Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

2018. december nyolcadikán tartottuk Egyesületünk ez évi utolsó záró rendezvényét.

 

Az egyesületi nap programja.
Beszámoló a 2018-as év rendezvényeiről, eseményeiről. Az egyesület eredményeiről.
Tájékoztatás a 2019 év tervezett programjairól.
Az egyesületi nap második részében tenyésztéshez kapcsolódó előadások voltak.

Beszámoló

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik eljöttek, jelenlétükkel megtisztelték Egyesületi napunkat.

Többen is szorgoskodtak otthonukban és finomabbnál finomabb süteményeket készítettek az Egyesületi napon megjelentek számára, voltak, akik üdítővel, vagy különféle finomságokkal kedveskedtek, hálás köszönet érte!

Ezen a fórumon is megköszönöm mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal segítettek és azoknak, akik bármit is hozzá tettek Egyesületünk, és a kuvasz jó hírének a megőrzéséhez, pl. egy tenyészszemlén, vagy kiállításon történt részvétellel, kutyás sportban elért eredményes szerepléssel, vagy aki fontosnak érezte, hogy részt vegyen egy-egy szakmai továbbképzésen a minőségi tenyésztés elérése érdekében.

Megköszöntem, a MAKU Park alapítvány immár harmadik évben nyújtott anyagi támogatását Egyesületünknek. Megköszöntem és megköszönöm mindazoknak, akik adójuk 1%-ának felajánlásával sokat segítettek munkánk anyagi hátterének biztosításában kérjük, hogy továbbra is gondoljanak ránk.

Egyesületi napunk első felében beszámoltam az év fontosabb eseményeiről, az elért eredményeinkről, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Eseményekben bővelkedő év volt a 2018-as esztendő. Szakmai rendezvényünkön a tenyészszemlén ez évben is magas létszámmal vettek részt kuvaszosaink. Ami örvendetes, hogy évről évre egyre több fiatalt és az új tenyésztőt üdvözölhetünk a sorainkban. A kiállításainkon mind küllemben mind viselkedésben a hazai és a külföldi bírók a legnagyobb elismeréssel szóltak a megjelent kuvaszokról. Tenyésztőink magas szakmai felkészültségének, a fajta iránt érzett szeretetüknek, lelkiismeretes munkájuknak köszönhető e siker, amelynek nyertese elsősorban a kuvasz és persze azok, akik kedvelik e fajtát.

Tettre kész Egyesület vagyunk számos megvalósításra váró cél, terv van a tarsolyunkban. Mindent megteszünk, mint ahogy idáig is, tettük, hogy kitűzött céljainkat sikerre vigyük.

Tenyésztőink ez évben is kiválóan alkalmazkodtak egy eddig ismeretlen feladathoz. 2018 január elsejétől bevezetésre került a DNS alapú származás ellenőrzés. Tenyésztőink komolyan vették, az előírásokat betartva hibátlan mintákat adtak le NÉBIH labornak. Sikeres volt a Hungarikum osztályra /Agrár Minisztérium/ beadott pályázatunk, 2018 május 29.-től Hungarikum Védjegy használatra jogosult az Egyesületünk, amelyet kizárólag magas minőségű, kiemelt „terméken” lehet alkalmazni. A minden követelménynek megfelelő párosításból született utódok részére kiadott védjeggyel ellátott származási lappal, talán sikerül ellensúlyoznunk a szaporítók erő fölényét.

Sikeresen beindult, „Kuvasz a Polgárőrségben Program” a Minisztérium, az Országos Polgárőrség, valamint a MEOESZ és a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület részvételével. Tavasszal öt kis kuvaszt adtunk át ünnepélyes keretek között Dunakeszin az Országos Rendőrség kiképző bázisán. Ezeknek a kuvaszoknak kb. 2 év múlva az Országos Rendőrkapitány által összeállított vizsgaszabályzatból kell majd sikeres vizsgát tenniük, hogy részt vehessenek a járőr szolgálatban. A vizsga anyagának a fő része három magas színvonalú őrző-védő munka. A nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt Keszi Jázmin kuvaszom 10 évesen Dunakeszin a rendőrség kiképző-oktató bázisán egy 100 éves álmot beteljesítve elsőként sikeres vizsgát tett és járőrszolgálatra alkalmas bizonyítványt kapott, ezzel a fajta elismerését vívta ki. A teljesítményével példát mutatott, a felnövekvő kis kuvaszok polgárőr gazdáinak, hogy a vizsga anyaga teljesíthető.

