Beszámoló. 2014. november 23-án tartott vezetőségi ülésről.

2015.01.02.

Beszámoló.

2014. november 23-án vasárnap maratoni kuvaszos napot tartottunk, a MEOESZ Székházában.

Kedves Kuvasz Tagjaink, Pártoló Tagjaink, kedves Kuvaszos Barátaink!

Beszámoló.

2014. november 23-án vasárnap maratoni kuvaszos napot tartottunk, a MEOESZ Székházában.

9.30-kor Vezetőségi ülés.

1. A vezetőség határozatképes volt. Egy vezetőségi tagunk nem tudott eljönni, már korábban jelezte távolmaradásának okát.

2. Első napirendi pontban egy tagtársunk írásos bejelentésével kellett foglakoznunk, amelynek tárgya: „Jó hírének, hírnevének csorbítása, elektronikus formában.”

Az Alapszabály betartása minden tagunkra nézve kötelező érvényű, - az egyesületek működésének alapja - függetlenül kortól, nemtől, elért érdemtől.

Az Alapszabály biztosítékot ad az Egyesület demokratikus működéshez, jogokat, valamint kötelezettséget ír elő. Az Alapszabályt első lépésben a Közgyűlés hagyta jóvá az egyesületekre vonatkozó a jelenlegi Ptk. – rendelkezéseit szem előtt tartva, betartva, végül pedig a bíróság véglegesítette. Aki belép az Egyesületünkbe, aláírásával a belépési nyilatkozaton igazolja, hogy az Alapszabály előírását rendelkezését elfogadja, azokat maradéktalanul betartja.

Idézet a „Tagsági felvételi kérelemből”: „Alulírott a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesületnek rendes tagja kívánok lenni. Elfogadom, ismerem, az Egyesület alapszabályát, belső szabályzatait, valamint az egyéb rám vonatkozó szabályzatokat. Az egyesület célját, szellemiségét, értékrendjét, kialakult szokásait magamra nézve kötelezőnek fogadom el…”

A kapcsolódó paragrafusok: Alapszabály 2§ 1/f pontja, 3.§Egyesület tagsága (1) Bekezdés, 3§ (5) f pontja, 4§ Az Egyesület rendes tagja, kötelessége.(2) a, b pontja.

Az ügyben hozott vezetőségi határozatot az Alapszabályunk idevonatkozó rendelkezését, előírását szem előtt tartva, a vezetőség egyhangú szavazással hozta meg. A szóbeli figyelmeztetés átadását alelnökünk vállalta. Reméljük, a vezetőségnek nem kell a jövőben hasonló üggyel foglalkozni.

Felhívnánk a figyelmet, hogy a tagtársát mindenki tartsa tiszteletben, minden fórumon. Az esetleges problémákat, észrevételeket, közös erővel, közös egyeztetéssel oldjuk meg, ne pedig tagtársunk jó hírének csorbításával. Ezzel nemcsak ő kerülhet kellemetlen, megalázó helyzetbe, hanem maga a kuvaszfajta is.

3. Tervbe vettük a közel jövőben elkészülő etikai és fegyelmi szabályzat összeállítását, a fegyelmi és etikai bizottság felállítását.

4. Döntés született a jövő évi kiállítások helyszínét illetően.

Kuvasz CAC Kiállítást és tenyészszemlét 2015. áprilisban tartunk Szentesen, kiemelt helyszínen. (a pontos időpont egyeztetés alatt) Ezen a hétvégén szakmai napot is tartunk neves előadók meghívásával.

Bugaci Pásztorkutyás Találkozó 2015. augusztus 1. Kuvasz CAC és tenyészszemle.

Kuvasz Klubkiállítást tartunk Várpalotán a vár közvetlen közelében, 2015. szeptember első vagy második hetében, a pontos időpont egyeztetés alatt. A Klubkiállításra két küllembírót kérünk fel, külön a szukákra és a kanokra. A Klub Győztes cím kiadást közösen döntik majd el.

Tenyészszemlét bejelentett igény szerint többször is tarthatunk, adott évben, adott helyszínen. A felmerülő igényt az MKFE székhelyére kérjük írásban jelezni. /pontos helyszín, a megfelelő technikai háttér, (pl. elektromos áram) megfelelő higiéniai körülmények, biztosításával/

A tenyészszemlére, hasonlóan a kiállításhoz előnevezéssel lehet jelentkezni, a szükséges, nevezési díj együttes befizetésével. Részletes leírás az egyesület honlapján olvasható. www.magyarkuvasz.hu. Rendezvények/Hírek oldalon.

Tenyészszemlét kizárólag az MKFE ETSZ rendezi!

5A jövő évi szolgáltatási és a tagdíj meghatározásra került.

