Nyílt levél

2020.03.24.

Nyílt levél

Egy – fegyelmi, etikai eljárás jogkövetkezményeként tagsági jogából felfüggesztett, majd önként kilépett – volt tagnak az MKFE törzskönyvezési és egyéb eljárásaira vonatkozó nyilvános fórumokon megjelentetett alaptalan, hamis, félrevezető, az MKFE jó hírnevét sértő állításaival kapcsolatosan

Elöljáróban hangsúlyozni szeretnénk, hogy üdvözlünk, minden a kuvasz fajta érdekében létrejött civil kezdeményezést, beleértve ezen szervezetek létrejöttét, tevékenységét, felajánlva egyben akár együttműködésünket is, azonban elhatárolódunk minden olyan szervezettől, annak vezetőitől, akik nyilvánosan olyan kijelentéseket tesznek Egyesületünkkel kapcsolatosan, mely nem hogy minden alapot nélkülöznek, hanem teljesen valótlanok, rosszindulatúak, - a fajtára nézve is- kártékonyak és sértik az MKFE jó hírnevét.

Tekintettel arra, hogy a Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület (HKE) és annak elnöke is nyilvánosan tette ezen kijelentéseit megjelölve Egyesületünket, kénytelenek vagyunk ellene szintén a nyilvánosság erejével fellépni.

Fent nevezett Egyesület elnöke többek között azt állította, hogy

„ A Hunnia Kuvasz Egyesület által képviselt, érdekelt tagjai, akár több évtizedes tenyésztői, vagy kutyás múlttal rendelkező kuvaszosok is, évek óta nem tudnak akadálytalanul hozzájutni a törzskönyvezés alapvető jogához és meglévő származási igazolások elismertetéséhez, amelyeket az MKFE előtti ETSZ állított ki az akkori szabályozások alapján. Felháborodásuk és aggodalmaik érthetőek. A kérésünk csupán az, hogy próbálván rendezni a megalakulásunk előttről datálódó elromlott helyzetet, megoldást keresünk az érintett kutyák problémájára”.

Továbbá a HKE facebook oldalán az Agrár Minisztérium államtitkár szavait olyan megvilágításba tárta a nyilvánosság elé, ami nem felel meg a valóságnak. Azt a látszatot kívánta kelteni, mintha az államtitkár úr utasította volna az Egyesületet egy Szatymazi tenyészszemle megtartására, idézve a honlapjukon: " tartassék meg a tenyészszemle Szatymazon, amely több mint egy éve húzódik, és amely elhúzódás legalább két kuvasz alom törzskönyvezési eljárását hátráltatja. Ezt az MKFE szervezze meg. Az MKFE vállalta."

A HKE fenti nyilatkozatai alkalmasak arra, hogy azt a látszatot keltsék, mintha az Egyesületünk nem tartaná be az MKFE, az Agrárminisztérium, a NÉBIH, a Magyar Őshonos Tanács és HGI által megvizsgált és engedélyezett Tenyésztési Programunkat, nem ennek megfelelőn járna el, illetve bárkit is, aki betartja az evvel kapcsolatos eljárásrendet, megakadályozna a kutyák tenyészszemlén történő részvételében és törzskönyveztetésében.

Ezzel szemben éppen a HKE elnöke nem tartja be azon eljárásjogi szabályokat mely rá nézve is kötelezőek, továbbá teljesen jogellenesen hirdet meg - egyesülete reklámja érdekében - számára nem engedélyezett tenyészszemléket lakóhelyének közelében, ezzel megtévesztve valamennyi tenyésztőt.

Fenti állításunk alátámasztására álljanak itt a száraz tények:

A HKE Elnöke valóban „kérte” korábban, hogy az általa kijelölt időpontban biztosítsunk számára egy tenyészszemlét lakóhelyének közelében, azonban ezt nem állt módunkban teljesíteni, tekintettel arra, hogy hogy a saját kutyáit, az általa megjelölt időpontban, saját környezetében, és általa megnevezett és fizetett bíróval (aki történetesen a HKE vezetőségi tagja), saját személyzettel szerette volna lebonyolítani.

