Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

Beszámoló a 2013. január hetedikei tárgyalásról.

 

A Volt és jelenlegi vezetés januári minisztériumi tárgyalásának beszámolója. A találkozó informális jellegű volt.

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület tájékoztatója!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalban folytatott tárgyalásunkról.


Személyes meghallgatáson  voltunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalban.
Juhász József volt elnökünk, dr. Harcos Gábor jelenlegi elnökünk, Dr. Hudák Péter tenyésztési szaktanácsadónk,  Pischoff Ferencné fajtamentő, Pischoff Ferenc előző és a korábbi klub titkára képviselte a Magyar Kuvasz Fajtagondozó egyesületünket.
A meghallgatáson Juhász József korábbi elnökünk részletesen vázolta a két kuvasz klub kialakulásának, létrejöttének a körülményeit, majd szemléletesen beszámolt arról, hogy a dr. Nagy Ferenc féle Hungária Kuvasz (HKK)  Klub az elmúlt években semmit sem tett a fajta érdekében! Igaz 2012. év augusztusában attól való félelmükben,  hogy esetleg visszavonják az állami elismertséget a klubjuktól, gyorsan tartottak egy un.  konfirmálást, amelyen mindössze két kuvasz jelent meg!  Az elmúlt években ha a  HKK - n múlt volna a kuvasz sorsa, amely jelenleg az állami elismertséget élvezi (?) a kuvasz mára már kilátástalan helyzetben lenne!
Pischoff Ferenc hozzászólásában kifejtette, a MEOE Hungária Kuvasz Klub (MEOE HKK) folyamatosan hosszú éveken át végezte lelkiismeretesen a szakmai, a tenyésztői munkát, a tagság széleskörű bevonásával. Amennyiben a MEOE HKK vezetősége, a tagsága, a tenyésztői, nem dolgoztak  volna az elmúlt éveken át oly sokat a kuvaszért: kiállítások, szakmai napok, főtenyészszemlék, alaptermészet vizsgálat, kuvasz munkaverseny, évzáró - évnyitó klubnap, szakmai kiadványok, (Kuvasz hírek, Kisokos stb) kimagasló eredményekért díjazások,  stb. mára már jóval szegényebb lenne a törzskönyvezett állomány, ha egyáltalán lenne.
dr. Harcos Gábor jelenlegi elnökünk közölte a jelenlévő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tárgyaló delegációjával, hogy a MEOE Hungária Kuvasz Klub, a MEOE előírását teljesítette,  és Önálló Jogú Szervezetté /2012. évben/ átalakult, Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület néven. Továbbá ismertette,  hogy  az egyesület  célja, szellemisége továbbra sem  változott, változik.
Pischoff Ferenc  kérdésére, hogy dr Nagy Ferenc féle HKK milyen jogon vitte el magával  az állami elismert tenyésztői szervezet címet, amikor lemondott 2006. - ban, azt ugyanis a MEOE HKK eredményeire, a tagság tulajdonában lévő kutyák számára,  a tenyésztők áldozatos lelkiismeretes munkájának eredményére hivatkozva kérte és kapta meg? A válasz: nem ismerjük a körülményeket. (!?)
Mindent megértettek a tárgyaló partnereink, még azt is elfogadják, hogy esetleg igazunk is lehet. Elmondták továbbá, hogy a mi és a miénkhez hasonló gondokkal küszködő egyesületek problémáinak a megoldására nem tudják még a kiutat, mivel semmiféle szankcionálási jogkörrel nem rendelkeznek. A fennálló törvény paragrafusa szerint kell eljárniuk, azt ők nem változtathatják meg.
Azt is tudják, hogy számos hasonló helyzetben  lévő  kutyás egyesület (Önálló Jogú Szervezet, MEOE szerződés, FCI elismertség) végzi lelkiismeretesen a fajta iránti elkötelezettséggel a munkáját, de rájuk nézve nem jó hír, hogy Magyarországon pillanatnyilag egy adott fajtára, csak egy szervezet kaphatja meg az államilag elismert tenyésztői szervezet címet. (???) Mivel a törvény a kutyát "egy kalap alá veszi" a lábasjószágokkal, (szarvasmarha, sertés,  juh, ló, stb) és az egyéb jószágokkal, annak az lett a negatív következménye, hogy az állattenyésztéssel kapcsolatos szakmai irányítást, jelenleg csak az államilag elismert  tenyésztői szervezetek végezhetik jogszerűen  hazánkban. Ennek a rendeletnek  köszönhetően, a munkájukat éveken át lelkiismeretesen végzett tenyésztői szervezetek, klubok, egyesületek, igazságtalanul hátrányba kerülnek!
