE vezetősége, hogy megpályázzuk az Államilag Elismert Tenyésztői Szervezet címet. /ETSZ/

Ezen az estén osztottuk ki az Év kuvasza” díjait. Ezen kívül „Életműdíjakat” adtunk át három kiváló tenyésztőtársunknak, Dr Hudák Lajosnak,( FCI küllembíró) feleségének Dr Hudák Lajosnénak Évikének, (FCI küllembíró). id. Horváth Ernőnek. Elévülhetetlen érdemük az a tevékenység, amelyet az elmúlt évtizedekben végeztek a kuvasz fennmaradása, a kuvasz tenyésztése érdekében, példát mutatva mindnyájunk számára, emberségről, kiemelkedő szakmai tudásról, a kuvasz iránt tanúsított kitartó, fáradhatatlan, áldozatos munkáról. Köszönet érte!

 • - A módosított Alapszabály elkészítése.

 • - Március 22 Közgyűlés. Fő napirendi pontja: Az ETSZ beadásához szükséges Alapszabály módosítás részletes megtárgyalása, ismertetés után a tagság felé szavazásra bocsájtása. A tagság ellenszavazat nélkül elfogadta, megszavazta.

 • - Április 03. a módosított Alapszabályunk Törvényszékre leadása.

 • - Április 16. az MKFE Tenyésztési Programjának a leadása a NÉBIH – be.

A Tenyésztési Program, nagyobb részt a nyolc tagú Tenyésztési Bizottságunk, javaslata, ötlete, kuvaszos tapasztalata nyomán készült, „külsősök” szakmai véleményét, is figyelembe véve, valamint a NÉBIH VM előírását, betartva. A közel 80 oldalas anyagot – a számos mellékletekkel együtt - a NÉBIH jónak, értékelte, amely komoly szakmai elismerés, a közös munkánknak. Természetesen megfelelően kidolgozott, egy-egy témában változtatást igénylő anyagot a Tenyésztési Bizottság megtárgyal, erre még az alábbiakban kitérek.

 • - Május 06. –án az Alapszabályunkat a Törvényszék elfogadta.

 • - Május 14. a Törvényszék által elfogadott Alapszabály beadása a NÉBIH – be.

 • - Május 27. – én a Törvényszék által elfogadott Alapszabályunk jogerőre emelkedett.

 • - Június 06. A NÉBIH az MKFE - nek megadta az ETSZ jogot! Aláírásra a NÉBIH - ban e napon került sor. Komoly előrelépés a megszületett határozat az MKFE életében, amely egyben az eddig végzett kitartó, szorgos munkánk, elismerést is jelenti. Azonban nem dőlhetünk hátra, hisz most még nagyobb a felelőségünk, óriási munka és számos kihívás, számos feladat vár ránk!

 • - Június 11. MEOE Szövetség és az MKFE közt megbízási szerződés aláírása.

 • - Június 22. ETSZ MKFE első kiállítása és tenyészszemléje. A kiállításra 32 nevezés érkezett, huszonheten jelentek meg. Ugyanezen a napon rendezett tenyészszemlén nyolcan vettek részt. A kiállításon, valamint a délutáni tenyészszemlén, Dr. Hudák Péter FCI küllembíró, Egyesületünk tenyésztési vezetője, az Alaptermészet Vizsgálatot Pischoff Ferenc FCI őrző-védő teljesítmény, és terelőbíró végezte. Varga Zoltán és családja, ebéddel, süteménnyel és egy igen látványos lovas bemutatóval lepett meg mindnyájunkat. Köszönet érte. Óriási élmény volt.

 • Június 30. Az ETSZ MKFE Székhelyére megjöttek az első Alombejelentők!

Négy tenyésztő küldte el az előírt dokumentumokat, amelyet bevittem a MEOESZ – be, a származási lapok intézése ügyében!

 • - Július 16. Az első származási lapok postázásra kerültek!

 • - Mára már közel száz körül van a törzskönyvezések száma!

Kértem a tenyésztőket, hogy a dokumentumokat pontosan kitöltve, aláírva, valamint az összes előírt anyagot gondosan összegyűjtve adják fel a postán és lehetőleg ajánlva.

Több napot, esetleg heteket is késhet a származási lapok küldése, a pontatlanul, hiányosan kitöltött dokumentum miatt!

Az elnöki beszámolót a jelenlévő tagság ellenszavazat nélkül elfogadta.

A beszámoló után következett az előzetesen kiírt vezetőség választás.

 • A jelölőbizottság vezetője, Varga Zoltán beszámolójában ismertette, hogy a vezetőségi tisztségek betöltésére számos névre történt jelölés, akiknek a neve felkerült a listára.

A választás eredménye:

Elnök:

 • Pischoff Ferenc.