Éves rendes tagdíj, 6000 forint, pártolói tagdíj, változatlanul, 3000 forint. Tenyészszemle: MKFE és a MEOESZ kártyával rendelkezőknek, egyesülettől függetlenül 6000 forint. Származási lap kiváltása tagjainknak: 4500 forintra csökkent. (5000 forint volt) Nem tagjainknak MEOESZ kártyával rendelkezőknek 5000 forint, aki nem rendelkezik MEOESZ kártyával 10000 forint. A többi ügyintézési díj nem változott.

6. Beadásra került „A Magyar Értéktárba” a 9 magyar kutyafajta anyaga, köztük az MKFE is beadta, a kuvaszét. (23 oldalt tett ki a beadott anyag)

10.30 kor Tenyésztői Bizottságunk ülés.

1. A Tenyésztési Bizottságunk új tagja, prof. Dr. Kovács András, aki elfogadta a felkérést. Kiemelkedő szakmai tudásával, több évtizedes kuvaszos tapasztalatával (édesapja a Gyapjús Kuvasz Kennel megalapítója volt) segíti az MKFE ETSZ munkáját.

2. A Tenyésztési Bizottság tagságáról Juhász József tagunk írásban lemondott. Döntését sajnáljuk, megértjük, tiszteletben tartjuk. Örömmel vettük, hogy lemondása ellenére továbbra is felajánlotta segítségét, amelyet nagy köszönettel elfogadunk.

3. PRA kérdése. Ez ügyben a székhelyre küldött több észrevételre reagálva a Tenyésztési Bizottság a következő döntést hozta:

A PRA jelenleg nem képezi a tenyészminősítés feltételét, de tenyésztői kérésre – nem utolsó sorban, „üzletpolitikai” okokból – nyilvántartásba vesszük, de, csak az akkreditált laborokban végzett vizsgálatok eredményeit!

Ha kellő adat áll a kuvaszra vonatkozóan is rendelkezésünkre, úgy azok ismeretében átértékelhetjük – ha szükséges - tenyésztési feltételeinket. PRA ügyben.

PRA vonatkozásban Dr. Dobos András szemész állatorvos egy szakmai állásfoglalást készíti, amely felkerül a honlapra. Kuvasz vonatkozásban az elkészült anyagot tekinti a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület Elismert tenyésztő Szervezet hivatalos álláspontjának. Az anyag több nyelvre fordításra kerül. A határinkon kívül működő FCI által elismert Kuvasz Kluboknak, Szervezeteknek küldésre kerül.

Határozat született „Nagy Gén” PRA szűrése, a kiadott eredmények ügyében, az Egyesületünkbe történő több bejelentés kapcsán.

A Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft. PRA vonatkozásban nem Akkreditált labor, ezért a szűrési eredményét, kiadott bizonyítványát, az MKFE ETSZ nem ismeri el.

4. Tenyésztési felügyelők, Tanácsadói Hálózat felállítása. Bevezetjük az alomlátogatást. Az alomlátogatás, kennellátogatás, alkalomszerűen, történik természetesen a tenyésztővel történt előzetes egyeztetés alapján. Az alomlátogatást még az alom összes tagjának, tehát az eladás előtt kell, hogy megtörténjen. Azonosítás módja, chip leolvasás. Alomlátogatásra a benyújtott alombejelentők alapján kerül sor. Alombejelentés online módon az Egyesület székhelyére történik, a születéstől számított 14 napos korig. /Kuvasz Tenyésztési Program 4. A tenyésztésbe vétel szabályai. 4.6. Alombejelentés pontja) A kennel és alomlátogatásról minden esetben jegyzőkönyv készül. A kennel és alomlátogatás célja: A törzskönyvezési adminisztráció elősegítése, adategyeztetés, alomszemle, tenyésztői észrevételek, kapcsolatépítés, segítségnyújtás, tanácsadás kezdő, tapasztalatlan tenyésztőnek.

Az alomlátogatást az állategészségügyi és higiéniai szabályok teljes körű betartásával végzi a Tanácsadói Hálózat tagja.

5. A Tanácsadói Hálózat megszervezéséhez, kiépítéséhez, személyi és tárgyi feltételeinek, (pl. chip leolvasók vásárlása) a megvalósításához az MKFE kéri tagjainak a segítségét, önkéntes munkatársait, akik kellő szakmai ismeretekkel, tenyésztői múlttal, rendelkeznek a kuvasz vonatkozásában. A Tanácsadói Hálózat kiépítését Magyarország régiónkénti felosztásában kell megavalósítani. A Tanácsadói Hálózat vezetője a Tenyésztési vezető. Dr. Hudák Péter.

6. Dr. Dobos András felvetését „a tudomány behozatala a kuvasztenyésztésbe” elfogadásra került. Megalakult a Szakmai Tudományos Bizottság, amelynek tagjai négy állatorvos. Feladatuk többek közt, felderíteni a kuvasz genetikai hátterét, DNS vizsgálat, spermabank létrehozása, táplálással kapcsolatos kutatás, stb. Azokban a tulajdonságokban, amiben javítani szeretnénk az állományt, az Egyesület javasolna tenyészegyedeket.

