Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

Beszámolók rendezvényekről

RÉSZLETES EREDMÉNYEK A SALFÖLDI CAC-ról.

Fajtagyőztes lett: Kitűnő I HPJ és HFGy: Jámborházi - Kedves Rózsás, Tulajdonos: Hári Endre

Kanok:
Bébi kan: Nagyon ígéretes I Halasi -Pásztor Igaz-Mosoly, Tulajdonos: Varga Zoltán
Fiatal kan: Kitűnő I HPJ Halasi -Pásztor Esterházy, Zoltán Tulajdonos: Varga Zoltán
Növendék kan: Kitűnő I CAC Pusztatenki Erdész Tulajdonos: Gálicz Dóra
Nyílt kan: Kitűnő I CAC BOS Fehér-Morcos Délceg Tulajdonos: Branislav Pantic
Champion kan: Kitűnő I CAC Fehér-Morcos Csordás Tulajdonos: Truong Judit

Szukák:
Bébi szuka: Nagyon ígéretes I Dunamenti - Jeles Ditta Tulajdonos: Haluskáné T Enikő
Kölyök szuka: Ígéretes I Halasi-Pásztor Gyékény Tulajdonos: Varga Zoltán
Fiatal szuka: Kitűnő I HPJ és HFGy: Jámborházi - Kedves Rózsás, Tulajdonos: Hári Endre
Növendék szuka: Kitűnő I CAC Pusztahegyi-Bátor Arta Tulajdonos: Nagy Róbert
Nyílt szuka: Kitűnő I CAC Megyeri Nomád Fodros Tulajdonos Truong Judit
Champion szuka: Kitűnő I CAC Halasi- Pásztor Barka Tulajdonos Varga Zoltán

BIS:Gyerek plusz kutya: Felvezető: Truong Jázmin, Kutya neve: Fehér-Morcos Csordás
Kutyapár: I Helyezett: Halasi- Pásztor Barka + Halasi -Pásztor Esterházy, Zoltán
Tenyészcsoport: I helyezett: Halasi- Pásztor Barka + Halasi -Pásztor Esterházy, Zoltán+ Halasi -Pásztor Eszes

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ
2016. június 13

 


Egyesületi nap 2015.12.05.


- Baráth Zsolt tartott beszámolt a „Kuvasz adatbázis” jelenlegi helyzetéről, az eddig elvégzett munkájáról.
- Beszámolót tartottam az MKFE szervezésében, a Várpalotán megrendezett „Kuvasz a Múzeumban” című nagy sikerű időszakos kiállításról, valamint a MEOESZ OE által ez évben elfogadott, „Kultúr Környezetben Élő Pásztorkutyák „BE” munkavizsga lehetőségéről. Ez év őszén megtörtént Magyarországon az első „történelmi BE vizsga”, amelyet egy kuvasz is kiválóan teljesített. /Keszi Jázmin/
- Ismertetésre került a 2016. évre tervezett MKFE programok, kiállítások.
- Bemutatásra került a „Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozó” plakát tervezete, magyar, angol, német nyelven.
- A feltett kérdésekre válaszolt a vezetőség, amely közben megérkezett a Mikulás. Mindenkinek hozott csomagot, volt, akit meg énekeltetett, nagy derültség közepette. Szép számmal jöttünk össze. Ízletes házi süteményekkel, finomságokkal leptek meg tagjaink. Baráti beszélgetések, jó hangulatú eszmecserékkel zárult az MKFE ETSZ 2016. év záró rendezvénye. Köszönet mindenkinek a sok finomságokért, amelyet jó étvággyal elfogyasztottunk.
Boldog ünnepeket kívántuk egymásnak, családtagjainknak, a közelgő Karácsonyi és új évi napokra.
Találkozunk jövőre, a tervezett rendezvényeinken! Eseményekben, munkában bővelkedő eredményes tartalmas évet zártunk a 2015. évben is. A kitűzött feladatinkat maradéktalanul megoldottuk, végrehajtottuk. Természetesen számos feladat, kitűzött cél áll még előttünk, nem dőlhetünk hátra, közösen, kell dolgoznunk azért is, hogy megőrizzük, megvédjük mindazokat az eredményeket, amelyeket idáig elértünk, és hogy a terveinket megvalósítsuk.
Köszönetet mindazoknak, akik önzetlenül segítették munkájukkal, rendezvényeinket, egyesületi programjainkat. Köszönet a kiállítóknak, tenyésztőknek, köszönet más fajta kutyás és nem kutyás barátainknak, a biztatásukért, segítségükért!