A tenyésztés a hobbi tenyésztők kezében volt, és van, már igen hosszú évtizedek óta. Nemzeti kutyafajtáink, hogy jelenleg még léteznek fajtatisztán ez is az ő érdemük! A kutya nem élelmiszer hazánkban, miért vonatkozik a jószágokra vonatkozó tenyésztői, tenyésztési törvény, - amely kiterjed a teljesítményvizsgálatra, törzskönyvezésre, a tenyésztési programra - a kutyákra? Ez elfogadhatatlan, a hobbi kutyázásra nézve pedig sértő, a munkájukat eddig lelkiismeretesen, szakmailag magas színvonalon végzőkre nézve pedig kirekesztő! Ezekkel a gondolatokkal próbáltuk érzékeltetni a helyzetünket tárgyaló partnereinkkel.
Németh Csaba igazgató Úr a Nemzeti Élelmiszerlánc - biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóságának az igazgatója abban egyet értett velünk, hogy az állattenyésztési törvényből a kutyának ki kellene kerülnie! Ez minden problémának a forrása! Megtudtuk azt is, hogy ők többször is kihúzták a kutyát a törvénytervezetből, de az érthetetlen ok miatt mindig visszakerült oda!  (???)
A rendelet a jelenlegi kaotikus állapotok miatt (számos hasonló egyesület van a miénkkel hasonló helyzetben) egyik napról a másikra még változhat, és talán a jövő rendelet ez irányban fog elmenni.
Pischoff Ferenc hozzászólásában elmondta, hogy a hazai állattenyésztési törvény az Európai Uniós jogszabállyal nem kompatibilis!
Ezt jól tudjuk volt a válasz. A probléma viszont az, ha hazánkban több egyesület, szervezet, is megkapná az állami elismert tenyésztői szervezet címet, összeomlana Magyarországon az állattenyésztési ágazat, fejtette ki a véleményét Németh Csaba.
Abban nem volt vita köztünk, hogy a megoldás  egyértelműen az lehetne, ha kutya ki kerülne az állattenyésztési törvényből rendeletből.
A tárgyalások folynak minden irányban.  Semmi sincs kőbe vésve. "Egyik napról a másikra bármi változhat" fejtette ki a véleményét ismét Németh Csaba
Természetesen megértették a helyzetünket, de a törvény az ő kezüket is megköti. Németh Csaba Igazgató Úr azt is elmondta, hogy  fordulhatunk akár bírósághoz is jogsértés címen.  Az is kiderült, ha a bíróság az államilag elismert tenyésztői szervezeti kérelmünket elutasítaná, az a döntés akár  alkotmány ellenes is lehetne!
Németh Csaba azt is közölte, hogy ebben az esetben az alkotmány bíróság  valószínű, hogy  nekünk adna igazat, de ezt egy hosszú bírósági eljárásnak kellene  megelőznie.
A jelenlegi helyzet teljes mértékben elfogadhatatlan, igazságtalan, hangoztattuk!
A MEOE keretén belül számos Önálló Jogú Szervezet várja, hogy ez a méltatlan helyzet orvoslásra kerüljön, mert a jelenlegi törvény  olyan egyesületeket, klubokat,  hozhat, hoz nyerő pozícióba, amelyek az adott fajta érdekében, éveken keresztül semmit sem tettek, ültek a babérjaikon, nincs mögöttük számottevő tagság, kutya, továbbá értékelhető szakmai munka.
Egyébként a tárgyaláson nyomatékosan felhívták a figyelmünket, hogy a másik klubnak kötelessége kiadni a tenyésztési szabályzatukat, továbbá, ha valaki a mi egyesületünkből annak  előírása szerint, felkészíti a kutyáját, elviszi a tenyészszemléjükre kötelességük őt fogadni. A törzskönyvezést sem tagadhatják meg!
2013 . 05. 31.-ig pedig bármilyen rendezvényt megtarthatunk, kiállítás tenyészszemle stb.
Minden olyan rendezvényt, 2013. június 01. től továbbra is rendezhetünk, a jelenlegi rendelet szerint, amely a tenyésztésbe nem szól bele.
A MEOE- hoz továbbra is partneri együttműködési szerződés köt,  FCI joggal.
A  tárgyaláson lényegében nem sikerült eredményt elérnünk, persze ez nem rajtunk múlott, az állattenyésztési törvény egyenlőre felül ír mindent. Törvény védi azt, amelyet meg kellene változtatnia!
Persze még minden megváltozhat, ez a jelenlegi tárgyaláson is világosan kiderült. Többek közt az is elképzelhető, hogy a kutya kikerül a törvényből.

