Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Tisztelt Kuvasz Tenyésztők! Tisztelt MKFE Tagjaink! III. Tájékoztató, DNS alapú származás

2018.08.23.

Általános leírás:
2018. január 1-én és azt követően született magyar ebfajták esetén a törzskönyvezés feltétele a kölykök DNS alapú származás ellenőrzése, valamint a szülőktől vérmintát kell küldeni a NÉBIH Genetikai Laboratóriumába.

Erről a 62/2016.(IX.16) FM rendelet 6. § (2) rendelkezik:
„A magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni, amelynek elvégzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet tenyésztési programjával összehangolja.”
A származásellenőrzést, valamint a szülőktől vett vérmintát a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságának Genetikai Laboratóriuma végzi.
A szülőpártól kizárólag vérmintát, a kölyköktől a megfelelő körültekintéssel, a NÉBIH előírása szerint levett szájnyálkahártya-kaparék minta is elegendő, vagy vérrel itatott tampon.
2018 04. 23-tól, a NÉBIH módosította előző előírását a szájnyálkahártya kaparék mintavétel tekintetében.
Lehetősség szerint vérrel átitatott tampont, vagy vérmintát kér
Szájnyálkahártya kaparék beküldése esetén a laboratórium az ismételt vizsgálat költségét nem vállalja, azt a tenyésztőnek kell kifizetnie: 8661+ forint+ÁFA.
A mintavétel során feltétlenül szükséges a mintavételi csövek megjelölése a későbbi azonosíthatóság érdekében.
A szülőktől a vér mintavételt a kutya chipszámának ellenőrzésével kizárólag az állatorvos végezheti.
A szájnyálkahártya kaparék mintát, a kölyöknél a tenyésztésvezető, vagy az MKFE által megnevezett tenyésztési felügyelő, is elvégezheti, aki aláírásával és esetleg pecsétjével is hitelesíti a mintavételt.

A kuvasz törzskönyvezése, a származási lap ügyintézésének az elindítása, kizárólag a NÉBIH által visszaigazolt egyed DNS profiljának eredményessége után lehetséges!

Tenyészállatok mintavétele, a szülőpártól /apa, anya/

A születendő alom szüleitől vérmintát kell küldeni a NÉBIH Genetikai Laboratóriumába.
A vizsgálat díja 8661 Ft+ÁFA. A Magyar ebfajták esetében a NÉBIH állami költségvetési támogatásból finanszírozza, így a tenyésztő számára ingyenes!
Az egyed DNS profilja az élete során nem változik, így a tenyészállatok esetében egy vérvizsgálat szükséges, ez az eredmény a később vizsgálandó utódokhoz is megfelelő.
A vérvételt kizárólag állatorvos végezheti!
A vizsgálathoz az állatorvos által levett 2-5 ml alvadásban gátolt (EDTA, Heparin) vérminta szükséges. A mintavétel után szükséges a cső gondos átforgatása!
A mintákat kísérőirattal kell beküldeni, - „Vizsgálatkérő Lap” - a NÉBIH laboratóriumba.
A „Vizsgálatkérő Lapot” mintavétel előtt le kell tölteni a számítógépre, a számítógépen kitölteni, kinyomtatni.
A „Vizsgálatkérő Lap” (MKFE honlapjáról is letölthető, 30 sz. melléklet) a következő linken érhető el:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/43858/Kutya+DNS+vizsg%C3%A1lat+k%C3%A9r%C5%91+lap_ v9.pdf/62adab74-97d3-37db-3d1e-e1defaf9b2a7
A kitöltés és elektronikus elküldés után kérjük a kitöltött PDF dokumentumot nyomtassa ki, a megrendelő/kötelezettségvállaló írja alá és csatolja a mintákhoz!
„Vizsgálatkérő Lapot” az állatorvos, és a tenyésztő/eb tulajdonosa (kötelezettségvállaló) is írják alá!
Akinek nincs, lehetősége elektronikus úton kitölteni a „Vizsgálatkérő Lapot” megteheti hagyományos formában is.
A „Vizsgálatkérő Lapon” az MKFE székhely e-mail címét: talizman848@gmail.com is kérjük feltüntetni, mivel a NÉBIH az MKFE székhelyre is megküldi az eredményt.
A gazdasági szervezetre és fizetésre vonatkozó rovatokat nem kell kitölteni.
A levett mintát a kísérő nyomtatvánnyal együtt el kell, juttatni az alábbi címre:
NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, Genetikai Laboratórium, 1143. Budapest, Tábornok u. 02