Eredményesen működik a „Kuvasz Őr Program” hála Szép Ábrahám vadgazda mérnöknek a program irányítójának, lelkes, minden áldozatot vállaló megálmodójának, vezetőjének. Ez év elején a programban dolgozó kuvaszok közül négyen vettek részt a tenyészszemlén és gond nélkül teljesítették az előírtakat. Rendszeresen járunk a Bükki Nemzeti Park szakembereivel lakossági fórumokra, hogy a vadvédelem keretén belül munkát biztosítsunk minél több kuvasznak. Ezeken a fórumokon Szép Ábrahám a „Kuvasz Őr Programról,” a programban dolgozó kuvaszokról színvonalas előadást tartott.

Rendezvényeink, kiállításaink tenyészszemléink, jó hangulatban teltek el, nagy látogatottság jellemezte mindegyiket. A beszámolóm után a 2019. évre tervezett programjainkat ismertettem, amely közül kiemelkedik a három napos „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia” amelyre várjuk a hazai és a határainkon túli tenyésztőket, szakembereket. Az előkészületek elkezdődtek. Részletes programjaink hamarosan a www.magyarkuvasz.hu oldalon lesz olvasható.

Három kiállítást tartunk, valamint egyet közösen a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesülettel. Helyszín és időpont a www.magyarkuvasz.hu oldalon hamarosan olvasható lesz. Tenyészszemléink időpontjai és helyszínei igény szerint rugalmasan alakul, ezzel is igyekszünk tenyésztőinknek kedvezni.

Az 1990 –es évek második felében nagy sikerrel rendeztünk évről-évre „Őrző - Védő versenyt” „Az Év legbátrabb kuvasza” címért. Ezentúl e program Egyesületünk rendezvényei közt minden évben szerepelni fog. Várjuk a bátor kuvaszokat és a gazdájukat.

Egyesületi napunk további részében két kiemelkedő magas színvonalú szakmai előadásnak lehettünk szem és fültanúi. Először a mindenki számára figyelemre méltó, értékes előadásában Dr. Varga László a Gödöllői Szent István Egyetem Genetikai tanszékének vezetője beszélt a rokontenyésztés genetikai hátteréről. Figyelmeztetett, hogy még a távolabbi rokontenyésztés is nagyon veszélyes, mert az állomány egészségi állapotának leromlásához vezet. A kuvaszfajta tudományos genetikai vizsgálatainak fényében, melyet maga végzett, megállapította, hogy a beltenyésztettségi mutató még rendben van, de ilyen alacsony egyedszám mellett nagyon vigyázni kell ennek megőrzésére.

A következő előadásban Dr. Hudák Péter tenyésztésvezetőnk, a HáGK munkatársa számolt be az elmúlt évek során a tenyészszemlén begyűjtött mérési adatokról, valamint a mérési adatok elemzéséről és az ebből levont következtetésekről. A mért adatok átlagát testtájanként vetette össze a hivatalos standard számokkal. Sok érdekes információhoz jutottunk.

Az előadások igen sok tanulsággal szolgáltak, amely ismereteket a tenyész pár kiválasztásánál kamatoztatni lehet és a lelkiismeretes tenyésztéshez szükséges megszívlelni.

Az előadások kapcsán csakúgy záporoztak a kérdések az előadók felé, akik alig győzték megválaszolni a feltett kérdéseket. Óriási élmény volt, sokat tanultunk a válaszokból.

Este 20 óra körül vettünk búcsút egymástól, többen jöttek az ország távoli részéből is, ennek ellenére végig kitartottak. /Debrecen, Szeged, Dunántúl egy-egy régiójából)

Köszönöm mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték ez évi utolsó rendezvényünket.

Remélem, hogy mindenki szerencsésen hazaérkezett.

Találkozunk jövőre rendezvényeinken.

Pischoff Ferenc, és az MKFE vezetősége 2018. december 12.

vissza