MKFE évzáró évnyitó vacsora,beszámoló!

2013. március másodikán a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület megtartotta idei első rendezvényét évzáró- évnyitó vacsoráját. Az ország közelebbi és távoli szegletéből is szép számmal jöttek kuvaszos barátaink. 32 fő jelent meg, 14 barátunk pedig jelezte az MKFE felé, hogy betegség (influenza) és egyéb váratlan esemény miatt maradnak csak távol.
Az egyesület kör email - ben, elküldött, valamint a honlapján közölt felhívásából világosan kiderült, hogy az elmúlt évektől egy kicsit különbözni fog ez a mostani rendezvény.
A felhívás:
..."Tény, hogy a jelenlegi állattenyésztési törvény behatárolja a lehetőségeinket.
Az évzáró - évnyitó vacsorán fogalmazzuk meg az álláspontunkat a fennálló helyzetben.
Mi legyen az egyesület cselekvésének az iránya?
Milyen lehetőség kínálkozik a kialakult helyzetben?
Az évzáró - évnyitó vacsorán vitassuk meg lehetőségeinket és döntsük, higgadtan, bölcsen körültekintően, a már megismert tények birtokában.
Tanúsítsunk példamutató összefogást, a kuvaszért.
Gondolkozzatok el egy esetleges új választás kiírásában is, mivel a MEOE legújabb kiadott közleményének a birtokában, talán már mindenki eltudja dönteni, hogy mit is szeretne.
Gondolkozzatok az elnök és a vezetőségi tagok személyében is, ha a tagság egy új választás kiírása mellett dönt.
Minél több tenyésztőnek, tagunknak, pártoló tagnak, kuvasz szimpatizánsnak el kellene jönnie, akinek a kuvasz szívügye.
Egy újabb kezdeté lehet a főszerep, amely rajtunk is múlhat, hogy az milyen irányban megy el, várjuk a véleményeket, javaslatokat, ötleteket.
Töltsünk el egy szép baráti estét, ahol a főszerep a kuvaszé, a kuvaszosoké!"