A Laboratórium az ISAG standard alapján kiállított DNS kártyákat tudja elfogadni, amennyiben a szülő/ szülők DNS vizsgálata már más laboratóriumban megtörtént.

Külföldi fedeztetés esetén a kantól DNS kártyára van szükség, ennek hiányában saját költségen lehetőség van a NÉBIH Laboratóriumban a DNS vizsgálat elvégzésére.


Kölyköktől, a mintavétellel kapcsolatos teendők

A kölykök megszületése után a tenyésztő online alombejelentő lapot állít ki, MKFE Tenyésztési Program „Alombejelentő a 14. napig.” 1. Számú Melléklet. Letölthető: www.magyarkuvasz.hu pontos kitöltés, aláírás után eljuttatja az Egyesület székhelyére. A NÉBIH által biztosított csőben elhelyezett vizsgálati tampont tartalmazó dupla csöveket, az „Alombejelentő a 14. napig” (1. Számú Melléklet) dokumentumnak az MKFE székhelyre történt beérkezését követően a tenyésztő részére, a megadott címre, postai úton megküldjük.
Mintavétel: A DNS mintát célszerű a chip behelyezésével egy időben levenni!
A DNS mintavétel a kölyöktől kétféle módon javasolt:
1.) Valamely vérbő terület megszúrásával (fül, szájnyálkahártya, véna, stb.) a NÉBIH által biztosított csőben elhelyezett vizsgálati tampon vérrel átitatva.
2.) Szájnyálkahártya kaparék vételével, amíg a tampon erősen rózsaszínű, vagy piros nem lesz!
Szájnyálkahártya kaparék beküldése esetén a laboratórium az ismételt vizsgálat költségét nem vállalja, azt a tenyésztőnek kell kifizetnie! /8661 forint+ÁFA/ Módosítás: 2018. 04. 23.-tól lépett érvénybe!
DNS mintavétel leírása, a szájnyálkahártya kaparék vétel esetén. A mintavétel során feltétlenül szükséges a mintavételi csövek megjelölése a későbbi azonosíthatóság érdekében. A mintavételt a kutya chipszámának ellenőrzésével végezheti állatorvos, aki aláírásával és pecséttel hitelesíti a mintavételt.
Mintavétel leírása: /Fél órával a mintavétel előtt tilos enni, adni a kutyának!/
Nyissa ki a kutya száját és mindkét oldalon 8-10-szer, körkörös mozdulattal a mintavételi eszköz nyelét forgatva dörzsölje meg a tamponnal a szájüreg belső felületét, a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán, amíg a tampon erősen rózsaszínű, vagy piros nem lesz! Ezt követően kiemelten fontos a minta teljes kiszárítása!
Kutyánként két tamponra van szükség! Szállításig a mintákat célszerű a hűtőben (nem fagyasztóban) tárolni.
Az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve bizonyítást nyert, hogy aki körültekintőem előírás szerint végzi a szájnyálka kaparék mintavételt, a beküldött minta értékelhető, tehát felesleges a kölyökkutyától vért venni.
A mintákat kísérőirattal kell beküldeni, - „Vizsgálatkérő Lap” - a NÉBIH laboratóriumba.
A „Vizsgálatkérő Lapot” mintavétel előtt le kell tölteni a számítógépre, a számítógépen kitölteni, kinyomtatni.
A „Vizsgálatkérő Lap” (MKFE honlapjáról is letölthető, 30 sz. melléklet) a következő linken érhető el:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/43858/Kutya+DNS+vizsg%C3%A1lat+k%C3%A9r%C5%91+lap_ v9.pdf/62adab74-97d3-37db-3d1e-e1defaf9b2a7
A kitöltés és elektronikus elküldés után kérjük a kitöltött PDF dokumentumot nyomtassa ki, a megrendelő/kötelezettségvállaló írja alá és csatolja a mintákhoz!
„Vizsgálatkérő Lapot” az állatorvos, és a tenyésztő/eb tulajdonosa (kötelezettségvállaló) is írják alá!
Akinek nincs, lehetősége elektronikus úton kitölteni a „Vizsgálatkérő Lapot” megteheti hagyományos formában is.
A „Vizsgálatkérő Lapon” az MKFE székhely e-mail címét: talizman848@gmail.com is kérjük feltüntetni, mivel a NÉBIH az MKFE székhelyre is megküldi az eredményt. Figyelem! Értelemszerűen a gazdasági szervezetre és fizetésre vonatkozó rovatokat nem kell kitölteni.
A levett mintát a kísérő nyomtatvánnyal,- Vizsgálatkérő Lap - együtt el kell, juttatni az alábbi címre:
NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, Genetikai Laboratórium, 1143. Budapest, Tábornok u. 02