Vezetőségi, elnökségi tagok:

 • - Pető Zoltán, aki egyben alelnöki tisztséget tölt be.

 • - Tóth György gazdasági vezető.

 • - Dr. Hudák Péter, Zsóri Zsolt, elnökségi tagok.

 • - Nagy András, elnökségi póttag.Kiemelt napi rendi pontunk volt az Egyesületünk Közhasznú Szervezetté történő átalakulása, a Közhasznúság elérésének a megszavazása. Elérése érdekében szükséges a jelenlegi Alapszabályunk módosítása.

A törvényi előírások részletes ismertetése után következett a felmerült kérdések megvitatása, majd a Közhasznúság elérésének szavazásra bocsájtása.

Az Egyesületünk, mint közhasznú szervezeté történő átalakulását, - Jogállása: Közhasznú Szervezet - a jelenlévő tagság ellenszavazat nélkül támogatta, megszavazta!

A Közhasznú Szervezetté történő átalakulás érdekében szükséges a jelenlegi Alapszabályunk módosítása.

Az Alapszabály szükséges módosításának ismertetése következett.

A módosított Alapszabályt a jelenlévő tagság ellenszavazat nélkül támogatta, megszavazta!

Az elkészült anyagot hamarosan beadjuk a törvényszékre.

Az egyebek témakörben, fontos javaslatok hangoztak el amelyeket átbeszéltük, megvitattuk, majd határoztunk.

 • - Ismertettem, hogy a Tenyésztési Bizottság állatorvos szakértő tagjai állásfoglalást tettek az egyik tenyésztő társunk hozzám intézett kérése, kérdése kapcsán. A Tenyésztési Bizottság állatorvos tagjai felé tolmácsoltam a kérést, kérdést véleményezésre: „A szülők genetikai "PRA-mentessége" automatikusan eredményezi e az utód "PRA-mentességét" és a tenyésztőszervezet ezt vezesse rá az utód származási lapjára.”

Dr. Hudák Péter tenyésztési vezetőnk felszólalásában összefoglalta a döntésüket, a felvetett témát illetően:

Dobos András kollégámmal egyetértettünk abban, hogy:

1. tudomásunk szerint, a jelenlegi genetikai diagnosztikai eljárás nem "térképezi fel" egyértelműen a kuvasz fajta esetében a PRA genetikai hátterét, e tekintetben még van tennivaló (erről is beszéltünk: a fajta génállományának feltérképezése + klinikailag diagnosztizált PRA -mentes / PRA + egyedek összevetése a géntérképpel)

2. elvileg sem tudom elfogadni, hogy egy adott genetikai terheltségtől ( ráadásul egy nem 100 %-ban tisztázott öröklésmenetű terheltséget ) való mentességet ne az egyed, hanem felmenői genetikai vizsgálata alapján igazoljunk.”

- A Tenyésztési Bizottságot előreláthatólag, november hónapban összehívjuk. Akinek bármilyen javaslata van a Tenyésztési Programmal, vagy bármilyen témában, ami a tenyésztést érinti, kidolgozva, érvekkel alátámasztva, mit miért, miképpen készítse el írásos anyagát. Küldje el azt az Egyesület Székhelyére. A bizottság megvitatja és meghozza a döntését. • - Javasoltam, hogy a tenyészszemléinkre ezentúl vezessük be az előnevezést, ahogy azt már a kiállításokra történő nevezésnél jól megszoktuk. A tagság egyetértett a javaslattal.

 • Döntés született, hogy a nevezési határidő, a meghirdetett időpont előtt 10 nappal legyen.

Nevezést, az Egyesület székhelyére kérjük küldeni, elektronikus úton, e-mail: talizman7@freemail.hu vagy postai úton, az ETSZ MKFE Székhelyére : 1147 Budapest Gervay utca 117/ A nevezők létszáma, adata megtekinthető lesz a www.magyarkuvasz.hu honlapunkon.

A nevezők megtekintése azért is lényeges, mivel, ha a kiállítás napján, mellett, tartjuk meg a tenyészszemlét, ez esetben legalább három(!) kuvasz előnevezése szükséges!

Ha önállóan rendezzük meg a tenyészszemlét, legalább öt(!) kuvasz előnevezése szükséges! Amennyiben 10 nappal a meghirdetett időpontra nem jön össze az előírt létszám a tenyészszemle nem lesz megtartva!

A helyszíni nevezést sem vetjük el, azonban a helyszíni nevezés díja emelkedik: 5500 forint. Felhívnám a figyelmet, hogy aki az utolsó pillanatban dönti el, hogy tenyészszemlézni szeretné a kuvaszát, tehát a helyszínen akar nevezni, indulás előtt a saját érdekében nézze meg a honlapunkat, hogy az előírt létszámú nevezés megtörtént e, mert ha nem hiába fárad a helyszínre.

