Közgyűlés.2015 december.

2016.01.09.

Elnöki beszámoló a 2015 évről.

1.) Az elnöki beszámolómban részletesen megemlítettem, Egyesületünket érintő 2015. év eseményeit, történéseit, a rendezvényeket. 

Felsorolásszerűen a következőkről számoltam be:
- Január 29. Veszprémben átvettem a végzést: Egyesületünk Közhasznú, a NAV- nál megtörtént a regisztráció, lehet az 1%-ról rendelkezni. Kérjük kuvaszos barátainkat, hogy Egyesületünket jelöljék meg az 1% rendelkezést illetően. 
- Február 28. Levél a MEOESZ –től. Az FCI Tudományos és Általános Bizottságának a javaslatára a „P1 és az M3 foghiány nem hiba” Tenyésztési Bizottságunk egyhangúan elutasította az FCI döntését. Levélben kértük a határozat törlését. A MEOESZ válaszlevelében ígéretet tett, hogy az FCI felé, tolmácsolja kérésünket, tiltakozásunkat.
- Február 28 Tenyészszemle /11 kutya, 9 szuka 2 kan/
- Március 07. vezetőségi ülés, Évzáró-évnyitó vacsora. Elnöki beszámoló a 2014. évet illetően, Díj átadások.
- Március 26 „Életműdíj” átadása Juhász Józsefnek, akit előzetes egyeztetés után, az otthonában kerestük fel és ott adtuk át részére a díjat. Szívélyes vendéglátásban volt részünk. 
- Április 4. CAC Kiállítás+Tenyészszemle Szentes /58 kuvasz jelent meg+a tenyészszemlén 6/
- Május 10 Állásfoglalás kérés csípőizületi (HD) témában az Állatorvosi egyetem szakorvosától
- Június 27 Kápolna Tenyészszemle /11 szuka+4 kan/ + vezetőségi ülés+Tenyésztési Bizottság ülés.
- 07 21- én beadtam az elkészült kuvasz anyag pályázatát a „Nemzeti Értéktárba” történő felvételhez. /Ágazati Értéktárba már bekerült a kuvasz. A 2014. évben beadott pályázatunkat elfogadta a Minisztérium/ A MEOESZ Magyar Fajtás Bizottság, arra kérte a 9 magyarfajtás tenyésztői szervezeteket, hogy közösen pályázzuk meg a Nemzeti Értéktárba történő bekerülést. Végső cél a Hungaricum elérése.