Akit érdekelt, a fenti felhívás, akik úgy gondolták, hogy a helyszínen fejtik ki a véleményüket szemtől szemben, és nem az internet arctalansága mögé bújva Ők mind ott voltak!
Az elmúlt év eseményei, történései, az elért eredmények, valamint az MKFE előtt álló lehetséges lépéseknek az ismertetése után, közös szavazással döntöttek a jelenlévők, egy választással egybekötött Tisztújító Közgyűlés mielőbbi kiírásáról, egy tartózkodó kivételével.
Közös akarat volt a tagság részéről az egyesület megerősítése, a létszám növelése, a tenyésztők többségének a bevonása az egyesületbe. Petrovácz Attila által szerkesztett "Kuvasz Hírek" a napokban az MKFE honlapján lesz olvasható. Ha az egyesület anyagi helyzete lehetővé teszi, vagy esetleg találunk szponzort, nyomtatott formában is kiadjuk, a szép számmal összegyűlt vaskos anyagot.
A vezetőség használható ötleteket, javaslatokat kért a megjelentektől, amelyet írásban is el lehet küldeni az MKFE - nek.
Továbbá kértük és várjuk a javaslatokat, a leendő elnök és a vezetőség személyeire is. Azok vállaljanak tisztséget, akik szolgálatnak és nem holmi pozíciónak tekintik az elnyert tisztséget. A munka csak egy erős tagság összefogásával végezhető el.
Az egyesületünk a HKK felé ne ellenségképet, hanem egy lehetséges alternatívát mutasson, esetleg a közös munka sem elképzelhetetlen, legalábbis az MKFE ez irányban is nyitott. (közös rendezvény, szakmai nap stb) Kértük, hogy mindenki tisztelje és becsülje meg azokat, aki kuvaszt tart, hisz másra nem, csakis egymásra számíthatunk. A tenyésztőkre ez fokozottan értendő, hisz a fajta sorsa az Ő kezükben van.
Az egyesületbe az este folyamán több belépés is történt.
Rendezvényeinket május 31.- ig a szokott színvonalon megtartjuk, a részletes program az MKFE honlapján is olvasható.
A beszámolót, a munkára a küllemre kiírt pályázatok kiosztása követte. Több olyan díjat is kiosztott az MKFE, amelyet korábban még nem, ezzel is elismervén azoknak az áldozatos munkáját, akik kiemelkedőt nyújtottak a kuvasz érdekében. /A részletes lista a honlapon olvasható lesz/
A díjkiosztást kitűnő és bőséges svéd asztalos vacsora, majd vidám hangulattal egybekötött tombola követett.
Köszönjük azt az igen sok ajándékot, amelyet a résztvevők hoztak magukkal, ez is a közös összefogásról a tenni akarásról tanúskodik! Köszönjük! Legalább 100 tombola jegy fogyott el!
A kötetlen lelkes baráti beszélgetések a kuvaszról, az egyesületünkről az MKFE sorsának a lehetséges változatairól, a cselekvés irányáról és sok egyéb témáról késő estig folyt, amelyek igazolták, az összefogást a kuvaszért, az MKFE -ért.
A rendezvényen részt vevők alig akartak hazamenni és ez a tény a jövőt illetően bizakodással tölthet el bennünket.
Jövőre újra együtt ugyanitt mondtuk egymásnak búcsúzóul, no meg persze az előttünk álló bőséges rendezvény sorozatainkon.

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége.


 

Mikulásnap.

A tegnapi napon (2012. 12. 08.) jó hangulatban lezajlott a MKFE Mikulás napi klubnapja.

Sajnos sokan nem tudtam eljönni a déli országrészekből az időjárás miatt,de így is a hideg és a fűtetlen MEOE klubhelyiség ellenér sokan eljöttek és kitartottak.

Megtisztelték a jelenlétükkel rendezvényüket Prof.Dr.Kovács András és Dr.Hudák Péter nemzetközi küllembírók is akik támogatásukról biztosították egyesületünket.Dr.Hudák Péter ismertette elképzeléseit mint a MKFE tenyésztési koordinátora,nagyon sok érdekes és hasznos dolgot mondott.

Sok téma előkerült a klubnapon,próbáltuk ismertetni a tagsággal a jelenlegi helyzetet.

Van aki nem tudott eljönni,de levélben fejtette ki a véleményét megtisztelve ezzel is az egyesületet.

A tagság úgy döntött,hogy tekintettel a kialakult bizonytalan helyzetre és információ hiányra egyenlőre nem ír ki tisztújítást,hanem kicsit kivár.Az évadzáró klubvacsorán márciusban remélhetőleg már többet lehet tudni a konkrét MEOE-MESZ megállapodásról,akkor visszatérünk ezen kérdésre és ha a tagság szeretné tartunk tisztújítást, a tagság által megjelölt időintervallumon belül.

Nagyon nagy igény van a tagság részéről a másik klubbal történő kiegyezésre,a HKK felé való közeledésre és együttműködésre.Mi erre abszolút nyitottak vagyunk ezért hamarosan hivatalos megkeresés is fog történni a másik klub irányára,hogy elkezdjük végre egy irányba húzni a szekeret.Aztán majd elválik,hogy a HKK vezetősége csak szavakban vagy tettekben is hajlandó együttműködni,mert a vitáknak és megosztottságnak csak a fajta látja kárát.

Mindenkinek köszönet aki sütit,üdítőt hozott a klubnapra,külön köszönet a lenti képen látható gyönyörű és finom torta elkészítőjének.Jó hangulatú ,baráti,tartalmas klubnap volt,szeretnénk a jövőben is sok ilyet.