További plusz teendő az anya apa vérvétele kapcsán!

Kuvasz géntérképének felállítása, valamint tudományos kutatási célból kérünk plusz vérmintát, valamint a kísérő dokumentumokat küldeni, a HáGK-ba./ MKFE Tenyésztési Program, /29. Számú Melléklet/
Kutatási célú biológiai mintagyűjtés technikai útmutatója.
A minta jellege: alvadásban gátolt (EDTA) vérminta mindkét szülőtől, min. 2-5 ml.
Minta megjelölése: Chip szám, felragasztott szelvény vagy felírt 15 tagú szám.
Mintavevő, kizárólag az állatorvos!
A vérmintához csatolandó:
Származási igazolás jól olvasható kétoldalas fénymásolata-mindkét szülőtől.
Tenyészszemle bírálati lapjának a fénymásolata-mindkét szülőtől! (a tervezett genetikai vizsgálatok egy részéhez szükséges a mintát adó egyed fenotípusos leírása)
A tenyésztő és a mintavevő állatorvos által aláírt mintakísérő lap, amely az MKFE honlapjáról letölthető,
www.magyarkuvasz.hu. MKFE Tenyésztési Program 29. Számú Melléklet, „Letöltések” résznél.
A vérmintát a Haszonállat Génmegőrzési Központ- Genetikai csoportja részére, kérjük küldeni postai úton.
Postai cím: H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
LEHETŐSÉG! TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA /2018. 02. 01.-től/
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetőségének egyhangú döntése, 2018. január elsejétől, a visszavonásig!
A DNS mintavétel költségéhez hozzájárulva a kuvasztenyésztő a megszületett kutyák tekintetében, 1000 forint/kölyök mértékben támogatást kaphat, amennyiben azt a tenyésztő kéri!
Feltétel: A DNS mintavételt kizárólag az állatorvos végzi, (nem a tenyésztésvezető, és nem az MKFE által megbízott tenyésztési felügyelő) és azt aláírásával, pecsétjével igazolja. Az itt keletkezett állatorvosi költség (adminisztratív, és mintavétel) tekintetében lehet támogatást kérni, 1000 forint/kölyök mértékben.
A támogatást kizárólag az MKFE tagjai vehetik igénybe!
A kérelmet az „Alombejelentőjeggyel” (4. számú melléklet) benyújtásával együtt lehet az Egyesület székhelyre megküldeni, az alább közölt kitöltési minta alapján, csatolva az állatorvos által aláírt lepecsételt, „Vizsgálatkérő Lapot./30. számú melléklet/

Támogatási kérelem
Ezúton kijelentem, hogy a DNS mintavétel, DNS vizsgálat a szájnyálkahártya kaparékból, a kutya chipszámának ellenőrzésével az állatorvos végezte, melynek költségéhez az MKFE támogatását igénylem.
Kennel név:
Kutyák száma:
Tenyésztő neve:
Aláírás, Dátum

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége nevében,


Pischoff Ferenc
MKFE elnök 2018. (február 1, május 4) 08 22.

vissza