- Augusztus 1. CAC kiállítás+Tenyészszemle Helyszín: Bugac /33 kuvasz jelent meg+a tenyészszemlén 6/ 
- Augusztus 1 felhívás a „Kuvasz a múzeumban” történő kiállításhoz anyaggyűjtés
- Szeptember 25 néhány lelkes kuvaszossal a Thury várban berendeztük az összegyűlt, értékes relikviákat, kuvaszos anyagot, a tenyésztők által küldött kenneljüket bemutató plakátokat, molinókat.
- Szeptember 1. Az első ”Kuvasz Kiállítása Múzeumban” időszakos kiállítást megnyitotta Talabér Márta Várpalota polgármester asszony, és jó magam.
- Szeptember 6 Helyszín: Várpalota. Klubkiállítás+Tenyészszemle /44 kuvasz jelent meg+5 kuvasz a tenyészszemlén
- Október 11. Nagy sikert aratva bezárt a Kuvasz Kiállítás. Az anyagokat dobozoltuk, hazaszállítottuk. A kiállítás 40 napig volt nyitva, amelyről a TV, a rádió, számos újság (a Kutya újság is) adott hírt. Iskolák szervezett csoportok tekintették meg a kiállítást.
- Október 12 megkezdtük az előkészületeket a „Kuvaszok és Kuvaszosok” Világtalálkozója rendezvényünk érdekében. 
- November 27 teljes körű NÉBIH ellenőrzés. Mindent rendben találtak!
- December 5. A MEOESZ központban rendeztük az év utolsó tenyészszemléjét ez évben a hatodikat, /a szemlén 5 kuvasz jelent meg/ 12.30 - tól vezetőségi ülést tartottunk, amelyen a Tenyésztési Bizottság tagjainak egy része is jelen volt, Dr. Wallner Gabriella Tenyésztési Bizottsági tag előzetesen írásban fogalmazta meg a NÉBIH javaslatával kapcsolatban a véleményét, vezetőségi ülés után közgyűlés, majd azt követően egyesületi nap Mikulás ünnepséggel.
Egy két fontosabb számadat: 
- 72 rendes+13 pártolói tagunk van (2014. évhez képest jelentős emelkedés)
- 215 darab származási lapot adtunk ki+1 darab regisztrációs lapot (az elmúlt évekhez képest jelentős emelkedés) Törekednünk kell a még magasabb egyed számra.
- A három kiállításunkon, 135 kuvasz vett részt.
- A tenyészszemléinken 49 kuvasz vett részt. /Hat tenyészszemlét rendeztünk 2015. ben/
- A rendezvényeinken összesen a 2015. évben, 184 kuvasz vett részt.
- Minőségi tenyészegyed kiadása: Egy kutya ért el I Osztályú Minősített Tenyészegyed címet, 30 kuvasz pedig III. Osztályú Minősített Tenyészegyed címet.
Végezetül elmondtam, örvendetes tény, a megszületett kölykök emelkedő száma, a származási lappal ellátott egyedek emelkedő száma. 
A fiatal kuvaszosok bekacsolódása Egyesületünk életébe, optimizmusra adhat okot. A fajta jövője az ő kezükben van! Segítsük, támogassuk, őket minél jobban vonjuk be közös feladatainkba, munkánkba. Végezetül megköszöntem mindenkinek, aki bármit is hozzátett rendezvényeink megvalósításához, sikeréhez. Megköszöntem egyesületi tagjainknak azt a példaértékű összefogást, amelynek köszönhető az elért számos eredmény, siker. A tenyésztőknek megköszöntem áldozatos, kiemelkedő munkájukat. A kiállítóknak a különféle kiállításokon, rendezvényeken, hogy bemutatták a kuvaszt, sikerre vitték nemzetközi szinten is a fajtát.
2.) A közgyűlés az elnöki beszámolót elfogadta.
3.) Pető Zoltán részletesen ismertette az Év kuvasza” pályázat 2016. évre tervezett változásait, továbbá bemutatta a jelenleg érvényben lévő pályázatokat. A beszámoló megvitatásra került.

4. A közgyűlés elfogadta, az Év kuvasza” pályázatban történt 2016. évtől induló módosításokat. 
5.) Beszámoltam az MKFE 2016. év kiemelt rendezvény a „Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozója” előkészületeiről. 
6.) A közgyűlés elfogadta a beszámolót, egyben üdvözölte a „Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozójának” a tervezetét, az előkészületeket.
7.) Döntött a közgyűlés: Szükséges a Fegyelmi és Etikai szabályzat kidolgozása, szükséges a Fegyelmi és Etikai Bizottság felállítása. Megszervezésére, kidolgozására a közgyűlés, az MKFE elnökét, Pischoff Ferencet kérte fel. 
8.) Döntött a közgyűlés, a Kuvasz Hírek sorsáról: Maradjon fent továbbra is. Kiadását a 2014-2015-évekre valamint a 2016. év első negyedévet illetően, a „Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozójára” célszerű időzíteni. A közgyűlés felkérte az MKFE elnökét, hogy szervezze meg. Várjuk továbbra is az írásokat, hovatartozástól függetlenül, amelyet az MKFE székhelyre kérjük küldeni. Kiadását a világtalálkozóra tervezzük


"Egy cél lebegjen a szemünk előtt, felemelni a kuvaszt az őt megillető helyre".
Pischoff Ferenc MKFE ETSZ elnök                        2015. december 16.
Boldog, Békés, Karácsonyi ünnepeket és Új Évet, kívánunk!
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége.

Vissza
Támogatóink