A "Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület" jelenlegi vezetőségének az állásfoglalása:
A tökéletes megoldás az lenne ha a két klub közös tisztújító közgyűlést írna ki, és azt egy  tisztességes demokratikus választás követné.
A megalakult közös kuvasz klub, vagy egyesület, vagy szövetség vezetősége, demokratikus formában, a tagság bevonásával, a kuvasz iránt érzett elkötelezettségből, alázattal, szakmailag magas szinten végezné a továbbiakban a szolgálatát.
A Magyar Kuvasz fajtagondozó Egyesület vezetősége ez irányban többször is lépett,  javasolta a fönti megoldást, de a másik oldalról még válasz nem érkezett!
A MEOE Elnöke Korózs András Úr tárgyalt egyébként a másik klub vezetőivel. Egyenlőre nem született megállapodás, aláírás, megegyezés.
Korózs András Úr azt is, közölte, velünk, hogy  a "Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület" vezetőségének a  döntése nélkül nem ír alá semmit, a dr. Nagy Ferenc féle HKK - val!
A jelenlegi egyeztetésből, annyi kiderült, hogy a MEOE tagjai és a másik fél tagjai egymás rendezvényeire azonos áron nevezhetnek, az átjárhatóságot is biztosítani kell, mivel ez mindkét fél közös érdeke.
Ahogy Korózs András Elnök Úr  ideje  engedi összehív bennünket vázolja a jövőbeni  cselekvési lehetőségeinket.
Ha a törvényhozók a föntiekben ismertetett FVM rendeletet a jelenlegi aggályos formában 2013. 05. 31.- e után is változatlan formában  hagyják, egyesületünk akkor is tovább működhet, működik, hisz minden olyan jog, kedvezmény, amelyet a MEOE -vel kötött együttműködési szerződésünk tartalmaz, azok az egyesületünk tagjai számára természetes, hogy  továbbra is megmaradnak.
A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület a MEOE szerződött partnere és e vonatkozásban FCI elismertséggel is rendelkezik.
Amíg a kocka nem fordul, - ami bármikor bekövetkezhet, lásd a fönt ismertetett helyzetet - addig a tagjaink legfeljebb a másik klubnál  törzskönyveztetnek és elmennek, akiknek persze szükségük lehet rá a tenyészszemléjükre, 2013. 05. 31. - e után.
A kuvasz ebfajta elismert tenyésztő szervezete, amely jelenleg a HKK, kötelessége fogadni, a teljesítményvizsgálatra (tenyészszemle) jelentkezőt, továbbá a  törzskönyvezést elvégezni, anélkül, hogy belépne bárki is a klubjukba!
Lásd. 64/1998.(XII.31.) FVM rendelet 8.§ - a." :
A Rendelet 8.§ paragrafusa (1) bekezdése szerint a tenyésztő szervezet köteles mindazon tenyésztő ebének a teljesítményvizsgálatát elvégezni, vagy elvégeztetni, aki azt kéri, valamint az ebet törzskönyvezni és származási igazolással ellátni, ha az a tenyésztő szervezet elismerésben szereplő fajtához tartozik, a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs, és a tenyésztő az adott fajta tenyésztési programját elfogadja.
Idáig sem volt hazánkban minden kuvaszos a mi klubunk tagja, - vagy egyik klubnak sem volt  a tagja - többen a helyi szervezetekhez léptek be, vagy oda sem, de hozzánk hozták a tenyészszemléinkre a kuvaszaikat.
Átvitt értelemben, amíg nem történik változás,  előreláthatólag júniustól, mi lehetünk a "helyi szervezet, egyesület"
Egyesületünk a tagság széles körű bevonásával, kizárólag demokratikus formában, a kuvasz iránt érzett elkötelezettségből, szeretetből, alázattal, szakmailag magas szinten , a mindenkori törvény előírása szerint kíván működni,
A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége várja soraiba a kuvasz szeretőket, kedvelőket, tartókat, tenyésztőket, pártolókat, továbbá mindazokat, akik az egyesületünk célkitűzésével, programjával egyetért.
Minél erősebb az egyesületünk, annál többre leszünk képesek.
Rendezvényeink nyitottak bárki számára.
Mindenki szeretettel várunk!
Az első félévi programunkról  részletes ismertetés a honlapon olvasható!    www.magyarkuvasz.hu
2013. február. 03
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége.

vissza