Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 3532  Miskolc Testvériség utca 67.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
3931. Mezőzombor Kölcsey u. 45.

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Miskolc Testvériség utca 67.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Zsóri Zsolt
Telefon: +36 20 384 2429
Fajtamentés: Pischoff Ferencné

Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

A MAKU Park adott otthont 2021 május 29-én az MKKFE tenyészszemléjének.

 

Leköszönő vezetőségünk záró rendezvénye volt a mai tenyészszemle, amelyet a MAKU Park több hektáros kutyás szabadidő parkjában, kiemelkedően szép környezetben tartottunk meg. Dr. Siegler Konrád a park tulajdonosa nagy szeretettel, kitüntető gondoskodással fogadott bennünket. Hálás köszönet érte!

Tagjaink közül voltak, akik finom házi pogácsával és üdítővel leptek meg bennünket, köszönet érte. Vezetőségünk tagjai, a tenyésztésvezetőnk, valamint MKFE tagjaink közül többen is eljöttek. Küllembíró Géczi Imre, őrző-védő teljesítménybíró Pischoff Ferenc volt.
Ez évben már három, előre meghirdetett tenyészszemlét rendeztünk, valamint egyet a „Kuvasz őr” program keretében, eredeti környezetben dolgozó kuvaszok részére. A négy tenyészszemlén összesen 43 kuvasz vett részt.
A tenyészszemle küllem bírálatán megjelent kuvaszok magas minőségét jellemzi, hogy a 12 kuvaszból nyolcan kiválóan megfeleltek. „Alaptermészet Vizsgálaton” szélsőséges teljesítményt mutattak, a kuvaszok, a megjelent 12 kuvasznak majd a fele épp-hogy megfelelt. A gyengébb teljesítmény hátterében számos ok állhat, pl. fiatal éretlen kor, tapasztalanság, ingerszegény környezet, tétova, erőtlen, következetlen gazda. A mezőny másik fele magabiztos, élénk bátor viselkedésükkel méltán hívták fel magukra a figyelmet. A „Kiválóan megfelelt” minősítésű kuvaszok közül, Pusztahegyi Bátor Csahos imponáló bátor, magabiztos, energikus viselkedését, a legmagasabb 100 pontra értékeltem. A tenyész párosításnál kiemelt figyelmet kell fordítani a belső értékek meglétére, pl. magabiztosság, bátorság, temperamentum, önállóság, érdeklődés, figyelem, etc. A tenyésztők figyelmébe ajánlom a bírók által kitöltött bírálati lapok tanulmányozását, (aki a tenyészszemlén részt vett, megkapja az eredeti bírálati lapot) mivel ott fontos információkhoz juthatnak, küllem + viselkedés. Az „Alaptermészet Vizsgálaton” elért pontszám jelzésértékű, az adott egyed viselkedését illetően. (össz pontszám: 0-100 pont, 70 pont alatt nem felelt meg, 70-94.5 megfelelt, 95-100 kiválóan megfelelt.) Összegezve: „Alaptermészet Vizsgálaton” 6 kuvasz „Kiválóan megfelelt” 5 kuvasz „Megfelelt” 1 kuvasz „Nem felelt meg” (Visszarendelve, indokolatlanul, váratlanul támadó, kezelhetetlen agresszív viselkedése miatt)
Remélhetőleg ez évben és a jövőben is számos jó képességű és kiváló küllemű kuvaszokkal fogunk találkozni. Eddigi működésünk során évente általában 6 tenyészszemlét rendeztünk, 2014-2021 (május 29) időszaka közt.
A mai rendezvényünk érdekessége volt, hogy éppen hét éve 2014 májusban kaptunk meg az állami elismertséget, amely majd egy éve húzódó áldatlan kilátástalan korszaknak vetett véget, újra elindulhatott, és most már az MKFE égisze alatt a törzskönyvezés. Stabil nyugodt helyzet állt elő. A tenyésztők fellégezhettek. Korábban többen külföldön intézték FCI származási lap kérelmüket, megelégelve az ügyintézés akadozását, az időnkénti hosszabb leállást. A biztonság érzete, a stabilitás, a segítő szándék egyhamar vissza hozta őket. Töretlen lendülettel, számos akadályt, legyőzve, időnkét az emberi irigységgel fűszerezett gáncsoskodásokkal is szembesülve, nagy lelkesedéssel elszántan, dolgoztunk, a kitűzött cél elérése érdekében, belevetve magunkat a felelősségteljes munkába. 2014 július elsején postáztuk Egyesületünk által kiadott első FCI származási lapot, amely mára közelít a kétezerhez.
Bízom benne, hogy a staféta bot átadását követően a felálló új vezetőség példánkat követve, ugyanolyan töretlen lendülettel a tagság iránt érzett tisztelettel, a tenyésztők megbecsülésével, kifejezett segítő szándékkal végzi majd nagy felelősséggel járó munkáját, mint ahogy mi tettük. Ehhez kivánok sok erőt, kitartást, elkötelezettséget, jó egészséget, a tagság részéről pedig minél több segítséget adó konstruktív együttműködést a vezetőség felé és egymás irányába is.
Pischoff Ferenc

vissza