Az Egyesületünk többször tájékoztatta arról, hogy amennyiben rendes eljárás keretében, bármely magyarországi tenyésztő - a honlapunkon olvasható előírás szerint - előre közösen egyeztetett időpontban kér egy kihelyezett tenyészszemlét, azt az MKFE megtartja, természetesen teljes körű saját rendezésében. A rendkívüli, kihelyezett tenyészszemle kérelmének a menetéről, előírásaiból egyértelműen kiderül, hogy mi a kérelmező feladata. Egyedül és kizárólag a technikai háttér biztosítására van felhatalmazása, más egyébre nem, minden egyéb a tenyésztői szervezet dolga. Aki az előírás szerint az elmúlt években kért tenyészszemlét, attól nem tagadtuk meg.

Az elmúlt évben (2019) Magyarország különböző tájegységein 7 tenyészszemlét tartottunk, azokon több mint 100 kuvasz jelent meg. Ez évben,-2020- már idáig négy tenyésztő kért és kapott kihelyezett tenyészszemlét!

Egy magára valamit is adó felelős tenyésztő betartja az Agrárminisztérium által elfogadott érvényes tenyésztési programot, és mindenáron törekszik a megszületett utódok törzskönyvezésére, az érvényes tenyésztési program betartásával szabályosan tenyészteni, az MKFE tenyésztői hosszú évek óta ezt teszik. Ezt a HKE elnöke következetesen elmulasztotta. A HKE elnöke önhatalmúlag igyekszik visszaélni az általunk felkínált lehetőséggel, önhatalmúan felül akarja bírálni az Agrárminisztérium által elfogadott Tenyésztési Programunkat, önkényesen jelöl meg időpontot, sőt a bírókat is kinevezi a saját kutyái elbírálásához, amelyhez természetesen semmilyen jogköre nincs. Most már odáig is elmegy, hogy a saját egyesületének honlapján, mint kész tényt közli az április elsejei tenyészszemlét, amelyet jelenleg „technikai okok miatt elmarad” jelzéssel visszavont. A „technikai ok” azonban nem a koronavírus miatti rendezvény tilalom, hanem az, hogy ehhez nincs felhatalmazása és jogköre!

Az államilag elismert tenyésztői szervezetnek egyedüli, kizárólagos joga a tenyészszemle rendezése. Tenyészszemlét kizárólag az MKFE mint államilag elismert tenyésztői szervezet rendezhet kuvasz vonatkozásában! Tenyészszemle rendezésre benyújtott engedélyt idáig nem adtunk ki, és ezután sem adunk ki egyetlen szervezetnek sem. Úgy látjuk biztosítottnak a tenyésztési program maradéktalan betartását, ha azok a szakemberek végzik, akik készítették, akik a kuvaszos szakbíróink.

Kizárólag az MKFE-nek, mint rendezőnek a feladata a bírók kijelölése, felkérése, díjazása, az üzemanyag költség térítése, a tenyészszemle meghirdetése, stb.

Az Agrárminisztérium, a NÉBIH, a Magyar Őshonos Tanács által 2019 januárban engedélyezett Tenyésztési Programból idézet:

2.1. A tenyészszemle célja

Az Egyesület által gondozott fajtához tartozó egyed standardban rögzített külső és belső tulajdonságainak és használati képességeinek a Magyarországon nyilvántartott populáció minőségi fejlesztése, a hibás, nem kívánatos egyedek kiszűrésével.

2.2.Tenyészszemle rendezvények

Tenyészszemle csak az Egyesület vezetősége által meghatározott helyen és időpontban tartható. Az időpontokat az Egyesület honlapján közzé kell tenni a rendezvény előtt legalább 15 nappal.

A tenyészszemlék számát az Egyesület vezetősége évente, igény szerint határozza meg.

2.3. Tenyészszemle bírói, személyi feltételek

A tenyészszemle bíróit az Egyesület elnöke kéri fel.

A küllembírálatot a fajtát kiválóan ismerő, FCI által elismert küllembírók (szakbírók) végezhetik.

Szakbíróvá az válhat, aki: rendszeresen részt vesz az Egyesület szakmai fórumain, kuvasz fajtára vonatkozó vizsgával rendelkezik, akit az Egyesület vezetősége szakbírónak elismer!

A HKE elnökének „tenyésztői” munkája abból áll, hogy rendelkezik 4 mástól vásárolt törzskönyves kutyával és saját maga által „véletlenül” szaporított törzskönyv nélküli kutyákkal, amelyeket benevezett egy önmaga által meghirdetett virtuális április elsejei tenyészszemlére.