Nevezésnél el kell küldeni:

A kutya nevét, TKV jel számát, Chip számát, Születési idejét, Ívarát, a tulajdonos nevét.

4500 forint befizetését az Egyesület számlaszámára.

A befizetésnél fel kell tüntetni, milyen célból történt a befizetés, továbbá a tulajdonos nevét címét.

Ha valaki befizette az összeget, de nem jelenik meg, a befizetett összeget nem térítjük vissza, csak nagyon indokolt esetben!Az ETSZ MKFE a tenyészszemléjét, kizárólag saját hatáskörében végzi, annak rendezési jogát senkinek nem adja át!

Az ismertetett döntéseket, határozatot, a tagság ellenszavazat nélkül elfogadta, megszavazta!

Pető Zoltán alelnök ismertette, hogy 2014. október negyedikén tartjuk meg a „Klubkiállításunkat” Jászberényben, a szokásostól eltérő helyen, a „Jászberényi Mentőkutyás Iskolában”. Pontos címet, (helyszínt) részleteket, a napokban adjuk közre.

Jelentkezés: Pető Zoltánnál.

Nevezési határidő: szeptember 25 éjfél.

A nevezési díjat az Egyesület bankszámlaszámára kérjük befizetni, pontosan megjelölve, hogy ki fizette be, és milyen célból!

Nevezési díj: 2500 forint.

Kérjük a nevezésnél elküldeni a benevezett kutya származási lapjának a másolatát, a MEOESZ kártya másolatát, a befizetést igazoló szelvényt, valamint megjelölni melyik osztályba nevezi be kuvaszát.

Tenyészszemle, 14 órától.

Nevezési határidő szeptember 25 éjfél.

Jelentkezés az Egyesület székhelyén: E-mail: talizman7@freemail.hu

Vagy postai úton az Egyesület székhelyére a megjelölt időpont betartásával. • - A NÉBIH előírásának megfelelően alom ellenőrzést alom látogatást (előzetes egyeztetés a tenyésztővel, látogatási időpont) kell végezni. Megszervezése, - tárgyi és személyi feltétele - az Egyesület közeli feladata. Az Ország különböző területein tenyésztési felügyelőket kell megneveznünk. Jelentkezőket kérünk e feladatra, megfelelő szakmai háttér szükséges. • - Felvetettem a Baráth Zsolt által jelenleg működtetett, kuvasz adatbázis kérdésének az ügyét.

Aki létrehozta és kezeli a szervert, elajándékozná az Egyesületünknek. Abban maradtunk, hogy ez nagy érték, amellyel természetesen élnünk kell, de csak jogilag tiszta, ügyvéd által készített ajándékozási szerződést kell írni. Ez esetben az adatbázis kizárólag a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület tulajdonába kerül és minden szempontból az Egyesület rendelkezhet vele. Ha ez megtörtént az adatbázis jelenlegi kezelőjén Baráth Zsolton kívül, legalább még egy hozzáértő szakembert, felkér az Egyesület elnöksége, hogy segítsen e felellőség teljes munka végzésében.

Az adatbázisnak az Egyesület részére ajándékozását a fönt megjelölt szempontok figyelembevételével, a tagság ellenszavazat nélkül köszönettel elfogadta, megszavazta.

 • - Petrovácz Attila a „Kuvasz Hírek” ügyében szólalt fel. Kérte a tagság aktivitását, hogy minél több anyag érkezzen meg. Két év anyaga kerül majd az olvasó elé, ennek várható időpontja a 2015. év, évzáró évnyitó vacsora időpontja, ahol szeretnénk kiosztani a Kuvasz Híreket, díja várhatóan az előállítás költsége lesz.

 • - Többen is felszólaltak az MKFE facebook csoport oldalon időnként meg-megjelenő, oda nem illő másokat sértő, megalázó bejegyzésekről, azoknak, időnkénti felbukkanásáról, amely súlyosan veszélyezteti a fajtát szerető, kedvelő, kuvaszos közösségről alkotott pozitív véleményt. Nagyon nem kedveznek ezek a felszólalások a kuvasznak, valamint ETSZ MKFE – közösségének sem. A kifogásolt írások, nem az MKFE tagjaitól származnak, többnyire az Egyesület közelében sem lévőktől.

Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy az ilyen írások elkövetői súlyosabb esetben kizárásra kerüljenek.A közgyűlést bezárását követően mindenkinek megköszöntem, a belénk vetett bizalmat, amelyet eddigi munkánk elismerésének is tekintjük. Kértem mindenkinek a segítségét, aktív részvételét, hisz közös dolgainkat csakis együtt tudjuk megoldani.

Budapest, 2014. szeptember 3.

ETSZ Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetőségének a nevében,

Pischoff Ferenc elnök

vissza