7. Kérdésként egyben javaslatként felmerült, hogy milyen feltétellel fogadná el Egyesületünk a kellő szakértelemmel felkészültséggel, technikai hátérrel rendelkező állatorvosi rendelők dp csípőízületi szűrésnek szakmai bírálatát. Jelenleg Egyesületünk tenyésztési Programjában is rögzíti, hogy csak a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület által kiadott TANÚSÍTVÁNYT fogadja el, illetve import kuvasz tekintetében az adott országban elfogadott szervezet minősítését. Határozat született, hogy ez ügyben a Tenyésztési Bizottság állatorvos tagjai értekeznek, tárgyalnak, a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesülettel, az esetleges új lehetőségről.

14.00 óra, Közgyűlés, miután nem jelent meg a tagság 50% plusz egy fő, 14.30 órára újból azonos napra, azonos helyre összehívtam a Közgyűlést. Ekkor már a Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül, határozatképes volt. Az Alapszabály szükséges módosítását a Közhasznúság elérése érdekében kell megtenni. A tagság egyhangúan megszavazta a módosítást, annak felolvasása után.

15.15 órakor elkezdtük Évzáró- Évnyitó programunkat.

1. Elsőként elmondtam, hogy a tenyésztéssel összefüggő dokumentációk több esetben is hiányosan érkeznek be a székhelyre, amely megnöveli az átfutási időt. Tájékoztattam a tagságot, a 2015. év tagdíj, a szolgáltatási díjak alakulásáról, majd a 2015. évi programot ismertettem. Öt hónap alatt közel 160 származási lapot adtunk ki. Jeleztek további almok születését a napokban. Ismételten kértem és kérem tagjainkat, hogy a tulajdonukban lévő összes tenyészeb származási lapját jutassák el az egyesület székhelyére, a kötelező állomány nyilvántartás véget.

2. Dr. Hudák Péter beszámolt a délelőtti Tenyésztői Bizottság üléséről, határozatairól.

3. Baráth Zsolt az adatbázis jelenlegi helyzetéről beszélt.

4. Dr. Dobos András színvonalas előadást tartott a PRA kutatás, 2014. év kutatási eredményéről.

Az előadó igen részletesen beavatott minket közérthető előadásban e tudományág rejtelmeibe. Megtudhattuk, hogy minden szűrés sántít, a szűrések csupán egy génre korlátozódnak a 246 gén közül, és további nehézségek, bonyodalmak merülnek fel a szűrés pontosságát illetően. Honlapunkon részletesen beszámol a kutatási eredményekről, a mérési lehetőségekről, annak szakmai értékeléséről. A kuvasz vonatkozásban általában semmilyen konkrét megalapozott tudományos kutatás nem volt e téren. Egyik tagunk beszámolt, hogy kuvasza egyre rosszabbul látott PRA betegségre gondoltak, később kiderült, hogy zöld hályogja van. Műtét után tökéletesen lát.

5. Az előadás után a jelen lévő négy küllembíró részletesen ismertette, hogy mit tart elsődleges szempontnak a rangsorolásnál, majd a minősítésnél használt kitűnő, nagyon jó, és a jó értékelésre tértek ki, prof dr. Kovács Andrástól megtudtuk, hogy a 70-es, 80-as években nagy volt a becsülete a kitűnőnek. A bírók elmondták, hogy mit várnak el a kiállítóktól, majd a kiállítóktól záporoztak a kérdések a bírók felé, akik alig győztek válaszolni. Hudák Péter, Géczi Imre, Hódosi József, Kovács András türelmesen közérthetően részletesen válaszoltak minden feltett kérdésre. Nagy élmény volt az előadásuk és a párbeszéd a küllembírók és kiállítok közt.

6. A küllembírók előadása után következett a szokásos Mikulás napi ünnepség. Mindenki jól viselkedett virgácsot senki sem kapott, a Mikulás mindenkinek osztott csomagot.

7. A Mikulás ünnepség után baráti beszélgetésekre, került sor. Sokan voltunk. Volt olyan kuvaszos barátunk, aki Németországból, jött és volt, olyan kuvaszos barátunk, aki a messzi Dél Vidékről érkezett, köszönet érte! De jöttek Magyarország távoli pontjairól is a kuvasz szerelmesei.

Igen jó hangulatú, színvonalas rendezvényt tudhatunk a hátunk mögött, kár, hogy véget ért.

Magas színvonalú szakmai előadásokat hallhattunk, sok információt kaptunk. Köszönet érte.

Köszönet tagjainak a sok finom házi süteményért! Köszönet vezetőségi tagjainknak a jó szervezésért.

Este 20 (!) órakor még többen beszélgettünk a székhát előtt. Elmenőben kérdezgették barátaink, mikor lesz a következő rendezvény? Az évzáró-évnyitó vacsorán találkozunk

Pischoff Ferenc MKFE vezetősége nevében.

Vissza
Támogatóink