Jeleztük e-mailben a HKE elnökének, hogy február 22.-én Budapesten tartunk tenyészszemlét, melyre legalább Gecse nevű apakutyáját várjuk!

Az Agrár Minisztériumtól kértünk ellenőrt, hogy aki részt kíván venni a tenyészszemlén biztosítva érezze magát pártatlanságunk felől. Miután a tervezett időpont március 1.-re módosult, erről e-maiban és postai úton is (tértivevényes levélben) értesítettük, de részéről nevezés helyett megint csak a már elutasított „saját” tenyészszemle igény jött válaszként.

A HKE elnöke három időpontban is olyan tenyészszemléket hirdetett meg egyesületének a honlapján, amelyre nem kapott engedélyt.

A MEOESZ, az MKFE, és az FCI elismerést nem adhatott volna annak a kuvasznak, amelyik részt vett volna ezeken a tenyészszemléken. Ezt a lényeges tényt a HKE elnöke nem jelezte, amikor meghirdette egyesülete nevében a tenyészszemléket.

Különösen megtévesztőek a HKE elnökének megalapozatlan vádaskodásai, amely körülményt, ha valaki nem ismeri, talán még hajlamos is elhinni: „A Hunnia Kuvasz Egyesület által képviselt, érdekelt tagjai, akár több évtizedes tenyésztői, vagy kutyás múlttal rendelkező kuvaszosok is, évek óta nem tudnak akadálytalanul hozzájutni a törzskönyvezés alapvető jogához és meglévő származási igazolások elismertetéséhez, amelyeket az MKFE előtti ETSZ állított ki az akkori szabályozások alapján. Kértük az HKE elnökét e-mailben és tértivevényes levélben egyaránt és ezt most nyilvánosan ismét megtesszük, tárjon fel olyan esetet, nevezzen meg egy olyan személyt, aki az Agrárminisztérium által elfogadott, MKFE Tenyésztési Programját, annak előírásait maradéktalanul betartotta és annak ellenére nem kapta meg a kért származási lapot.

Amennyiben a HKE elnöke, mint tenyésztő az MKFE előírásait betartva, - amelyet részletesen megírtunk – annak értelmében kéri írásban egy kihelyezett tenyészszemle megtartását, egy közösen egyeztetett, mindenkinek megfelelő időpontban elmegyünk, megtartjuk. Az HKE elnökének, mint tenyésztőnek kizárólag a technikai feltételeket kell biztosítania, a többi feladat az MKFE dolga és kizárólagos joga!

Egyesületünk Magyarország összes kuvaszosainak a tenyésztéssel összefüggő tevékenységét segíti, elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, tenyészszemlét, szakmai napokat tart hovatartozástól függetlenül!

Aki betartja az előírt jelenleg elfogadott érvényes kuvasz vonatkozásban az MKFE Tenyésztési Programját hova tartozástól függetlenül, törzskönyvezésre kerül, származási laphoz jut. Aki viszont figyelmen kívül hagyja, csupán saját magát és ne azt az egyesületünket okolja.

A tenyészszemlét március elsején sikeresen megtartottuk, az HKE elnöke bár többször is meghívást kapott nem jelent meg, hiába vártuk.

Minden egyesülettel, klubbal, szervezettel tökéletes és harmonikus a kapcsolatunk, nemcsak hazai, hanem a határainkon túl működő szervezetekkel, egyesületekkel is.

Befejezésül:

Felszólítjuk a HKE Elnökét, hogy saját tenyésztői (?) felelőtlenségét ne használja fel arra, hogy az MKFE valamint valamennyi helyesen eljáró, felelősségteljes tenyésztő jó hírnevét, munkáját sértse, és ha már az Egyesülete nevében szerepel a „tenyésztői” megjelölés, tartsa be a rá vonatkozóan is kötelező eljárási rendet!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbiakban minden eszközzel fellépünk az ellen, ha valaki valótlan, félrevezető nyilatkozatokkal megkérdőjelezi az Egyesületünk által kidolgozott és államilag is egyedüliként érvényesnek elismert tenyész programját és az Egyesületünk által lefolytatott eljárás jogszerűségét.

Budapest, 2020. március 24.

Vissza
Támogatóink